Keskiviikon ohjelma

Katso ja lataa tästä tapahtuman ohjelma-aikataulu pdf-muodossa.

Tarkastele ohjelmaa tiettynä kellonaikana:
9.30-10.30 | 11-12 | 13-14 | 14.30-15.30

9.30-10.30

Black Lives Matter – syrjimättömästä nuorisotyöstä antirasistiseen nuorisotyöhön

Rauhankasvatusinstituutti
Tila: Pääsali | Teema: Nuorten hyvinvointi ja identiteetti

Ylläpitääkö vai purkaako nuorisotyö yhteiskunnassamme vallitsevaa rakenteellista rasismia? Mitä antirasismi tarkoittaa tekoina? Millaisina syrjimättömän nuorisotyön periaatteet ja julkilausumat näyttäytyvät, kun niitä tarkastelee kriittisesti? Suomalaisen yhteiskunnallisten instituutioiden valkoisuudesta sekä nuorisotyön eetoksen ja arjen tekojen antirasistisuudesta keskustelemassa moniammatillinen asiantuntijaryhmä.

Puhujat: 
Bella Forsgrén, RKI:n puheenjohtaja 
Hanna Mithiku, johtava asiantuntija 
Ulkar Aghayeva, koulutussuunnittelija 
Mari Koivistoinen., koulutussuunnittelija
Keskustelun fasilitoi: Marisel Soto Godoy

Ohjelma-battle: Erasmus+ Youth vs Euroopan solidaarisuusjoukot

EU:n nuoriso-ohjelmat / Opetushallitus
Tila: Kabinetti | Teema: Nuorisotyön mahdollistajat

Nyt otetaan EU-ohjelmasta mittaa! Kumpi ohjelmista vastaa parhaiten nuorisolain tavoitteisiin?  Mikä hankemuodoista parantaa tehokkaimmin nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia, tukee nuorten kasvua sekä edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa? Ja tärkeimpänä: Kummasta ohjelmasta juuri Sinun kannattaisi ammentaa rahoitusta oman organisaatiosi työlle?

Ohjelma-battlessa huomaat, että EU:n nuoriso-ohjelmat solahtavat helposti mutta merkityksellisesti osaksi mitä tahansa nuorisotyön muotoa. Tule siis kuuntelemaan ja poimimaan parhaat vinkit! Battlen jälkeen voit tavata asiantuntijoita ja keskustella omaan organisaatioosi sopivista ratkaisuista.

Erasmus+ -ohjelmasta ja Euroopan solidaarisuusjoukoista jaetaan vuonna 2022 yli 7 miljoona euroa nuorisotyötä kehittäviin ja solidaarisuutta edistäviin hankkeisiin.

Puhujat: 
Jutta Kivimäki, ohjelma-asiantuntija, EU:n nuoriso-ohjelmat / Opetushallitus
Paavo Pyykkönen, ohjelma-asiantuntija, EU:n nuoriso-ohjelmat / Opetushallitus

Non-toxic – yhdenvertaisempaa pelitoimintaa

Non-toxic – syrjimätön pelikulttuuri -hankeverkosto
Tila: Wivi | Teema: Nuorten hyvinvointi ja identiteetti

Mitä nuorisotyöntekijä voi tehdä pelikulttuurin yhdenvertaisuuden edistämiseksi? Miksi pelikasvatus kuuluu nuorisotyöhön? Miten pelikulttuurin ja pelitoiminnan keinoilla voidaan edistää yhdenvertaisuuden toteutumista? Osallistujana pääset tutustumaan yhdenvertaisuuden kysymyksiin pelikulttuurissa ja pelitoiminnassa. Saat ohjelmasta näkökulmia, välineitä ja keinoja syrjimättömän pelikulttuurin ja pelitoiminnan edistämiseen.

Puhujat: 
Jenni Lappalainen, nuoriso-ohjaaja digitaalisen nuorisotyön kehittäjä, Hyvinkään Nuorisopalvelut 
Essi Nopanen, nuoriso-ohjaaja, Pelifarmi-toiminta, Tampereen kaupungin nuorisopalvelut 
Sonja Ahtiainen, projektikoordinaattori, Non-toxic – syrjimätön pelikulttuuri, Helsingin kaupungin nuorisopalvelut 
Riikka Lehtinen, projektisuunnittelija, Non-toxic – syrjimätön pelikulttuuri, Helsingin kaupungin nuorisopalvelut

Sekasin Gaming, verkkoalustojen mahdollisuudet ja haasteet

MIELI Suomen Mielenterveys ry / Sekasin kollektiivi
Tila: Wolmar | Teema: Nuorisotyö nyt ja tulevaisuudessa

Sekasin Gaming on veteraanitoimija Discord alustalla. Olemme vuodesta 2018 päässeet kehittämään verkossa tehtävää toimintaa syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. Yhteisössämme on 19 000 suomalaista nuorta, joista useat kärsivät mielenterveysongelmista ja yksinäisyydestä sekä kamppailevat muiden haastavien ongelmien kanssa. Pystymme tarjoamaan korkeatasoisen katsauksen Discordin ja sen kaltaisten nettipalveluiden hyödyntämiseen nuorten kanssa tehtävän työn parissa, tuomme esille toimintamalleja, joiden avulla olemme saavuttaneet menestyksemme.

