Näyttelypisteet

(Kuva: Antti Närhi @anttinarhicom)

Kasvatus- ja nuorisoalan suurtapahtuma toimii alojen kattavana näyteikkunana. Näytteilleasettajat esittelevät tapahtumassa omia organisaatioitaan, sekä alan ajankohtaisia projekteja sekä hankkeita. Tapahtumassamme on tänä vuonna 80 erilaista näytteilleasettajapistettä, joiden tykönä voit syventyä sinulle kiinnostaviin teemoihin, sekä verkostoitua alan toimijoiden kanssa.

Näyttelypisteet

Lounge-tila: Ammattiliitto Jyty

Ammattiliitto Jyty on tunnetusti nuorisotyöntekijöiden liitto ja siksi myös tapahtuman pääyhteistyökumppani. Tarjoamme Nuori2023-ständillämme kaikille nuorisoalan ammattilaisille, vaikuttajille ja toimijoille paikan verkostoitua, innostua ja kehittää omaa osaamistaan. Ja osallistua samalla arvontaan, jossa kaikkien osallistujien kesken arvotaan 5 x 100 euron arvoinen S-ryhmän lahjakortti.

Sinulla on oiva mahdollisuus päästä keskustelemaan Ammattiliitto Jytyn järjestö- ja edunvalvontapuolen asiantuntijoiden kanssa nuorisotyön palkkauksesta, mielen päällä olevista palkkaukseen ja alan edunvalvontaan liittyvistä kysymyksistä, ammatillisuudesta ja sen kehittämisestä sekä toimijoiden hyvinvoinnin aihealueista.

Tervetuloa piipahtamaan Jytyn loungella!

Näyttelypiste 1: Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK

Monikielinen Työelämän pelisäännöt -palvelukokonaisuus on suunnattu nuorille ja maahan muuttaneille, joiden työelämätietous on usein muita heikommalla tasolla. SAK:n Työelämän pelisäännöt eli TYPE tarjoaa myös maksutonta neuvontaa, jota nuorten kanssa työskentelevät tahot voivat hyödyntää. Tule juttelemaan ja katsomaan, olisiko meistä jotain hyötyä ja apua sinun työssäsi – tule hakemaan oma TYPE-oppaasi ja osallistu samalla leffalippujen arvontaan!

Näyttelypiste 2: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

JHL on Suomen suurin hyvinvointialojen ammattiliitto. Nuorisoalan ammattilaisista iso osa on JHL:n jäseniä. Liittomme erityisenä huolen aiheena nuorisotyössä on osaavien ammattilaisten jaksaminen vaativassa työssään ja riittävien resurssien takaaminen talouden heikentyessä. Tervetuloa osastollemme tutustumaan JHL:n toimintaan nuorisotyöntekijöiden parissa!

Näyttelypiste 3: Opetushallitus

Erasmus+ nuorisoalalle ja Euroopan solidaarisuusjoukot edistävät nuorten ja nuorten kanssa työskentelevien kansainvälistymistä. Tervetuloa tutustumaan hankerahan tuomiin mahdollisuuksiin! Opetushallituksen näyttelypisteellä tapaat myös RAY-nuorisotutkimusverkoston sekä EuroPeer-vertaistiedottajat, joilta kuulet heidän kokemuksistaan EU:n nuoriso-ohjelmissa.

Näyttelypiste 4: Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK

Tervetuloa tutustumaan jatkuvasti kehittyvän Humanistisen ammattikorkeakoulun koulutuksiin, hanketyöhön ja jatkuvan oppimisen tuotteisiin sekä tapaamaan tuttuja osastollamme, numero 4.

Käy kokeilemassa Humakin ständillä Game over – continue? -hankkeen pelipistettä. Humakista valmistunut saa osastolta alumnipinssin. Nykyisiä opiskelijoitamme tapaatte tapahtuman järjestelytehtävissä ja ständillä.

Valtakunnallisena toimijana Humak varmistaa alueellista yhdenvertaisuutta nuorisotyön koulutuksessa ja kehittämistoiminnassa sekä tekee vahvaa yhteistyötä alan eri toimijoiden kanssa. Nuorisotyön osaamiskärjen kohteina nähdään niin yksittäiset nuoret, nuorten ryhmät kuin yhteisöt. Nuorisotiedon kirjasto siirtyi Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssista Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteyteen 1.7.2021.

