NUORI2022 Etkot

NUORI2022 Etkot -tapahtuma on koko nuorisoalaa yhdistävä etäkoulutustapahtuma 16.9.2021 klo 9.00-16.15. Etkoilla nuorisoalan toimijat voivat kehittää osaamistaan, kuulla mitä nuorisoalalle kuuluu juuri nyt ja saada inspiraatiota ja ideoita alkavaan syksyyn. Etkot koostuvat kahdeksasta seminaarista, joista osallistujana voit valita itsellesi mieluisimmat.

NUORI2022 Etkot -tapahtuma tarjoaa ajankohtaista tietoa siitä, mitä alalle kuuluu juuri nyt, esittelee tuoreimmat tutkimukset ja nostaa esiin nuorisotyön uusimmat menetelmät. Etkoja et siis halua jättää välistä! NUORI2022 – valtakunnalliset nuorisotyön päivät järjestetään 26.-27.4.2022 Jyväskylässä.

Etkot koostuvat kahdeksasta webinaarista, joista osallistujana voit valita itsellesi mieluisimmat. Huomioithan, että osa webinaareista striimataan yhtäaikaisesti. Katso lisätietoja ohjelmasta alta! 

NUORI2022 Etkot järjestetään ilmastovastuullisesti.

Ohjelma 16.9.

9.00-9.15 Alkusanat

Allianssi 
Allianssi-sali

9.15-10.15 Miten turvaamme nuorisoalan rahoituksen? Tilannekuvaa ja ratkaisuja nuorisoalan toimijoille

Allianssi
Allianssi-sali

Nuorisoalan rahoitus on haastettuna valtakunnallisella ja kunnallisella tasolla. Mitä voimme alalla tehdä rahoituksen turvaamiseksi? Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan tilannekuvasta sekä erityisesti rahoitusvaikuttamiseen kunnissa tarkoitetusta Nuorisonpuolustuskurssi-konseptista.

9.15-10.15 Nuorten kohtaaminen verkossa

Verke 
Leiri

Verkkonuorisotyötä on tehty jo pitkään, mutta mitä kaikkea verkkonuorisotyö onkaan monipuolisuudessaan juuri nyt? Ohjelmassa käsitellään sitä, miten somessa kannattaa tehdä ja toteuttaa verkkonuorisotyötä ja miten sen laadukkuutta, sisältöä sekä näkyvyyttä voidaan parantaa.

10.30-11.30 Koronakriisin vaikutukset nuorisotoimialaan

Valtion nuorisoneuvosto  
Allianssi-sali

Koronapandemiaa ja sen vaikutuksia on tutkittu nuorten näkökulmasta, muttei nuorten kanssa toimivien. Keväällä 2020 puhjennut koronapandemia ja siitä johtuneet poikkeusolot ja rajoitukset vaikuttivat monin tavoin myös nuorisotoimialaan. Nuorisotyön kentän piti koronan myötä omaksua lyhyessä ajassa uusia tapoja toteuttaa työtään, kun suuri osa työstä siirtyi verkon eri alustoille. 

Valtion nuorisoneuvosto on kartoittanut koronapandemian ja sitä seuranneiden rajoitustoimenpiteiden vaikutuksia nuorisotoimialaan. Ohjelmassa päästään pohtimaan nuorten kanssa toimivien näkökulmasta mm. sitä, miten toiminta ja resurssit muuttuivat, mikä nuorisotyön ja -toiminnan rooli on jatkossa nuorten hyvinvoinnin turvaamisessa, sekä miten nuorisotyössä ja -toiminnassa voidaan varautua tällaisiin poikkeustilanteisiin.

12.30-13.30  Nuorten nettirikokset – miten ammattilaiset voivat tukea ja auttaa nuoria?

Rikosuhripäivystys
Allianssi-sali

Sosiaalinen media on tärkeä osa nuorten hyvinvointia ja sosiaalisia suhteita. Nettirikollisuus lisääntyy netin käytön laajentuessa ja nuoret kohtaavat nykyään paljon erilaisia netissä tapahtuvia rikoksia. On tärkeää osata tunnistaa nettirikokset ja tietää, kuinka niiltä voi suojautua. 

Ohjelmassa saat tietoa nuorten kohtaamista nettirikoksista. Luento tarjoaa käytännön vinkkejä siihen, miten nuorisoalan toimijat voivat ottaa puheeksi nettirikokset nuorten kanssa ja kuinka uhriksi joutuneita nuoria voi käytännössä auttaa ja tukea. Ohjelma sisältää myös materiaalivinkkejä teemaan liittyen.