Puhujat: 
Joosua Valkeakunnas, Sekasin Gaming, MIELI Suomen Mielenterveys ry / Sekasin Kollektiivi 
Miguel Reyes, Sekasin-chat, MIELI Suomen Mielenterveys ry / Sekasin Kollektiivi

Eatnameamet – Hiljainen taistelumme

Rauhankasvatusinstituutti
Tila: Anton | Teema: Nuorten hyvinvointi ja identiteetti

Saamelaisten historia on arvokas ja ainutlaatuinen osa eurooppalaista historiaa ja kulttuuriperintöä, mutta tieto saamelaisten kulttuurista sekä saamelaisesta historiasta on kuitenkin vähäistä valtaväestön keskuudessa. Suomessa on kansalaisten keskuudessa vahva konsensus yhteiskuntamme tasa-arvoisuudesta ja hallinnon vastuullisesta toiminnasta. Tätä konsensusta ja siihen kietoutunutta kansallista identiteettiä oikeudenmukaisena ja kolonialismista vapaana kansana vahvistetaan myös nuorisotyön kautta monin tavoin. Ylläpidämme valtaväestön historian kuvausta ja saamelaisuutta käsitellään lähes yksinomaan karnevalisoinnin ja eksotiikan kautta. 

Suvi Westin palkittuun Eatnameamet – Hiljainen taistelumme – dokumenttielokuvaan (2021) pohjautuva työpajamalli tarjoaa nuorisotyöhön kokonaisuuden haastaa nuorten parissa perinteistä tapaamme ymmärtää historiaa ja tuoda alkuperäiskansojen oikeudet lähelle suomalaisten nuorten arkea. Elokuvakasvatuksen avulla vaikeidenkin teemojen käsittely helpottuu, sillä samaistumisen kautta syntynyt tunnekokemus edesauttaa ymmärryksen ja oppimisprosessin kehittymistä. Opit lisää saamelaisuudesta sekä menetelmäkokonaisuudesta, jolla edistää nuorten osallisuutta, kriittistä arviointikykyä, vallan tunnistamista sekä vahvistaa nuorten käsitystä demokratiasta ja kansalaisvaikuttamisesta.

Puhujat julkaistaan lähempänä tapahtumaa.

Nuorten harrastaminen Suomessa – tutkimustietoa ja toimintatapoja

Helsingin kaupunki, Nuorisotutkimusseura ja Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
Tila: Wilhelm | Teema: Nuorisotyö nyt ja tulevaisuudessa

Ohjelma tarjoaa tutkittua, tuoretta tietoa lasten ja nuorten harrastamisesta esittelemällä harrastamisen muuttuvaa kuvaa ja sen yhteiskunnallista perustelua. Lisäksi luvassa käytännön esimerkkejä osallistavan, matalan kynnyksen harrastamisen toimintamallien toteuttamiseksi kaiken kokoisissa kunnissa. Tavoitteena on idealamppujen syttyminen niille, jotka vastaavat harrastustakuun ja muun harrastustoiminnan toteuttamisesta omassa kunnassaan ja miettivät, mitä kuntatyöntekijävetoinen koordinointivastuu voi tarkoittaa.

Puhujat: 
Mikko Salasuo, dosentti, vastaava tutkija, Nuorisotutkimusseura 
Sanna Tolvanen, koordinaattori, Helsingin kaupungin Nuorisopalvelut 
Laura Arala, Enemmän yhdessä -hankkeen projektipäällikkö, Helsingin kaupungin Nuorisopalvelut 
Ritva Varelius, koordinaattori, Helsingin kaupungin Nuorisopalvelut 
Katja Asikainen, vaikuttamisen asiantuntija, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry

Nuoren mielen taidot – mindfulness ja stressinhallinta osana nuoren hyvinvointia

Kira Tiivola
Tila: Elsi | Teema: Nuorten hyvinvointi ja identiteetti

Stressinhallintataidot sekä erilaiset rauhoittumista tukevat harjoitukset ovat tärkeitä myös nuorille ja niitä on hyvä opetella yhdessä turvallisen aikuisen kanssa. Ohjelma on workshop-muotoinen ja tarjoaa tehtäviä ja harjoituksia itse kuulijalle, mutta erityisesti sellaisia harjoituksia, joita voi hyödyntää työssä nuorten kanssa.

Puhuja:
Kira Tiivola, terveysvalmentaja, lcf life coach, mind coach

MOK Intercultural Competence Training Helsinki NM

Tila: Alvar | Teema: Kansainvälinen ohjelma

Intercultural Competence Training (MOK) was developed over a decade ago by 09 Helsinki Human Rights Foundation. Since then, Human Rights Foundation and later YMCA Helsinki has trained thousands of NGO and public sector workers, educators and volunteers providing hands-on methods that can be applied to all intercultural encounters. Due to its durability, encouraging feedback and results, MOK is, indeed, a success story. In our presentation we will guide you through the key principles of MOK training, analyze the overall impact of the training using Intercultural Development Inventory meter (IDI) and share some of the good practices we learned during our MOK journey.