Näyttelypiste 5: Verohallinto

Verohallinnon näyttelypisteellä pääset vaikuttamaan siihen, millaista tukea tarjoamme jatkossa nuorten parissa työskenteleville. Keskiviikkona ja torstaina asiantuntijamme vastaavat nuorten veroasioihin liittyviin kysymyksiin. Paikalla on asiantuntijoita myös keväällä 2024 käyttöön otettavasta positiivisesta luottotietorekisteristä.

At the Tax Administration’s stand, you can influence what type of support we provide in the future for those working with the young. On Wednesday and Thursday, our specialists are there to answer your questions about taxation. Specialists of the Positive credit register are also present. The register will be introduced in spring 2024.

Näyttelypiste 6: STEP-koulutus

STEP-koulutus on yksityinen, valtakunnallinen ja arvostettu hyvinvointi- ja kasvatusalojen koulutusten järjestäjä. Me koulutamme kasvatus- ja ohjausalan sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia kuntien, hyvinvointialueiden, yritysten, seurakuntien ja järjestöjen työtehtäviin sekä tarjoamme ammatillista täydennyskoulutusta, työyhteisöjen kehittämispalveluja sekä vapaa-ajan kursseja.

Näyttelypiste 7: Osaamiskeskus Kentauri

Kentauri on nuorisoalan osaamiskeskus, jonka tavoitteena on nuorten merkityksellinen elämä ja osallisuus yhteiskunnassa.

Näyttelypiste 8: Suomen YMCA:n Liitto

#HyvinvointiaNuorille – löydät meidät osastolta 8. Kerromme mm. kiusaamisen vastaisesta työstämme.

Suomen YMCA:n Liitto tekee työtä nuorten hyvinvoinnin, vaikuttamismahdollisuuksien, kestävän tulevaisuuden ja rauhan edistämiseksi. Tarjoamme nuorille kansainvälisiä mahdollisuuksia ja toteutamme kehitysyhteistyöohjelmaa YMCA-kumppaneiden kanssa. Jäsenyhdistyksemme 30 paikkakunnalla tekevät lapsi- ja nuorisotyötä ja tarjoavat monipuolista harrastustoimintaa.

Olemme sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon toimija sekä osa maailman suurinta nuorisojärjestöä Suomessa vuodesta 1889 alkaen.

Näyttelypiste 9: Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus

Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksen ydintehtävänä on lisätä nuorisoalan kasvatuksellista osaamista digitalisaatioon liittyen sekä tukea nuorisoalaa kehittämään nuorisotyöllisiä palveluja ja toimintamuotoja, joissa hyödynnetään digitaalista mediaa ja teknologiaa.

Näyttelypiste 10: Kela

Kelan etuudet ja palvelut nuorelle. Tukea arkeen, oman polun löytämiseen ja tulevaisuuden suunnitteluun.

Näyttelypiste 11: Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Nuoriso- ja yhteisohjaajia kouluttavien oppilaitosten verkosto.

Näyttelypiste 12: Suomen Pipliaseura

Näyttelypisteestä lisää tietoa itse tapahtumassa.

Näyttelypiste 13: Helsingin seurakuntayhtymä

Helsingin seurakuntayhtymän Varustamot ja Waste&Feast työllistää, tukee ja auttaa heikossa työmarkkina-asemassa olevia nuoria ja aikuisia.

Näyttelypiste 14: Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna

Tervetuloa tutustumaan Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuunan toimintaan, tapaamaan kanuunalaisia ja testaamaan, oletko sinä ammattiaikuinen!

Näyttelypiste 15: Digi-ink & ISGee / Music Against Drugs ry

Digi-Ink ja ISGee -toiminnot edistävät nuorten aikuisten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta digitalisaation ja pelillistämisen keinoin.

Näyttelypiste 16: Kansanopistot

Tule tutustumaan kansanopistojen koulutustarjontaan ja opi itsesi elämässä eteenpäin!

Osastolla esitellään kansanopistojen Opistovuosi- ja TUVA-koulutuksia sekä muita kansanopistojen tarjoamia koulutuksia.

