Ohjelma

Tapahtuman ohjelma pyrkii vastaamaan koko kasvatus- ja nuorisoalan tarpeisiin ja toiveisiin, jotta alan toimijoiden edellytyksen edistää nuorten hyvinvointia olisivat mahdollisimman hyvät.

Tapahtuman seminaariohjelmaa on tarjolla kymmenien tuntien edestä. Seminaariohjelman tiimoilta etsimme yhdessä vastauksia kasvatus- ja nuorisoalan ajankohtaisiin ja polttaviin kysymyksiin sekä perehdymme nuoruuteen, nykytrendeihin sekä -ilmiöihin.

Tapahtuman ohjelmakokonaisuuden rakentamiseen menee aikaa, mutta julkaisemme sen mahdollisimman pian, loppuvuoden 2022 aikana. Yritämme rakentaa parhaan mahdollisen ohjelman yhdessä alan toimijoiden ja ohjelmatyöryhmän kanssa sekä avoimen ohjelmahaun avulla. Jos sinulla on vinkkejä innostaviin sisältöihin tai puhujiin, tai ammatillisia tarpeita, joihin toivoisit täydennystä, kerrothan siitä meille sähköpostitse osoitteeseen nuori2023@nuorisoala.fi.

Haluaisitko toimia ohjelmatuottajana NUORI2023-tapahtumassa? Mahtavaa! Lue lisätietoja ja hae mukaan NUORI2023-tapahtuman ohjelman tuottajaksi! Haku on auki 2.10.2022 asti.

NUORI2023 tapahtuman kattoteema on Polkuja hyvään tulevaisuuteen. Tapahtuman alateemat, joiden ympärille ohjelmakokonaisuus rakentuu, ovat seuraavat:

1) Yhdessä tekeminen ja yhteistyö

Oleellinen osa tapahtumaa on kasvatus- ja nuorisoalan eri toimijoiden kohtaaminen, toisilta oppiminen sekä tarinat onnistuneesta yhteistyöstä. Monialaisuus on merkityksellistä, ja eri sektoreilla niin varhaiskasvatuksesta kouluihin ja oppilaitoksiin, kuntiin, järjestöihin ja seurakuntiin on tehty valtava määrä työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Ohjelmien kautta tarjoamme mahdollisuuden uusien yhteistyökumppaneiden ja menetelmien löytämiseen.  Nostamme esiin myös nuorten omat yhteisöt ja niiden merkityksen osana koko kasvatus- ja nuorisoalaa. 

2) Koronan jälkeinen aika

Yksi aikakausi päättyi alkuvuonna 2020 ja toinen alkoi. Koronapandemialla oli pitkäaikaisia vaikutuksia lapsiin, nuoriin ja perheisiin. Miten voimme työssämme vahvistaa yhteisöllisyyttä ja ennaltaehkäistä yksinäisyyttä eri toimintaympäristöissä sekä tukea lasten, nuorten sekä perheiden hyvinvointia? Millaisia keinoja ja toimintamalleja tänä aikana on kehitetty ja kuinka perinteiseen yhdessä tekemiseen on palattu? Ja ennen kaikkea – miten kasvatus- ja nuorisoala mukautuu nopeasti muuttuviin tilanteisiin myös tästä eteenpäin? 

3) Ihmiskäsitys kasvatus- ja nuorisotyössä 

Suhde itseemme ja sitä kautta suhteemme muihin ihmisiin määrittää meitä perustavanlaatuisesti. Miten identiteettini muodostuu ja kuka olen kaikkien roolien alla? Kasvattajina tuemme lasten ja nuorten itsetuntemusta ja ymmärrystä siitä, kuinka käsitys itsestä vaikuttaa ja myös muuttaa käsitystä muista. Myös omat reflektointitaitomme sekä ymmärrys kehon ja mielen yhteydestä vaikuttavat siihen, kuinka kohtaamme lapsia ja nuoria. Kuinka löytää se oma paikka eri yhteisöissä, mihin asettua ja miten toimia suhteessa muihin – niin nuorena kuin myös itse ammattilaisena? Ja entä kuinka luon turvallisempaa tilaa itseni lisäksi muille ympärillä?

4) Digitaalisuus kasvatus- ja nuorisotyössä

Digitaalisen median ja teknologian käyttö kehittyy ja muuttuu jatkuvasti. Digitaalisuus on olennainen osa lasten, nuorten ja perheiden tavoittamista ja kohtaamista. Mitä digitaalisuus kasvatus- ja nuorisoalalla tarkoittaa juuri nyt? Millaisia ilmiöitä teknologian, tekoälyn ja digitaalisuuden parissa tällä hetkellä on, miten niihin tulee alan ammattilaisena suhtautua ja miltä tulevaisuuden skenaariot näyttävät? Ja kuinka omalta osaltamme tuemme lasten ja nuorten digitaalista hyvinvointia?

5) Alan toimintaedellytykset

Kasvatus- ja nuorisoalan toimintaedellytysten turvaaminen on juuri nyt tärkeämpää kuin koskaan. Osana ohjelmaa nostetaan esiin yhteiskunnallisen vaikuttamistyön merkitys, toimivat uudet menetelmät ja henkilöstön ja koulutuksen tulevaisuus nuoriso- sekä lapsi- ja perhetyössä. Ohjelman ja yhteistyöverkostojen avulla vahvistetaan kasvatus- ja nuorisoalan toimijoiden toimintaedellytyksiä koronan jälkeisessä ajassa huomioiden yhteiskunnalliset muutokset ja alan muuttunut rahoitustilanne.

Katso myös