Puhujat:

Otto Ripatti, Training Manager, HNMKY
Pierre Jallow, Head Trainer, HNMKY

Tiedolla suuntaa tulevaisuuden nuorisotyölle

Kuntaliitto
Tila: Höyry (veturitallit) | Teema: Nuorisotyö nyt ja tulevaisuudessa

Kunnat vastaavat paikallisesta nuorisotyöstä ja -politiikasta. Miten nuorisotyössä hyödynnetään tietoa osana toimintaa ja tulevan suunnittelua? Onko tiedossa aukkoja ja jos, kuinka ne paikataan? Seminaarissa avataan sitä, millaisia näkymiä nuorisotyöhön aukeaa tilastoinnin, dokumentoinnin ja tuoreen kunnallisen nuorisotyön selvityksen valossa.

Puhujat:

Mari Ahonen-Walker, erityisasiantuntija, Kuntaliitto
Minna Lindberg, erityisasiantuntija, Kuntaliitto
Antti Kivijärvi, erikoistutkija YTT, Nuorisotutkimusverkosto

Nuorisoteatteri kulttuurisessa nuorisotyössä – case Siperian nuorisoteatteri

Jyväskylän Nuorisopalvelut
Tila: Siperia (veturitallit) | Teema: Nuorten hyvinvointi ja identiteetti

Kulttuurisessa nuorisotyössä työtapana ovat taidemenetelmät ja sisältönä nuorten oma elämä. Yhteisöllisen teatterin tekemisen keskiössä on taiteen menetelmien käyttäminen oman elämän ja ympärillä olevien ilmiöiden tutkimiseen sekä foorumin tarjoaminen nuorten kannanotoille. Muina tavoitteina ovat oppiminen itsestä, vuorovaikutustaidoista, taiteenlajista ja esityksen teemoista. Pajassa tutustutaan kulttuuriseen nuorisotyöhön Siperian nuorisoteatterin toiminnan kautta. Siperian nuorisoteatterilaiset ovat tuottaneet viime vuosina esityksiä, joiden teemoja ovat olleet esimerkiksi koulumaailma, kiusaaminen, nuoruus ja kasvaminen, seksuaalisuus, naiseus, uskonto ja ilmastonmuutos. Näistä teemoista esitykset rakentuvat pitkälti nuorten omien kokemusten kautta.

Puhuja:
Anumaaria Tulla, Nuorisoteatteriohjaaja ja -koordinaattori, Siperian nuorisoteatteri

Osallisuuden johtamisen tabula rasa / Ledarskaps och delaktighets tabula rasa

Osallisuuden osaamiskeskus
Tila: Kisko (veturitallit) | Teema: Nuorisotyön mahdollistajat

Ohjelmamme on toiminnallinen työpaja, joka tarjoaa nuorisoalan johtajille ja asiantuntijoille mahdollisuuden reflektoida osallisuustyön johtamiseen liittyviä kysymyksiä yhdessä. Työpajan keskiössä on keskustelun ja kohtaamisten kautta löytää ratkaisuja ja oivalluksia työssä pohdituttaneisiin kysymyksiin. Työpajassa käsitellään osallisuuden johtamisen erityiskysymyksiä, kuten sen haasteita, hyviä käytäntöjä, kokeiluja tai työkaluja. Työpaja tarjoaa siis erinomaisen mahdollisuuden löytää vastauksia ja näkökulmaa sinua pohdituttaneisiin kysymyksiin. Tervetuloa keskustelemaan ja verkostoitumaan!

Ohjelma on kaksikielinen.

Puhujat:
Osallisuuden osaamiskeskuksen fasilitaattorit

Yhdessä kohti kestävää hyvinvointia – kokemuksia kanssatutkimuksesta nuorisotyössä

Pakolaisnuorten tuki ry
Tila: Pihalava | Teema: Nuorisotyö nyt ja tulevaisuudessa

Miten nuorisotyö ja tutkimus voivat yhdessä parantaa nuorten hyvinvointia? Esimerkkinä Pakolaisnuorten tuki ry:n ja ALL-YOUTH-tutkimushankkeen yhteistyö.

Puhujat:
Päivi Honkatukia, nuorisotutkimuksen professori, Tampereen yliopisto
Olli Sillanpää, kehittämispäällikkö, Pakolaisnuorten tuki ry
Munir Khesraw, Pakolaisnuorten tuki ry

Hyvinvointia ja aktiivisuutta, ripaus liikuntaa ja rentoutumista

Humanistinen ammattikorkeakoulu
Tila: Felix

Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu -hanke kokoaa Keski-Suomessa toimivat neljä korkeakoulua kehittämään aktiivista ja liikunnallista opiskelu- ja työpäivää osana Liikkuva opiskelu -kokonaisuutta. Hyvästit passiiviselle luennoilla ja webinaareissa istumiselle, tilalle yhteisöllistä ja toiminnallista tekemistä. Hankkeen työntekijät sekä opiskelijat kertovat tavoitteista sekä esittelevät kokeiltuja ja hyväksi todettuja menetelmiä. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ilmasotakoulu ja Humak tarjoavat mahdollisuuden osallistua keskiviikkona 27.4. kello 9.30 – 12.00 tilassa Felix toiminnalliseen pop up -pisteeseen.
Lisätietoja: www.jamk.fi/aktiivinenjahyvinvoivakorkeakoulu

Puhujat:
Essi Heimovaara-Kotonen, projektipäällikkö, JAMK
Riikka Hämylä, projektitutkija, Jyväskylän yliopisto
Maija Jylhä, lehtori, JAMK
Maarit Honkonen-Seppälä, lehtori, Humak

11-12

Miksi nuoret jäävät rahanjaossa aina jalkoihin? Nyt puhuvat poliitikot!