Näyttelypiste 17: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto

Nuorisotutkimusverkosto on tutkimusorganisaatio, tiedekustantaja ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tuotamme monitieteistä tutkimustietoa nuorista ja nuoruudesta ja tarjoamme näkökulmia nuorten parissa tehtävän käytännön työn, hallinnon ja politiikan kentille. Nuorisotutkimusverkoston taustaorganisaatio on Nuorisotutkimusseura ry. Näyttelypisteellä voit tutustua tutkimustoimintaamme ja ostaa julkaisujamme.

Näyttelypiste 18: Diakonia-ammattikorkeakoulu

Palveluita ja koulutuksia nuorille

Näyttelypiste 19: Suomen Nuorisoseurat ry ja Suomen Nuoriso-opisto

Näyttelypisteestä lisää tietoa itse tapahtumassa.

Näyttelypiste 20: Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT

Näyttelypisteestä lisää tietoa itse tapahtumassa.

Näyttelypiste 21: Syöpäjärjestöt

Nuorten terveyden edistäminen

Näyttelypiste 22: 4H-järjestö

Kerhotoimintaa, työelämävalmiuksia, nuorten työllistämistä ja yrittäjyyttä – tule tutustumaan!

Näyttelypiste 23: Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto

Taide ja kulttuuri kuuluvat lapsille ja nuorille

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto on lastenkulttuuritoimijoiden valtakunnallinen keskusjärjestö. Teemme työtä sen puolesta, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus osallistua laadukkaaseen taide- ja kulttuuritoimintaan sekä tekijänä että kokijana.

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto koordinoi myös Suomen suurinta kulttuurikasvatusohjelmaa, Taidetestaajia, joka vie kaikki kahdeksasluokkalaiset opettajineen kokemaan ja arvioimaan korkealaatuista taidetta kaksi kertaa lukuvuodessa.

Lisäksi tuemme kuntia kulttuurikasvatussuunnitelmien kehittämisessä turvataksemme lapsille laadukkaan ja yhdenvertaisen kulttuurikasvatuksen.

Työskentelemme myös sen eteen, että jokainen lapsi ja nuori voi osallistua mieleiseensä taide- ja kulttuuriharrastukseen osana Harrastamisen Suomen mallia.

Näyttelypiste 24: The Duke of Edinburgh’s International Award – Suomi

The Duke of Edinburgh’s International Award (DofE) on kansainvälisesti arvostettu 14-24-vuotiaiden ohjelma, joka innostaa nuoria etsimään omat vahvuutensa ja polkunsa. DofE:ssa osallistujat kehittävät tulevaisuuden taitoja, fyysistä kuntoa, kerryttävät kokemuksia luonnossa ja toimivat vapaaehtoisina yhteisöissään. DofE auttaa nuoria löytämään oman paikkansa, potentiaalinsa ja päämääränsä. Aiemmin DofE tunnettiin Suomessa nimellä Avartti.
DofE innostaa yli miljoonaa nuorta, yli 130 maassa, löytämään omat unelmansa ja saavuttamaan tavoitteensa. DofE:n vahvuus on, että se muokkautuu osallistujan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti kenelle tahansa nuorelle. DofE:n kautta nuoren on mahdollista saavuttaa kansainvälisesti arvostettu tunnustus tekemisestään ja osaamisestaan.
Nuorten parissa toimiville aikuisille DofE on nuorten ohjaamistyökalu, joka tukee kunkin organisaation jo olemassa olevaa tekemistä. DofE:n digitaalisten työkalujen avulla voidaan seurata nuoren osallistumista organisaation toimintaan sekä tunnistaa nuoren hankkima osaaminen.

Näyttelypiste 25: Sleyn nuorisotyö

Sleyn nuorisotyö tarjoaa hyvää matkaseuraa sekä parhaita eväitä taivastien reissuille.
Markkinoimme pisteellämme tapahtumia, leirejä, konsertteja, nuorteniltoja ja ripareita. Suurin tapahtumamme on Maata Näkyvissä -festarit.

Näyttelypiste 26: SOS-Lapsikylä

Näyttelypisteestä lisää tietoa itse tapahtumassa.

