Näyttelypisteet

(Kuva: Antti Närhi @anttinarhicom)

Kasvatus- ja nuorisoalan suurtapahtuma toimii alojen kattavana näyteikkunana. Näytteilleasettajilla on oiva mahdollisuus päästä verkostoitumaan alan toimijoiden kanssa ja jakaa oman toimintansa helmiä muiden alan toimijoiden tietoon.

Näytteilleasettelijoilla on neljä erilaista näyttelypistevaihtoehtoa.
Tule mukaan NUORI2023-tapahtumaan ja osta näyttelypisteesi täältä!

Näyttelypiste 4 m², 830 €

 • Pisteen koon mukainen seinäpinta
 • Tuloste seinälle, 1030 x 800 mm
 • Kuvan mukainen matto 4 m², (vaalean tai tumman harmaa)
 • 1 kpl pöytä ja 1 kpl tuoli
 • 1 kpl ledvalaisin
 • Näyttelypisteelle tuleva sähköpiste
 • 2 kpl kolmen päivän näytteilleasettajaosallistujapassia
Näyttelypiste 4 m², vaalean harmaa matto

Näyttelypiste 6 m², 1 245 €

 • Pisteen koon mukainen seinäpinta (näyttelypisteet 15-26, 30-33 mustat seinät, muuten valkoiset)
 • Tuloste seinälle, 1030 x 800 mm
 • Kuvan mukainen matto 6 m², (vaalean tai tumman harmaa)
 • 1 kpl pöytä ja 2 kpl tuoli
 • 1 kpl infotiski 100 x 50 x 110 cm
 • 2 kpl ledvalaisin
 • Osastolle tuleva sähköpiste
 • 3 kpl kolmen päivän näytteilleasettajaosallistujapassia
Näyttelypiste 6 , tumman harmaa matto
Näyttelypiste 6 , vaalean harmaa matto, mustat seinät

Näyttelypiste 9 m², 1 867,50€

 • Pisteen koon mukainen seinäpinta
 • Tuloste seinälle, 1030 x 2500 mm
 • Kuvan mukainen matto 9 m², (vaalean tai tumman harmaa)
 • 1 kpl pöytä ja 2 kpl tuoli
 • 1 kpl infotiski 100 x 50 x 110 cm
 • 1 kpl infotiskin brändäys 1040 x 1050 mm tiskin etupaneeli
 • 2 kpl ledvalaisin
 • Osastolle tuleva sähköpiste
 • 4 kpl kolmen päivän näytteilleasettajaosallistujapassia
Näyttelypiste 9 m², tumman harmaa matto

Näyttelypiste 20 m², 4 150€

 • Pisteen koon mukainen seinäpinta
 • Tuloste seinälle, 4970 x 2500 mm
 • Kuvan mukainen matto 20 m², (vaalean tai tumman harmaa)
 • 1 kpl pöytä ja 2 kpl tuoli
 • 1 kpl sohvapöytä ja 2 kpl nojatuoli
 • 2 kpl baarituoli
 • 1 kpl infotiski 204 x 92 x 110 cm
 • 1 kpl infotiskin brändäys 2080 x 1020 mm tiskin etupaneeli
 • 2 kpl ledvalaisin
 • Osastolle tuleva sähköpiste
 • 6 kpl kolmen päivän näytteilleasettajaosallistujapassia
Näyttelypiste 20 m², vaalean harmaa matto

Näyttelyalueen pohjakartta

Näyttelypisteiden myyntitilanne

Myytyjen näyttelypisteiden perässä lukee ”Myyty”.

20m² osasto
Näyttelypiste 5

9m² osasto
Näyttelypiste 6, myyty
Näyttelypiste 7, myyty
Näyttelypiste 8, myyty
Näyttelypiste 9
Näyttelypiste 10, myyty
Näyttelypiste 12, myyty
Näyttelypiste 13, myyty
Näyttelypiste 14, myyty

6m² osasto
Näyttelypiste 15 (mustat seinät), myyty
Näyttelypiste 16 (mustat seinät), myyty
Näyttelypiste 17 (mustat seinät), myyty
Näyttelypiste 18 (mustat seinät), myyty
Näyttelypiste 19 (mustat seinät), myyty
Näyttelypiste 20 (mustat seinät), myyty
Näyttelypiste 21 (mustat seinät), myyty
Näyttelypiste 22 (mustat seinät), myyty
Näyttelypiste 23 (mustat seinät), myyty
Näyttelypiste 24 (mustat seinät), myyty
Näyttelypiste 25 (mustat seinät), myyty
Näyttelypiste 26 (mustat seinät), myyty
Näyttelypiste 30 (mustat seinät), myyty
Näyttelypiste 31 (mustat seinät), myyty
Näyttelypiste 32 (mustat seinät), myyty
Näyttelypiste 33 (mustat seinät)
Näyttelypiste 34, myyty
Näyttelypiste 35
Näyttelypiste 36
Näyttelypiste 37
Näyttelypiste 38
Näyttelypiste 39
Näyttelypiste 40, myyty
Näyttelypiste 41, myyty
Näyttelypiste 42, myyty
Näyttelypiste 43, myyty
Näyttelypiste 44, myyty
Näyttelypiste 45, myyty