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
Tila: Päälava | Teema: Nuorisotyön mahdollistajat

Nuorisoalan rahoitus on historiansa huolestuttavimmassa kuopassa: koronakriisi on kasvattanut nuorten hyvinvointivelkaa ja nuorisotyön tarvetta massiivisesti, mutta samalla rahapelituottoihin sidottu valtionrahoitus laskee kuin lehmän häntä. Miksi lisärahan kaivaminen nuorille on aina niin mahdottoman hankalaa? Suurten eduskuntapuoluiden edustajat vastaavat vaikeisiin ja vielä vähän vaikeampiin kysymyksiin rahoituksesta ja sen tulevaisuudesta.

Puhujat:

Antti Kurvinen, Tiede- ja kulttuuriministeri, Keskusta
Saara Hyrkkö, kansanedustaja, Vihreät
Matias Mäkynen, kansanedustaja, SDP
Marko Kilpi, kansanedustaja, Kokoomus

Paneelin juontaa politiikan toimittaja Robert Sundman.

Current European Issues

Tila: Kabinetti | Teema: Kansainvälinen ohjelma

Panel discussion about current European issues: EU Youth Programmes, EU Youth Dialogue, Youth Campaign of the Council of Europe and European Year of Youth.

Nuorisojärjestöjen muuttuvat toimintaympäristöt

Nuorisoalan osaamiskeskus Kentauri
Tila: Wivi | Teema: Nuorisotyö nyt ja tulevaisuudessa

Järjestöalan asiantuntija Juha Heikkala alustaa nuorisoalan muuttuvista toimintaympäristöistä tulevaisuuden ja ennakointiosaamisen näkökulmasta. Paneelikeskustelussa nuorisoalan järjestöjen edustajat kommentoivat ja keskustelevat nuorisoalan järjestöjen tulevaisuuden näkymistä.

Puhuja:
Juha Heikkala, Järjestöalan asiantuntija

Paneelikeskustelun vetäjä:
Kimmo Lind, Osaamiskeskus Kentaurin asiantuntija

Panelistit:
Eeva-Liisa Tilkanen, Nuorten Suomi ry.
Sampo-Ilmari Tuhkalehto, Music Against Drugs ry.
Christian Wentzel, Aseman Lapset ry.
Pekka Kaunismaa, Osaamiskeskus Kentauri


Katse peiliin nuorisotyöntekijä! Työhyvinvoinnin tarpeet nuorisotyössä nyt ja tulevaisuudessa

Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry
Tila: Wolmar | Teema: Nuorisotyön mahdollistajat

Työpajan tavoitteena on tarjota osallistujalle rohkaisua omaa työhyvinvointia haastavien epäkohtien esille ottoon sekä yksilö-, työyhteisö, että yhteiskunnallisella tasolla. Lisäksi se antaa työkaluja oman työhyvinvoinnin vahvistamiseen ja vahvistaa uskoa oman työn merkitykseen.

Puhujat:
Emmi Paananen, asiantuntija, Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry
Katri Peräaho, asiantuntija, MIELI Suomen Mielenterveys ry
Susanna Palo, kouluttaja, Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry

Työvälineitä kiusaamisen ehkäisyyn kouluissa ja oppilaitoksissa / Verktyg för att förebygga mobbning i skolor och läroinrättningar

Osaamiskeskus Nuoska – nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa
Tila: Anton | Teema: Nuorten hyvinvointi ja identiteetti

Ohjelmassa käsitellään kolmea Osaamiskeskus Nuoskan toiminnassa kehitettävää toimintamallia, joilla ehkäistään kiusaamista sekä autetaan kiusaamisen kohteiksi joutuneita. Malleissa toimitaan vertaistuellisin keinoin, ja ne on tarkoitettu työkaluiksi koulujen ja toisen asteen oppilaitosten toimintaympäristöön. Osallistujana pääset tutustumaan malleihin koulun henkilökunnan, osallistuvan nuoren sekä nuorisotyön ammattilaisen näkökulmista sekä oman valintasi mukaan tutustumaan ja keskustelemaan workshop –työskentelyssä syvällisemmin yhteen malleista. Ohjelman toteuttajat ovat olleet henkilökohtaisesti mukana menetelmien kehittämistyössä sekä käytännön toiminnassa. 

Käsiteltävät toimintamallit – Modeller som presenteras:  M-Crew / Vantaan kaupunki  Vahvuudet esiin – Fri från mobbning  / Folkhälsan (& Valopilkku) Respekt / Luckan 

Ohjelma on kaksikielinen.