Näyttelypiste 27: HADIYA-hanke kumppaneineen

Tietoja ja työkaluja arabain- ja somalinkielisten nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Näyttelypiste 28: Kirkon alat ry

Kirkon alat on ammattiliitto kirkkojen, kristillisten järjestöjen ja helluntailiikkeen työntekijöille. Kirkon alat edustaa jäseniään työmarkkinaneuvotteluissa sekä edistää heidän asemaansa ja oikeusturvaansa työelämässä. Liittomme on moniammattillinen ja jäsenet edustavat kaikkia kirkon työn ammattikuntia. Vahvan edunvalvonnan lisäksi tarjoamme laadukkaita palveluita, jotka aidosti hyödyttävät kaikkia, niin Suomessa kuin ulkomailla asuvia jäseniämme.

Näyttelypiste 29: Ulosottolaitos sekä talous- ja velkaneuvonta

Ennakoiva talousneuvonta pyrkii lisäämään kansalaisten talousosaamista ja ehkäisemään ylivelkaantumista sidosryhmäyhteistyön avulla.

Ennakoivan talousneuvonnan tunnetuimpia konsepteja on mm. Talousneuvola.

Ennakoivaa talousneuvontaa toteuttaa yhteistyössä talous- ja velkaneuvoja ja Ulosottolaitos.

Näyttelypiste 30: Herättäjä-Yhdistys

Herättäjä-Yhdistyksen valtakunnallinen nuorisotyö.

Näyttelypiste 31: Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry

Inton ständillä pääset kertomaan missä paikkakunnalla tehdään työtä ettei kenenkään tarvitse selvitä yksin. Saat myös jättää oman ratkaisuidean kuinka Suomi on maa, jossa saa tukea silloin kun sitä tarvitsee.

Saat myös ständillä ajankohtaista tietoa etsivästä nuorisotyöstä ja työpajatoiminnasta. Tule rohkeasti juttelemaan!

Näyttelypiste 32: Mannerheimin Lastensuojeluliitto

MLL Nuortennetti

Näyttelypiste 33: Liikenneturva

Millainen matkustaja olit 17-vuotiaana? Entä nyt? Tee matkustajataitolupaus ja ota kuva kavereiden kanssa, voit voittaa kassillisen kondomeja.

Näyttelypiste 34: Vammaisjärjestöjen työelämäpalvelut; Lihastautiliitto, Neuroliitto, Näkövammaisten liitto, Kuurojen liitto, Invalidiliitto

Työelämä kuuluu kaikille! Tervetuloa vammaisjärjestöjen osastolle keskustelemaan miten voimme yhdessä edistää vammaisten
nuorten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Näyttelypiste 35: Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry

Näyttelypisteestä lisää tietoa itse tapahtumassa.

Näyttelypiste 36: Kirjapaja

Kirjakustantamo

Näyttelypiste 37: Seta ry

Näyttelypisteestä lisää tietoa itse tapahtumassa.

Näyttelypiste 38: Nuorten Hahmola/Niilo Mäki Instituutti

Näyttelypisteestä lisää tietoa itse tapahtumassa.

Näyttelypiste 39: MIELI Suomen Mielenterveys

Näyttelypisteestä lisää tietoa itse tapahtumassa.

Näyttelypiste 40: Suomen Lähetysseura

Lapset ja nuoret ja kansainväliset teemat, erityisesti rauha ja sovinto.

Näyttelypiste 41: Tyttöjen- ja Poikien Talo/Loisto Setlementti ry

Esitellään Tyttöjen- ja Poikien Talojen toimintaa Loisto Setlementissä

Näyttelypiste 42: Suomen Punainen Risti, Nuorten turvatalot

Tervetuloa tutustumaan Suomen Punaisen Ristin digitaaliseen keskusteluapuun! Apua tarjotaan nuorille, nuorten läheisille ja nuorten kanssa työskenteleville.

Näyttelypiste 43: Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry edistää väestön hyvinvointia ehkäisemällä päihde- ja pelihaittoja. EHYT ry tarjoaa koulutuksia, materiaalia ja tukea ehkäisevän päihdetyön tueksi niin eri alojen ammattilaisille kuin kansalaisillekin. Nuorisoalan osaamista kehittää EHYT ry:n Nuorisoalan Osaamiskeskustoiminta kolmessa eri osaamiskeskuksessa: Kunnallisen nuorisotyön Osaamiskeskus Kanuunassa, Koulu- ja oppilaitostyön osaamiskeskus Nuoskassa ja Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksessa.