4m² osasto
Näyttelypiste 27, myyty
Näyttelypiste 28, myyty
Näyttelypiste 29, myyty
Näyttelypiste 46, myyty
Näyttelypiste 47, myyty
Näyttelypiste 48, myyty
Näyttelypiste 49, myyty
Näyttelypiste 50, myyty
Näyttelypiste 51, myyty
Näyttelypiste 52, myyty
Näyttelypiste 53, myyty
Näyttelypiste 54
Näyttelypiste 55
Näyttelypiste 56, myyty
Näyttelypiste 57
Näyttelypiste 58
Näyttelypiste 59
Näyttelypiste 60
Näyttelypiste 61, myyty
Näyttelypiste 62
Näyttelypiste 63, myyty
Näyttelypiste 64, myyty
Näyttelypiste 65, myyty

Näyttelypisteiden maksu- ja peruutusehdot

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:llä on oikeus muuttaa tässä ilmoitettuja maksu- ja peruutusehtoja, mikäli se on perusteltua lainsäädännössä tai sen tulkinnassa tapahtuneen muutoksen tai Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten vuoksi.

Varaukset ja laskutus

NUORI2023-näyttelypisteet laskutetaan varauksessa ilmoitetun hinnan mukaisesti. Varaus muuttuu sitovaksi laskutushetkellä.

Tilaukseen lisätään maksutapalisä (PDF, verkkolasku 2 €; paperilasku 2,50 €). Maksumuistutuksen lähettämisestä perimme viiden (5) euron muistutuskulun.  

Korona

Koronaviruksesta suoraan tai epäsuoraan johtuvista syistä tai sen leviämisen torjumiseksi, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:llä on oman harkintansa mukaan oikeus muuttaa tapahtumaa, mukaan lukien sen sisältöä, järjestämistapaa, ajankohtaa, kestoa ja paikkaa, sekä keskeyttää tapahtuma. Lisäksi mikäli tapahtuma ei ole kohtuullisin järjestelyin muutettavissa tai siirrettävissä, tai se ei ole koronaviruksen etenemisvaiheesta johtuen tarkoituksenmukaista tai turvallista, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:llä on oikeus peruuttaa tapahtuma. Mikäli tapahtuman ajankohtaa siirretään, siirretään näyttelypistevaraukset ja jo maksetut näyttelypisteet tapahtuman uudelle ajankohdalle. 

Mikäli tapahtuma joudutaan peruuttamaan tai keskeyttämään, näytteilleasettajalle palautetaan varausmaksu vähennettynä sillä osuudella, joka on jo sitoutunut tapahtuman järjestämiseksi, ja jota ei ole mahdollista saada takaisin maksun saajalta tai viime kädessä vakuutusyhtiöltä.

Ylivoimainen este / tapahtuman peruuntuminen muulla syyllä kuin korona

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry ei vastaa muutoksesta tai vahingosta, joka johtuu Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon ilmoittautumishetkellä ja jonka seurauksia Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry ei myöskään kohtuudella olisi voinut estää, kuten esimerkiksi sota, kapina, globaali pandemia (pois lukien koronaviruspandemia), suorituksen estävä viranomaisen toimenpide tai suositus, lakko tai vastaava poikkeustilanne Suomessa. Näihin tilanteisiin lukeutuvat myös tapahtuman järjestämispaikkoja kohdanneet vahingot, kuten tulipalo, tai tapahtuman kohdealueella tai sen välittömässä läheisyydessä tapahtuneen luonnonilmiön, kuten hirmumyrskyn aiheuttamat vahingot, jotka estävät tapahtuman järjestämisen. Tällaisessa tilanteessa Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:llä on harkintansa mukaan oikeus peruuttaa tai keskeyttää tapahtuma tai muuttaa tapahtumaa, mukaan lukien sen sisältöä, järjestämistapaa, ajankohtaa, kestoa ja paikkaa. 

Mikäli tapahtuman ajankohtaa siirretään, siirretään näyttelypistevaraukset ja jo maksetut näyttelypisteet tapahtuman uudelle ajankohdalle. 

Mikäli tapahtuma joudutaan peruuttamaan tai keskeyttämään, näytteilleasettajalle palautetaan varausmaksu vähennettynä sillä osuudella, joka on jo sitoutunut tapahtuman järjestämiseksi ja jota ei ole mahdollista saada takaisin maksun saajalta tai viime kädessä vakuutusyhtiöltä.

Katso myös