Puhujat:
Kari Järvinen, projektityöntekijä, Vantaan kaupunki
Johanna Östling, koulutuskoordinaattori, Föreningen Luckan rf
Pia Öhman, Nuorisotyön asiantuntija, Folkhälsan

Tiina Holmberg-Kalenius, Valopilkku

Kestävä nuorisotyö – kierrätystä vai jotain ihan muuta?

Espoon kaupungin nuorisopalvelut
Tila: Wilhelm | Teema: Nuorisotyö nyt ja tulevaisuudessa

Työpajaan osallistujat pääsevät tarkastelemaan omaa ammattialaansa analyyttisen kriittisesti. Tarjoamme samalla oman näkemyksemme siitä, millaista kestävä nuorisotyö on.

Puhujat:
Ville Leino, suunnittelija, Espoon nuorisopalvelut
Merja Leinonen, vararehtori, Kanneljärven opisto

Pelikasvatus nuorisotyössä

Humanistinen ammattikorkeakoulu
Tila: Alvar | Teema: Nuorisotyö nyt ja tulevaisuudessa

Ohjelmassa pohdiskellaan nuorten pelaamista kunnallisessa nuorisotyössä yhdenvertaisuuden näkökulmasta sekä nuorisotyössä tarvittavaa pelikasvatusosaamista. Ohjelma toteutetaan keskustelumuotoisena. Keskustelu pohjautuu Stella Härkösen yhteisöpedagogi (ylempi AMK) opinnäytetyöhön, jossa hän tarkastelee pelaamista kunnallisessa nuorisotyössä ja Mikko Meriläisen nuorten digitaalista pelaamista ja pelisivistyksen käsitettä tarkastelevaan väitöskirjaan. Paneelikeskustelu antaa tietoa Humakin tulevasta Pelikasvatus nuorisotyössä -opintokokonaisuudesta sekä tietoa siitä, mitä pelaavien nuorten kanssa työskentelevien nuorisotyöntekijöiden tulisi tietää pelaamisesta.

Puhujat:
Stella Härkönen, yhteisöpedagogi AMK, ylempi AMK -opiskelija
Mika Joensuu, vs. nuorisopäällikkö, yhteisöpedagogi (ylempi AMK)
Mikko Meriläinen, tutkija ja kasvatustieteen tohtori
Merja Kylmäkoski, yliopettaja, Humanistinen ammattikorkeakoulu

Moderoinnista omaehtoisuuteen – vaihtuuko valta verkossa?

Osallisuuden osaamiskeskus
Tila: Siperia (veturitallit) | Teema: Nuorisotyö nyt ja tulevaisuudessa

Mitä kaikkea nuorten omaehtoinen vaikuttaminen verkossa voi olla? Onko kaikilla samat mahdollisuudet vaikuttaa? Miten mahdollinen eriarvoisuus näkyy käytännössä? Kuka saa äänensä kuuluviin? Millaisia valta-asetelmia vaikuttamiseen liittyy? Ohjelmaosuus tarjoaa näkökulmia digitaaliseen nuorisotoimintaan. Kolme herättelevää asiantuntijapuheenvuoroa virittävät osallistujat keskusteluun ja ideoiden vaihtoon. Videoitujen puheenvuorojen teemat vaihtelevat digiyhteiskunnan luokkaistumisesta aina etsivään nuorisotyöhön verkossa sekä väkivallattomaan kansalaistottelemattomuuteen vaikuttamiskeinona. Ohjelmaosuuden tavoitteena on purkaa nuorten osallisuutta kuormittavia stereotypioita.

Puhujat:
Julia Petäjä, projektikoordinaattori / asiantuntija, Kehittämiskeskus Opinkirjo
Marko Pesonen, tietopalveluohjaaja, Koordinaatti

Vähemmistöihin kuuluvien nuorten kohtaama verkkohäirintä ja -kiusaaminen

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
Tila: Kisko (veturitallit) | Teema: Nuorten hyvinvointi ja identiteetti

Sosiaalisen median ja netin kautta pystytään nykymaailmassa luomaan yhteisöllisyyttä uusien osallisuuden tapojen avulla. Samalla some ja netti eivät kuitenkaan ole turvallisia ympäristöjä esimerkiksi naisille ja vähemmistöihin kuuluville muun muassa häirinnän ja kiusaamisen eri muodoista johtuen. Tule kuulemaan nuorisoalan toimijoiden ajatuksia siitä, miten some- ja nettitiloja voisi konkreettisten tekojen ja käytäntöjen kautta kehittää turvallisempaan suuntaan, joka edesauttaa nuorten yhteiskunnallisen osallisuuden toteutumista digiympäristöissä!