Näyttelypiste 44: Vitec Katrina

Katrina-ohjelmisto on seurakuntien käyttöön kehitetty laaja toiminnanohjausjärjestelmä.

Näyttelypiste 45: Puhutaan mielenterveydestä!

Osastolla tulee olemaan esillä THL:n lasten ja nuorten mielenterveyteen liittyviä sisältöjä ja työkaluja. Mukana myös koulutukset sateenkaarinuorten kohtaamisesta ja antirasismista.

Näyttelypiste 46: Nuorten Suomi

Nuorten Suomi on nuorten toimijuutta ja vaikuttamista edistävä asiantuntijaorganisaatio, jonka visiona on rakentaa Suomea, jossa jokainen nuori voi toimia ja vaikuttaa valitsemallaan tavalla. Tule tutustumaan miten tämän eteen työskentelemme ja mitä kaikkea voisimme tehdä yhdessä!

Näyttelypiste 47: Pesäpuu ry

Pesäpuu ry:n toiminnan keskiössä on lastensuojelun kehittämistyö lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Pesäpuu myy NUORI2023 tapahtumassa toiminnallisia apuvälineitä kuten korttisarjoja ja -pelejä, joiden tehtävänä on toimia merkityksellisinä keskustelun apuvälineinä ja edesauttaa lasten ja nuorten osallisuutta sekä hyvinvointia. Tervetuloa tutustumaan esittelypöytäämme!

Näyttelypiste 48: Ensi- ja turvakotien liitto ry

Ensi- ja turvakotien liiton näyttelypisteellä pääset tutustumaan nuorille suunnattuihin palveluihimme. Autamme nuoria lähisuhdeväkivaltaan ja vanhempien eroon liittyvissä kysymyksissä kasvokkain ja verkossa eri puolilla Suomea.

Näyttelypiste 49: Changemaker

Changemaker on verkosto, jossa nuoret vaikuttavat globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta. Ständiltä löydät materiaaleja globaalikasvatuksen ja vaikuttamisen tueksi, kohtaat verkoston vapaaehtoisia ja työntekijöitä ja saat ideoita nuorten vaikuttamisosaamisen vahvistamiseen.

Näyttelypiste 50: Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura UKKT

Näyttelypisteestä lisää tietoa itse tapahtumassa.

Näyttelypiste 51: Exit ry – Nuorten Exit

Nuorten Exit ennaltaehkäisee nuoriin kohdistuvaa seksuaalista kaltoinkohtelua ja vastikkeellista seksiä vahvistamalla nuorten seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja tarjoamalla matalankynnyksen tukipalveluja. Nuorten Exitin toiminnan kohderyhmänä ovat 13-29-vuotiaat nuoret. Nuorten Exit työskentelee aktiivisesti verkossa ja vierailee oppilaitoksissa ja muussa nuorille suunnatussa toiminnassa. Lisäksi Nuorten Exit kouluttaa, tarjoaa konsultaatiota ja tiedottaa nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia ja nuorten vanhempia seksuaalisen kaltoinkohtelun tunnistamisesta, puheeksi ottamisesta ja avun piiriin ohjaamisesta. Annamme myös henkilökohtaista tukea vanhemmille, joiden lapsi on joutunut seksuaaliväkivallan uhriksi.

Näyttelypiste 52: XAMK, yhteisöpedagogikoulutus

Laadustaan palkittua yhteisöpedagogikoulutusta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa! Tule hakemaan tarinallinen muisto sekä tutustumaan yhteisöpedagogikoulutukseen Mikkelin ja Kouvolan kampuksilla.

Näyttelypiste 53: Erilaisten oppijoiden liitto ry

Näyttelypisteestä lisää tietoa itse tapahtumassa.

Näyttelypiste 54: Osaamiskeskus Nuoska – Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa

Osaamiskeskus Nuoska kehittää alueellisesti ja valtakunnallisesti sovellettavia nuorisotyön toimintamalleja kouluihin ja oppilaitoksiin.

TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT
1. Kokoaa, tekee tunnetuksi ja levittää nuoriso- ja opetustoimen yhteistyön hyviä käytänteitä, joiden myötä kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävä nuorisotyö yleistyy.
2. Mallintaa ja kehittää kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön muotoja ja osa-alueita niin, että nuorisotyö on laadukasta ja arviointeihin perustuvaa.
3. Vahvistaa osaamiskeskustoiminnan kaksikielisyyttä koordinoimalla kaikkien kuuden osaamiskeskuksen ruotsinkielistä toimintaa.

Näyttelypiste 55: Osallisuuden osaamiskeskus

Osallisuuden osaamiskeskus auttaa viranhaltijoita, päättäjiä, johtajia ja nuorten parissa toimivia aikuisia vahvistamaan nuorten osallisuutta omassa työssään ja ottamaan nuoret mukaan yhteiskunnalliseen kehittämiseen ja päätöksentekoon.
Osaamiskeskuksen muodostavat Nuorten Akatemia, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto, Kehittämiskeskus Opinkirjo, Oulun kaupungin Koordinaatti ja Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalot.

Näyttelypiste 56: Tunne rintasi ja Korento ry

Tule hakemaan tietoa, aineistoa ja tukea keskusteluun kuukautisista, gynekologisista sairauksista, rintojen omatarkkailusta, sekä rintaterveydestä.

Näyttelypiste 57: Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Pisteessä esittelemme pisteellä Suomen Partiolaisten toimintaa ja partion tarjoamia harrastusmahdollisuuksia. Tule tutustumaan elämäsi seikkailuun!

Näyttelypiste 58: Lasten ja nuorten keskus

Näyttelypisteestä lisää tietoa itse tapahtumassa.

Näyttelypiste 59: Moottoripaja

Näyttelypisteestä lisää tietoa itse tapahtumassa.

Näyttelypiste 60: Nuorisopassi

Nuorisopassi-sovelluksella kannustetaan nuoria aktiiviseen vapaa-aikaan

Näyttelypiste 61: Elokuvalisenssi / M&M Viihdepalvelu Oy

Elokuvien lisensointi

Näyttelypiste 62: Mediakasvatusseura ry

Mediakasvatusseura ry

Näyttelypiste 63: Sua varten somessa

Mitä somessa tapahtuu juuri nyt? Miten nuorten kanssa työskentelevä voi puuttua seksuaaliseen häirintään tai kiusaamiseen somealustoilla? Tule tapaamaan Nuorisotyön tunnustuspalkinnolla palkittua Sua varten somessa -tiimiä ja juttelemaan jalkautuvasta nuorisotyöstä somemaailmassa.

Näyttelypiste 64: Nettilukio & Nettiperuskoulu

Aikuislukio ja aikuisten perusopetusta verkossa

Näyttelypiste 65: JKO – Jyväskylän kristillinen opisto

Näyttelypisteestä lisää tietoa itse tapahtumassa.

Näyttelypiste 102: Suomen Nuorisokeskusyhdistys ry.

Lasten ja nuorten leirit – vuoden ympäri! Nuorisokeskuksissa järjestyy myös koulutukset, seminaarit ja tapahtumat. Käyttämällä nuorisokeskuksia tuet nuorisotyötä!

Näyttelypiste 111: Centria-ammattikorkeakoulu

Centria-ammattikorkeakoulu. Yhteisöpedagogikoulutus, kirkon nuorisotyö.

Näyttelypiste 112: MunDuo – hanke, Familia ry

MunDuo – hanke on kolmivuotinen STEA-rahoitteinen 13-25 -vuotiaiden kahden kulttuurin nuorten identiteetin ja kasvun tukemiseen keskittyvä hanke.

Näyttelypiste 113: Nuoriso Leader

Näyttelypisteestä lisää tietoa itse tapahtumassa.

Näyttelypiste 114: Keijun Varjo, Maria Akatemia Ry

Keijun Varjo- toiminta on osa Maria Akatemian ehkäisevää väkivaltatyötä. Toiminta on suunnattu 15-28-vuotiaille nuorille naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa.

