Blogg: 5 orsaker varför unga borde rösta i riksdagsvalet

1. I riksdagen fattas beslut om saker som är viktiga för unga

De beslut som fattas i riksdagen påverkar de ungas liv på många olika sätt. De lagar som stiftas i riksdagen kan till exempel gälla förebyggande av klimatförändringar, djur- och naturskydd, minoriteters rättigheter eller barnskydd. 

Riksdagen kan till exempel också fatta beslut om trafikregler, hastighetsbegränsningar och vid vilken ålder man får köra moped eller bil eller rösta i val. Även den ålder vid vilken alkohol och tobaksprodukter får köpas, var de får säljas och hur de får marknadsföras är frågor som riksdagen fattar beslut om.

Den budget som riksdagen gör upp avgör däremot hur mycket pengar som avsätts till olika tjänster, till exempel social- och hälsovårdstjänster, utbildning eller den infrastruktur som upprätthålls av staten, såsom tåg och vägar.

2. Unga är underrepresenterade i politiken 

Trots att vi har allmän och lika rösträtt varierar utövandet av rösträtten avsevärt mellan olika åldersgrupper. De stora årskullarna är de allra aktivaste röstarna, medan röstningsaktiviteten bland unga är mindre än bland den övriga befolkningen. 

Yngre åldersklasser är också mindre än de andra åldersklasserna. För närvarande är hälften av alla röstberättigade över 50 år gamla. Därför leder varje ung röst som inte används till att ungas röster hörs ännu mindre i beslutsfattandet.

Ungas röster har dock potential att vara en mycket inflytelserik politisk kraft, och unga är precis lika smarta och känner till aktuella frågor precis lika bra som de andra åldersklasserna. Varje röst är lika viktig, och i röstningsbåsen är vi alla lika värda. Om vi inte röstar, får vi beslutsfattare som inte representerar oss. Riksdagen har ett stort behov av beslutsfattare som vill ta hänsyn till de unga i beslutsfattandet.

3. Röstning är ett enkelt sätt att ta ställning till frågor som man anser viktiga och intressanta

Brinner du för att försvara minoriteters rättigheter, stoppa klimatkrisen eller till exempel att alla ska ha det lika bra överallt i Finland? Valet är en utmärkt möjlighet för dig att uttrycka de samhälleliga frågor som är viktiga för dig och bidra till att de tas upp mer i politiken.

Nuförtiden finns det många sätt att påverka. Att underteckna medborgarinitiativ, delta i demonstrationer samt konsumera i enlighet med sina värderingar är sätt på vilka många unga deltar i politiken. Genom att rösta kan man dock påverka lagstiftningen, vilket i sin tur skapar grunden för all påverkan. Därför ska man inte glömma röstningen som ett sätt att påverka, och bara en röst kan ha långvariga verkningar.

4. Allmän rösträtt har inte alltid varit en självklarhet

Innan den allmänna och lika rösträtten fick till exempel kvinnor och mindre bemedlade människor inte alls påverka det politiska beslutsfattandet i Finland. Så är det fortfarande i många länder.

Vi har en allmän rösträtt i vårt land tack vare de människor som för över 100 år sedan talade för att alla ska få rösta oavsett kön eller samhällelig ställning. Genom att rösta visar du att deras arbete var värt besväret.

5. Det är enkelt att rösta, och man kan göra valdagen festlig, rolig och intressant för sig själv

Många blir nervösa särskilt när de ska rösta för första gången. Men det är enkelt och snabbt att rösta, och du behöver inte göra något annat än besöka röstningsstället och ta ett identitetsbevis med dig. Att rösta på förhand är särskilt enkelt, eftersom under förhandsröstningstiden kan man rösta på vilket röstningsställe som helst, till exempel i samband med ett besök på affären eller postkontoret.

Nuförtiden är det också enklare än någonsin att ta reda på vilka kandidater och politiska frågor som är viktiga för dig. All information finns tillgänglig på nätet, i politiska poddar, youtube- och tiktok-videor samt kandidaternas och partiernas kanaler i sociala medier. 

Man kan också skapa egna traditioner på valdagen vid sidan om röstningen. Gå och rösta tillsammans med kompisarna och ta en valfika efter besöket vid valurnan, eller följ med resultatet på valdagen på er egen valvaka! Det är spännande att följa nyhetssändningarna och resultatrapporteringen på valdagen – det är inget under att många följer politiken på samma sätt som sport.

Valet är en fest för demokratin. Missa inte chansen att vara en del av det!

Julia Vihinen

Praktikant under valvåren på Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians

Katso myös