Paneelin juontaja:
Susi Nousiainen, tutkija & opettaja

Panelistit:
Riikka Lehtinen, projektisuunnittelija, Non-toxic – syrjimätön pelikulttuuri, Helsingin kaupungin Nuorisopalvelut
Eevi Harju, nuorisotyöntekijä, Seta ry
Juulia Saukkonen, opinnäytetyöntekijä, Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak
Jassin Rezai, nuoriso- ja yhteisöohjaaja, Monikulttuurikeskus Gloria ry

Siirtymisen siltaa rakentamassa – miten nuorisotyö vastaa nivelvaiheen haasteisiin

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
Tila: Elsi | Teema: Nuorten hyvinvointi ja identiteetti

Mitä haasteita toiselle asteelle siirtymiseen liittyy ja miten siirtymistä voidaan tukea? Miten oppivelvollisuuden laajeneminen tulee vaikuttamaan ja näkymään nivelvaiheessa? Paneelissa avataan toiselle asteelle siirtymisen haasteita ja pohditaan kuinka nuorisotyö voisi vastata näihin haasteisiin. Ohjelman tarkoituksena on tuoda nuorisotyön ammattilaisille tietoa siitä, kuinka he voivat tukea toiselle asteelle siirtymistä.

Panelistit:

Aale Päivinen, 2. varapuheenjohtaja, SAKKI ry
Inka Salo, etsivä nuorisotyöntekijä Vantaan kaupunki
Sara Manninen, koordinaattori, Jyväskylän kaupunki
Markus Niska, asuntolaohjaaja, Gradia

Paneelin juontaa Jutta Vihonen, puheenjohtaja, SAKKI ry

13-14

Puhutaan palkasta – paljonko sinä tienaat?

Ammattiliitto Jyty ry
Tila: Pääsali | Teema: Nuorisotyön mahdollistajat

Palkkakeskustelu on Suomessa tabu. Palkasta puhumattomuutta perustellaan niin kateudella, häpeällä kuin tarpeettomuudella, vaikka tosiasiassa kaikki hyötyisivät avoimista palkkakeskusteluista. Palkka on tunnetusti myös eräs työntekijän arvostuksen osoitus.

Palkka-avoimuus edellyttää, että palkkausperusteet ovat avoimia, läpinäkyviä ja ei-syrjiviä, ne ovat kaikkien saavutettavissa sekä työsuoritukseen, ammatinhallintaan ja työtuloksiin perustuvia. Onko näin nuorisotyön kohdalla? Mitä ammattiliitot tekevät asialle ja mikä on niiden rooli palkka-avoimuuden tukemisessa? Mitkä ovat palkka-avoimuuteen siirtymisen edellytykset?

NUORI2022 -tapahtuman päätavoitteista on alan arvostuksen nostaminen. Tule kuulemaan ja keskustelemaan nuorisotyön palkkauksesta ja sen läpinäkyvyydestä. Kyseessä on avoin ja osallistava keskustelutilaisuus.

Puhuja:
Ina Mikkola
Outi Mikkola, järjestöasiamies, Ammattiliitto Jyty
Pekka Laukkanen, suunnittelija, Ammattiliitto Jyty

War in Ukraine! How can you help?

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
Tila: Kabinetti | Teema: Kansainvälinen ohjelma

What is the situation of helping Ukrainians in different countries? What is the role of youth work services in all this?

Puhuja:

TBA

Miksi nuorisotyötä tarvitaan kouluissa ja oppilaitoksissa? / Varför behövs ungdomsarbete i skolor och läroanstalter?

Osaamiskeskus Nuoska – nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa
Tila: Wivi | Teema: Nuorisotyön mahdollistajat

Nuorisotyö on mennyt kouluihin ja oppilaitoksiin. Osallistuja pääsee keskittymään toimivan nuorisotyön peruskysymyksiin Osaamiskeskus Nuoska – Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa -asiantuntijoiden kanssa. Ohjelma soveltuu esimerkiksi heille, jotka haluavat kehittyä oman työnsä perustelemisessa monialaisessa kasvattajayhteisössä. Ohjelma on paneelikeskustelu. Ohjelman aikana vastataan kysymyksiin: a) Miksi nuorisotyötä tarvitaan? b) Miksi nuorisotyö toimii? c) Miksi nuorisotyötä juuri kouluissa ja oppilaitoksissa? d) Mitä osataan sanoa Nuoskan kahden ensimmäisen toimintavuoden jälkeen? Keskustelussa käytetään tausta-aineistona jo olemassa olevaa julkaistua tutkimustietoa, sekä Nuoskan kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana tuotettua tietoa.

Ohjelma on kaksikielinen.

Puhujat:
Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela, projektipäällikkö, Juvenia
Anna Siegfrids, projektikoordinaattori, Åbo Akademi
Antti Kivijärvi, erikoistutkija, Nuorisotutkimusseura

Mitä Jyväskylä tarkoittaa? Nuorisotyön yhteisötietokirja -paneelikeskustelu

Jyväskylän Nuorisopalvelut
Tila: Wolmar | Teema: Nuorisotyö nyt ja tulevaisuudessa

Nuorisopalvelut elävät murroksessa. Korona ehkä laantuu, sote tulee, ilmastokriisi on jo. Euroopassa on sota, Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Ennaltaehkäisevän ja kohdennetun nuorisotyön rajat ja liittymät ovat liikkeessä. Murros heittää ison kysymyksen toimialan ammattilaisille jaetusta ja yhteisestä työtämme koskevasta käsityksestä. Kasvattajia, korjaajia, luotsaajia, vaikuttajia? Mikä on jyväskyläläisen ja keskisuomalaisen nuorisotyön käytäntöratkaisu murroksen haasteisiin?