12.30-13.30  Yhdenvertaisuuden arviointityökalu

Rauhankasvatusinstituutti
Leiri

Ohjelma tarjoaa nuorisotyöntekijöille käytännöllisiä työkaluja nuorisotyön saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden parantamiseksi. Työkalu tuo esiin yhdenvertaisuutta koskevia tärkeitä kysymyksiä ja auttaa löytämään niihin vastauksia nuorten hyvinvoinnin tueksi.

Ohjelmassa tarkastellaan yhdenvertaisuuden arvioinnin eri osa-alueita ja opitaan tunnistamaan nykypäivän haasteita sekä muutoksentekijöitä, jotka ovat olennaisia nuorten hyvinvoinnin tukemisen sekä inklusiivisen nuorisotyön kannalta. 

Työpajan osallistujat pääsevät tutustumaan nuorisotyön yhdenvertaisuuden toteutumisen arviointityökaluun ja kuulevat kokemuksia siitä, miten arvioinnin tulokset voivat muuttaa tapoja tehdä nuorisotyötä.

13.45-14.45  Nuorisotyöntekijä on mielenterveyden edistäjä

Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry 
Allianssi-sali

Mielenterveys liittyy kaikkien meidän elämään ja erittäin olennaisesti kaikkien nuorisotyötä tekevien työhön. Mutta mitä mielenterveys ja sen edistäminen oikeastaan on ja miten voisimme omassa työssämme paremmin tukea nuorten mielenterveyttä? 

Yeesi ry:n ohjelmassa kuulemme nuorisotyöntekijöiden omia näkemyksiä siitä, miten heidän työssään näkyy nuorten mielenterveyden edistäminen. Opit hahmottamaan oman merkityksesi nuoren mielenterveyden edistäjänä. Saat tietoa mielenterveydestä ja konkreettisia vinkkejä siitä puhumiseen nuorten kanssa. 

13.45-14.45  ”Pidä pallosta kiinni!” tulevaisuustaidot ja tulevaisuusajattelu muuttuvassa maailmassa

Tampereen kaupungin sivistyspalvelut
Leiri

Tietoisuus siitä, mitä taitoja meidän pitäisi vahvistaa nuorten pärjäämiseksi tulevaisuuden muuttuvassa maailmassa on ensiarvoisen tärkeää kaikille nuorten kanssa työskenteleville. Entä miten noita taitoja voi vahvistaa oppilaitoksissa, nuorisopalveluissa ja harrastuksissa? Miksi tulevaisuusajattelu on tärkeää meille kaikille? Tarjolla on tietoa tulevaisuuden avaintaidoista, tulevaisuusajattelusta ja vinkkejä kuinka näitä vahvistaa.

15.00-16.00  Nuorisotyö 2030-luvulla – millaista on tulevaisuuden nuorisotyö?

Karla Malm
Allianssi-sali

Millaista on tulevaisuuden nuorisotyö ja miksi sen pohtiminen on tärkeää? 

Toistaiseksi toteutumaton tulevaisuus tarkoittaa, että huomispäivän mahdollisia maailmoja on monia – tulevaisuus ei toteudu teoista riippumattomana. Nuorisotyön kannalta keskeisiin kehityskulkuihin tutustumalla on mahdollista valmistautua muutoksiin muun muassa tarvittavaa osaamista vahvistamalla. 

Nuorisotutkija Karla Malm tarkastelee nuorisotyön kannalta keskeisiä kehityskulkuja, niiden avaamia kysymyksiä sekä erilaisia toimimisen tapoja. Tulevaisuuden nuorisotyötä käsitellään luennolla Humanistisessa ammattikorkeakoulussa toteutetun Tulevaisuuden nuorisotyön tekijät, paikat ja ympäristöt -hankkeen (2020-2021) tuloksiin pohjaten.

16.00-16.15 Loppusanat & Nuorisotyön tunnustuspalkinnon jakaminen

Allianssi & Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen
Allianssi-sali

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Lämpimästi tervetuloa mukaan NUORI2022 Etkoille!

NUORI2022 – valtakunnalliset nuorisotyön päivät järjestetään Jyväskylässä 26.-27.4.2022

Tapahtuma tarjoaa jopa 2000 nuorisoalan ammattilaiselle, vaikuttajalle ja toimijalle paikan verkostoitua, innostua ja kehittää osaamistaan. Lipunmyynti on käynnissä, tervetuloa mukaan!

Katso myös

NUORI2023

Sivut 27.4.2022

Info

Sivut 27.4.2022

Liput

Sivut 27.4.2022

Ohjelma

Sivut 27.4.2022