Ungdomsarbetsveckan

Ungdomsarbetsveckan 2022

Ungdomsarbetsveckan ordnas under vecka 41, dvs. 11–17.10.2021. I år är temat för Ungdomsarbetsveckan ungdom och ungdomsarbete efter coronapandemin.

Ungdomsarbetsveckan lyfter fram det värdefulla arbete som ungdomsarbetare, organisationer, kommuner och församlingar gör för de unga. Vi uppmuntrar också lokala aktörer, kommuner, organisationer och unga att ordna egna jippon, temadagar och evenemang för att fira ungdomsarbetet.

Ha en strålande Ungdomsarbetsvecka!

Idéer: Så här tillbringar du Ungdomsarbetsveckan!

Vi sammanställde en lista med idéer om hur man kan tillbringa temaveckan på olika sätt.

1. Kommunicera och påverka

Ungdomsarbete syftar till att främja ungdomars aktiva medborgarskap, social förstärkning, stödja ungdomars tillväxt och självständighetsprocess samt jämställdhet, jämlikhet och förverkligande av rättigheter. Dessa målsättningars betydelse understryks i tiden efter pandemin.

Ungdomsarbete definieras i lag, det måste utföras och det måste ha de nödvändiga anslagen i stats- och kommunalbudgeten. Man får kräva och synas!

● Sprid information om Ungdomsarbetsveckan och ungdomsarbetet genom att ta upp ämnet på din egen organisations, kommuns, församlings eller sektors webbplats, sociala medier och i nyhetsbrev med hashtaggen #ungdomsarbete #ungdomsarbetsveckan.

2. Organisera ett evenemang eller en temadag

● Gör ungdomsarbete synligt t.ex. på Instagram- eller Tiktok live, bjud in beslutsfattare att bekanta sig med ungdomsarbete och dess aktörer!

● Ungdomsarbete handlar om möten och stunder med ungdomar – även i vardagen. Varför inte bjuda in en reporter, influencer eller en beslutsfattare till ett ungdomsevenemang bara för att följa med? Kom ihåg hashtaggarna #ungdomsarbete #ungdomsarbetsveckan.

Ladda ner materialmallar för marknadsföring av ditt evenemang här.

3. Delta i sociala medier

● Berättelser och nyheter från fältet är varmt välkomna! Berätta i dina kommunikationskanaler om vikten av ungdomsarbete. Kom ihåg hashtaggarna #ungdomsarbete #ungdomsarbetsveckan.

● Under Ungdomsarbetsveckan kan du använda olika material från sociala medier, till exempel färdiga bilder från sociala medier och gifs från Instagram. Du hittar mer information genom att följa Allians sociala medier och med att ta en titt på materialbanken för Ungdomsarbetsveckan.

4. Bekanta dig med veckans evenemangutbud och registrera dig!

Det finns gott om intressanta och aktuella evenemang och webbseminarier som ordnas under Ungdomsarbetsveckan. Det erbjuds paneldiskussioner, utbildningar och publiceringstillfällen! Du kan läsa mer om programmet och anmäla dig på de finska sidorna för Ungdomsarbetsveckan. Programutbudet är huvudsakligen på finska.

Liksom tidigare år publicerar vi även olika slags kommunikationsmaterial under Ungdomsarbetsveckan som kan laddas upp på sociala medier. Material som redan färdigställts kan laddas ner i Ungdomsarbetsveckans materialbank:

Katso myös