Tilaisuuden kaikki osallistujat pääsevät elämään kohottavan keskustelun, joka täyttää klassiset määreet, ethos, pathos, logos. Keskustelun tietoperusta on marraskuussa 2021 julkaistu kahdenkymmenen keskisuomalaisen nuorisotyöntekijän ja kymmenen nuorisotyöntutkijan yhteisteos, jonka Nuorisotutkimusverkosto kustantaa ja julkaisee. Paneelikeskustelun moderoi toimittaja Mikko Maasola.

Puhujat:
Elina Pekkarinen, lapsiasiavaltuutettu
Katariina Soanjärvi, Jyväskylän kaupungin nuorisopäällikkö
Tommi Hoikkala, Nuorisotutkimusverkoston tutkimusprofessori emeritus
Jorma Nieminen, Jyväskylän kaupungin kehittämisasiantuntija

Kohtaa mut!

Suomen Kuurosokeat ry
Tila: Anton | Teema: Nuorten hyvinvointi ja identiteetti

Uskallatko sä kohdata mut ja uskallanko mä kohdata sut kun sulla voi olla ennakkoluuloja mun älyä tai osaamista kohtaan? Vammaisten kohtaamisesta on aina hyötyä: olemme mukana siellä missä sinäkin. Miten opiskella, työskennellä ja saada kavereita, kun ei kuule tai näe? Tule ottamaan siitä selvää ja kysy!

Esityksen puhujien äidinkielet ovat suomi ja suomalainen viittomakieli, käytössä on myös taktiili viittomakieli. Tulkkaus on suomeksi.

Puhujat:
Milla Lindh, järjestöohjaaja, Suomen Kuurosokeat ry
Aarne Pirkola, kokemusasiantuntija
Mika Riikonen, kokemusasiantuntija

Lupa puhua seksuaalisuudesta ja seksistä

Maria Vihlman
Tila: Wilhelm | Teema: Nuorten hyvinvointi ja identiteetti

Seksuaalisuus ja seksi mietityttää ja puhututtaa mediassa, ympäröivässä yhteiskunnassa ja ehkä henkilökohtaisessa elämässäkin. Nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset kohtaavat työssään seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä ja erilaisia tapoja elää todeksi seksuaalisuutta. Samaan aikaan moni ammattilainen kokee epävarmuutta ja huolta seksuaalisuuden kohtaamisesta: Mitä sanoa? Miten toimia? Osaanko? Puheenvuorossa pohdimme tapoja, joilla nuorisoalan ammattilaisina voimme luoda tilaa, jossa on lupa puhua myös seksuaalisuudesta ja seksistä.

Puhuja:
Maria Vihlman, YTL, kliininen seksologi (NACS), Turun yliopisto / Sexpo-säätiö

Laatua nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjaustyöhön!

Koordinaatti
Tila: Elsi | Teema: Nuorisotyön mahdollistajat

Tuomme esille keskeisiä ja uusimpia laatutyökaluja, joilla laatua voidaan tarkastella, arvioida ja kehittää nuorille suunnatuissa matalan kynnyksen tno-palveluissa. Osallistujat saavat ajankohtaista tietoa uudesta, eurooppalaisesta nuorten tieto- ja neuvontatyön laatumerkistä, joka otetaan käyttöön vuonna 2021. Osallistujat saavat käyttöönsä työkaluja ja oppivat hyödyntämään niitä.

Puhujat:
Jaana Fedotoff, kehittämispäällikkö
Pirjo Kovalainen, suunnittelija
Mika Pietilä, erityisasiantuntija

Nuoren media-arjen ja digihyvinvoinnin hahmottaminen

Mediakasvatusseura
Tila: Höyry (veturitallit) | Teema: Nuorten hyvinvointi ja identiteetti

Tämän työpajatyöskentelyn aikana rakennetaan monipuolista käsitystä nuorten hyvinvointiin vaikuttavasta digitaalisen median ja teknologian käytöstä. Osallistujana pääset jakamaan kokemuksiasi ja rikastamaan näkemyksiäsi nuorten digitaalisesta media-arjesta. Ymmärryksesi niistä monista mekanismeista, joiden kautta nuoren median käyttö voi toisaalta haastaa ja toisaalta vahvistaa tämän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia vahvistuu. Työpajan jälkeen sinulla on tietoa ja välineitä hahmottaa nuorten median käyttöä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta sekä tunnistaa oman työsi näkökulmasta relevantteja mediakasvatuksen kysymyksiä.

Puhujat:
Christa Prusskij, toiminnanjohtaja

Mitä sitten kun maito on jo pöydällä? Kuinka palataan töihin työuupumuksen jälkeen, mitä työnantajan ja työntekijän tulee huomioida?