Näyttelypiste 115: Lehtimäen opisto

Lehtimäen opisto on Suomen ainoa vapaan sivistystyön oppilaitos, joka tarjoaa perusopetuksen jälkeisen elinikäisen oppimisen mahdollisuuden myös moni- ja vaikeavammaisille henkilöille. Opintolinjoja sekä kurssitoimintaa on nuorille ja aikuisille. Järjestämme myös yksilöllistä asumisvalmennusta, neuropsykiatrista valmennusta, Kelan sopeutumisvalmennuskursseja sekä avoterapiapalveluna fysio-, allas-, toiminta- ja ratsastusterapiaa. Lehtimäen opistolla on oma uimahalli, ratsastustalli ja maneesi. STEA tukee opiskelijoiden vapaa-ajan harrastustoimintaa.

Näyttelypiste 116: Suojellaan Lapsia ry

Näyttelypisteestä lisää tietoa itse tapahtumassa.

Näyttelypiste 122: Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut

Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut suunnittelee, kehittää ja tuottaa jyväskyläläisille nuorille ja nuorille aikuisille palveluita, jotka tukevat heidän kasvuaan, hyvinvointiaan ja osallisuuttaan.

Näyttelypiste 123: Sacrum

Kirjat ja kirkolliset tarvikkeet

Näyttelypiste 124: Kuntaliitto

Kuntaliiton esittelypisteellä pääset tutustumaan kunnallisen nuorisotyön dokumentaatio -hankkeessa tuotettuun nuorisotyön dokumentointijärjestelmään – nuoDoon. Lisäksi voit tutustua Kuntaliiton muuhun kehittämistyöhön sekä ajankohtaisiin teemoihin, kuten tiedolla johtamiseen ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen monialaisen yhteistyön keinoin.

Näyttelypiste 125: Vamos -nuortenpalvelu, Diakonissalaitos

Vamos on Diakonissalaitoksen nuortenpalvelu, joka tukee 16-29-vuotiaita koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevia nuoria.

Näyttelypiste 126: Luontoliitto

80 vuotta täyttävä Luontoliitto on Suomen suurin lasten ja nuorten ympäristöjärjestö. Tervetuloa tutustumaan toimintaamme!

Näyttelypiste 127: Aspa-säätiö

Aspa-säätiö kehittämistoiminnat; Omat avaimet 4You -toiminta, Hymis -hanke, Asumisen ajokortti -hanke

Näyttelypiste 128: Smart Moves

Smart Moves -hankkeen tavoitteena on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja fyysisesti aktiivista toimintakulttuuria oppilaitoksissa. Kohderyhmänä ovat toisen asteen opiskelijat ja oppilaitosten henkilöstö.

Näyttelypiste 129: Kansan Raamattuseura – kasvatuksen tiimi

Tervetuloa tutustumaan nukketeatteri Sananjalkaan ja sen ohjelmistoon sekä Kräsän valtakunnalliseen nuorisotyöhön kuten siirrettäviin pakohuoneisiin. Löydät tietoa Kairosmajan ja Vivamon leiripaikoista, Vivamon Raamattukylän näytelmistä sekä paljon muuta.

Näyttelypiste 130: PeliNikkarit / Youth Coach Akatemia

PeliNikkarit – pelejä, joilla on merkitystä.
Youth Coach Akatemia – Ratkaisukeskeiset koulutukset ja työnohjaus Nuorten parissa työskenteleville!

Näyttelypiste 131: Pelaten duuniin!

Pelaten duuniin! -hanke esittelee toimintaansa digipelaamisen hyödyntämisestä hyvinvoinnin ja työelämätaitojen pohdinnan tukena.

Näyttelypiste 132: Break the Fight!

Koulukiusaamista ja väkivaltaa ennaltaehkäisevää hiphop-kulttuuritoimintaa ja tanssitaidetta kouluille, nuorisotaloille ja julkisiin tiloihin.

Näyttelypiste 133: Nuorten Akatemia

Edistämme nuorten osallisuutta yhteistyössä koulujen, oppilaitosten, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Vahvistamme nuorten parissa toimivien aikuisten valmiuksia toimia nuorten kanssa ja nuorten osallisuuden vahvistamiseksi.

Katso myös