UNG2023

(Kuva: Antti Närhi @anttinarhicom)

UNG2023 – riksomfattande dagar för fostran och ungdomsarbete ordnas i Jyväskylä 18.–20.4.2023. Evenemanget är riktat till professionella, studerande och volontärer som arbetar med ungdomar och fostran. Evenemanget besöks av 3,000 människor från olika kommuner, regioner, församlingar och läroanstalter runt omkring Finland.

Syftet med evenemanget är att utveckla kompetens inom ungdoms- och fostringsbranschen samt möjliggöra nationell spridning av god praxis angående verksamhets- och arbetsmodeller. Vid UNG2023 lyfts uppskattningen för branscherna, deras synlighet och viktiga aktuella frågor samt diskussion på ett nationellt plan. Även ett internationellt seminarium ordnas i samband med UNG2023.

Evenemanget ordnas på ett hållbart sätt. Tillställningen arrangeras av Allians och Kyrkostyrelsen.

Vad?
UNG2023 – riksomfattande dagar för fostran och ungdomsarbete är ett gemensamt evenemang för båda branscherna. De centrala elementen i detta tre dagar långa evenemang är seminarieprogram och ett omfattande utställningsområde. Evenemanget är fokuserat på viktiga och aktuella fenomen samt trender ur perspektiv angående fostran, ungdomar och ungdomsarbete. Tillställningen innehåller föreläsningar, workshops, paneldiskussioner, upplevelser och nya bekantskaper.

För vem?
Evenemanget är riktat till alla som arbetar med fostran och ungdomar. Professionella, forskare, volontärer och studerande är alla välkomna. Det räcker att vara intresserad av fostran, ungdomar och ungdomsbranschen! Upp till 3,000 aktörer runtom Finland förväntas delta i evenemanget.

När?
18.–20.4.2023

Var?
I Jyväskylä, mäss- och evenemangscenter Paviljonki.

Varför?
UNG2023 lyfter upp ungdoms- och fostringsbranscherna för offentlig diskussion och skapar broar mellan aktörer inom branscherna. Evenemanget samlar årligen aktörer under samma tak för en gemensam sak. Kompetens och uppdatering av kunskap är viktigare än någonsin. Världen förändras snabbt och för att vi ska kunna utföra vårt arbete så väl som möjligt, för att på så sätt främja ungas välbefinnande, måste våra yrkesutbildade människor inom fostrings- och ungdomsbranscherna vara experter på trender och nya fenomen.

UNG2023 erbjuder en fantastisk möjlighet till kompetensutveckling, referensinlärning och möjligheter till nätverkande – bra orsaker för att delta!

Vem arrangerar?
Evenemanget arrangeras årligen av Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf. Detta år ordnas tillställningen tillsammans med Kyrkostyrelsen.

Biljettförsäljning
Biljetterna till UNG2023 är nu till salu! Klicka här för att ta dig till biljettkassan.


Katso myös