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
Tila: Siperia (veturitallit) | Teema: Nuorisotyön mahdollistajat

Mielenterveysperusteiset sairauspoissaolot ja työkyvyttömyys ovat Suomessa lisääntyneet viime vuosina. Erityisesti nuorten osalta työhyvinvoinnissa on näkynyt selkeää laskua, jota vuonna 2021 Työterveyslaitoksen tekemät selvitykset edelleen vahvistavat.  Puheenvuorossa käydään läpi katsausta työhyvinvointiin, sairauspoissaoloihin ja miten varhaisella otteella voidaan tukea työkykyä. Lisäksi kuulemme nuorisotyön saralta case-keskustelun pitkältä sairaslomalta paluun tuen menetelmistä ja merkityksestä, sekä työntekijän että työnantajan näkökulmasta.

Puhujat:
Suvi Tella, kehityspäällikkö, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Jonna Laitinen, palvelujohtaja, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
Sara Sipilä, tapahtumatuottaja, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry

Tunteet ja talous: Miten minä puhun rahasta nuorten kanssa?

Takuusäätiö
Tila: Kisko (veturitallit) | Teema: Nuorten hyvinvointi ja identiteetti

Haastamme nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset pohtimaan, miten omat rahaan liittyvät asenteet, tunteet ja uskomukset vaikuttavat nuorten talouskasvatukseen. Osallistujat saavat keskustelun ja luovan työskentelyn kautta keinoja tarkastella omaa rahasuhdettaan ja sen merkitystä omaan työhön ja työotteeseen. Nämä keinot ovat suoraan siirrettävissä nuorten kanssa työskentelyyn. Ohjelma tarjoaa osallistujille näkökulmia omien tunteiden ja asenteiden tunnistamisen kautta oman ammatillisen työotteen kehittämiseen.Yleisön osallistamisessa käytämme selainpohjaista Mentimeter-palvelua. Otathan oman älypuhelimen mukaan!

Puhujat:
Maarit Lassander, Terveyspsykologian erikoispsykologi ja psykoterapeutti
Anna-Liisa Parkkinen, Asiantuntija, Lasten ja nuorten säätiö
Linda Lopperi, Koordinaattori, Lasten ja nuorten säätiö
Minna Markkanen, Kehittämispäällikkö, Takuusäätiö

Poliittisten nuorisojärjestöjen tentti

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
Tila: Alvar

Miltä näyttää nuorisopolitiikan tulevaisuus? Keitä ovat politiikan vaikutusvaltaisimmat nuoret toimijat? Poliittisten nuorisojärjestöjen puheenjohtajien paneelissa etsitään puoluerajat ylittäviä tavoitteita nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi seuraavalla halliituskaudella.

Puhujat:

Ava Dahlvik, vs. puheenjohtaja, Vasemmistonuoret
Frida Sigfrids, puheenjohtaja, RKP-nuoret

Aleksi Saldroos, puheenjohtaja, Keskustanuoret
Kimi Uosukainen, varapuheenjohtaja, Demarinuoret
Ida Leino, puheenjohtaja, Kokoomusnuoret
Ami Rinta-Valkama, puheenjohtaja, KD-nuoret
Jami Haavisto, puheenjohtaja, Vihreät nuoret ja opiskelijat

14.30-15.30

Päättäjäiset

Tila: Pääsali

Päättäjäiset tarjoavat kiinnostavaa ohjelmaa jokaiselle tapahtuman osallistujalle ja kiteyttävät yhteen koko NUORI2022-tapahtuman – tule siis mukaan ja nauti päättäjäisten tarjoamasta loppuhuipennuksesta ennen kotimatkaa!

Päättäjäisten keynote-puhujana toimii tanssija, dj ja esiintyjä sekä kulttuurisensitiivisten ja antirasististen menetelmien kouluttaja Sophia Wekesa. Sophia on Ruskeat Tytöt hallituksen jäsen ja head of self care. Töissään hän käsittelee paljon eettisimpien menetelmien kehittämistä ja marginalisoitujen ryhmien uudelleen keskiöön tuomista omaehtoisilla narratiiveilla. Puheenvuoro käsittelee valtaa ja vastuuta, joka meillä aikuisilla on suhteessa nuoriin. Tulevaisuudessa liikumme kiltteydestä ja sovinnaisuudesta, rehellisyyteen ja vastuunkantoon, joka lopulta tuottaa meille enemmän vapautta, helpotusta ja aidompia ihmissuhteita. Samalla vastataan kysymykseen mitä tekemistä anti-rasismilla ja feminismillä on tähän asiaan?

Kuulemme myös nuorten viestin nuorisoalalle siitä, millaisena maailma koronan jälkeen näyttäytyy ja mikä heille on juuri tässä ajassa merkityksellistä. Viestin välittäjinä toimivat Heidi Pouttu (Muonion Nuorisopalvelut), Nina Jorkama (Porvoon kaupunki), Altti Kiuru (Suomen Nuorisoseurat), Siiri Somerkero (Suomen Partiolaiset) ja Ville Viljakainen (Lasten ja nuorten keskus).

Päättäjäisissä jaetaan myös Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä vuosittainen Nuorisotyön tunnustuspalkinto, jonka tulee jakamaan tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen.

Lavalle päättäjäisissä nousevat myös Rock Academyn artisti Venla Sofia sekä jyväskyläläinen k-pop-tanssiryhmä Valo.

Katso myös