Keskiviikon ohjelma

NUORI2023 seminaariohjelma alkaa keskiviikkona 19.4. kello 09.00 ja päättyy 18.30. Seminaari-ohjelmaa tapahtuu parhaimillaan kahdeksassa rinnakkaisessa tilassa samanaikaisesti. Tsekkaa keskiviikon ohjelma tästä alta!

Muutokset ja ohjelmalisäykset mahdollisia.

klo 09.00-10.00

Ota seksuaaliväkivalta rohkeasti puheeksi!

Yhä useampi nuori on kohdannut seksuaaliväkivaltaa ja häirintää. Ennaltaehkäisyn ja tuen saamisen näkökulmasta seksuaaliväkivallan
ja omien rajojen puheeksi ottaminen on ensisijaisen tärkeää, jotta nuori saa tietoa omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Ammattilaisissa
aiheesta puhuminen voi kuitenkin herättää monenlaisia ajatuksia ja tunteita. Nuorten Exitin suunnittelijan Netta Puustisen luennolla pohditaan seksuaaliväkivallan puheeksi ottamisen esteitä
ja mahdollisuuksia sekä keinoja aiheen esille nostamiseen nuorten kanssa. Ohjelma on tarkoitettu kaikille nuorten parissa työskenteleville sekä toiminnasta
vastaaville. Osallistua voi anonyymisti oman älylaitteen kautta tai vain kuuntelemalla.

Lapset, varhaisnuoret ja some

Tule kuulemaan ajankohtaiset kuulumiset Mannerheimin Lastensuojeluliiton mediakasvatuksesta ja Nuortennetistä. Kuulet mitä lasten ja nuorten kanssa työskentelevän ammattilaisen tulee tietää somesta ja saat vinkkejä miten hyödyntää somea omassa työssäsi. Luennon vetävät mediakasvatuksen asiantuntija Inka Kiuru ja digitaalisen nuorisotyön asiantuntija Kaisa Önlen.

Harrastustoiminta romaninuorten kasvun tukijana

Lapsilla ja nuorilla tulee olla yhdenvertainen mahdollisuus osallistua heille suunnattuun toimintaan. Avartti on kansainvälinen harrastusohjelma, jossa jokainen lapsi ja nuori voi löytää vahvuutensa ja polkunsa. Romanit ovat yksi toiminnan kohderyhmä. Tule kuuntelemaan paneelia ja keskustelemaan, miten romanilasten ja -nuorten hyvinvointia, osaamisidentiteettiä ja yhdenvertaisuutta voidaan tukea harrastustoiminnan avulla. Ohjelma sopii kaikille ja sen tuottaa Avartti-säätiö. Keskustelemassa ovat: Aila Palmroos, nuoriso-ohjaaja, Jyväskylän Romaninuoret ry; Mertsi Tamminen, nuorisotyön koordinaattori, Suomen Romanifoorumi; Ariela Tuikkanen, yhteisöpedagogi, Avartti-säätiö ja Marko Stenroos, VTT ja erikoissuunnittelija, THL. Ohjelman juontaa Kari-Pekka Vehkaoja, nuorisotyönohjaaja, Sotkamon seurakunta.

Nuorisotyön merkitys tulevaisuuden pienessä kunnassa

Tilaisuudessa kuullaan tuoreita tutkimustuloksia pienten kuntien nuorisotyöstä ja etsitään vastauksia keskustellen kysymyksiin: Mikä on nuorisotyön asema ja rooli hyvinvointialueiden muokkaamassa toimintaympäristössä? Miten monialainen yhteistyö edistää nuorten hyvää elämää pienissä kunnissa?

Tilaisuus perustuu Juvenian Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskustoiminnassa tuotettuun tuoreeseen tutkimustietoon. Tutkimustuloksista keskustellaan yhdessä Kuntaliiton asiantuntijoiden ja ohjelmaan osallistuvien kanssa.

Vaikuttajanuorten jaksaminen

Kuulemme AMK-opinnäytetyön tutkimustuloksia aiheesta: vaikuttajanuorten jaksaminen. Lisäksi stagelle pääsevät vaikuttajanuoret kertomaan itse; miltä tuntuu olla nuori, joka tahtoo muuttaa maailmaa paremmaksi paikaksi? Mitkä tekijät tukevat jaksamista, mitkä koetaan erityisen raskaiksi ja mitä nuorisotyöntekijät voivat tehdä tukeakseen aktiivisia nuoria?

ArvotOnko? – Olenko arvoton vai arvokas, mihin arvoni perustuvat

Ohjelmassa NFG:n kasvatusohjaajat käyvät läpi sitä, miten nuorten omat arvot ja arvostukset vaikuttavat heidän omaan toimintaansa. Erityisesti keskitytään nuoriin, joilla on ongelmia aggression hallinnassa, sekä siihen, miten aikuisen arvostava tapa kohdata nuori vaikuttaa nuoren itsetuntoon, arvostuksiin, tunnetaitoihin ja asenteisiin. Miten nuorta voidaan auttaa näkemään itsensä arvokkaana ja ainutlaatuisena ihmisenä, jolla on potentiaali hyvään elämään?

Monilukutaidolla osallisuutta ja hyvinvointia

Monilukutaito on yksi keskeisimpiä kansalaistaitoja nykypäivän informaatiotulvassa. Monilukutaito sisältää erilaisen median analysoinnin ja arvioinnin lisäksi tuottamistaitoja, vurovaikutustaitoja ja aktiivisen kansalaisuuden taitoja. Näiden taitojen vahvistaminen luo paremmat mahdollisuudet nuoren kokemukseen osallisuudesta, itseohjautuvuudesta ja mahdollisuuksista vaikuttaa omaan hyvinvointiin. Mediakasvatusseura esittelee Monilukutaito hyvinvoinnin tukena- selvityksen tuloksia. Tapahtumassa julkistetaan monilukutaidon oppimateriaali, joka soveltuu myös nuorisotyön tarpeisiin. Osallistujat pääsevät testaamaan hankkeessa tuotettuja oppimateriaaleja ja ideoimaan materiaalin käyttöä omassa työssään.

Hankkeen kohderyhmänä on ammattiin opiskelevat nuoret ja materiaalit on tuotettu sopiviksi tätä ajatellen. Työkalut sopivat hyvin monenlaisiin mediakasvatuksen tarpeisiin ja on tehty yhteistyössä nuorten ja opettajien kanssa. Materiaalit julkaistaan digitaalisesti ja niitä voidaan käyttää nuorten kanssa sekä lähi- että etätapaamisissa, ohjattuna tai itsekseen. Aiheina työkaluissa on mm disinformaatio, vuorovaikutus, osallisuus ja visuaalinen viestintä. Ohjelma sopii nuorisotyön ammattilaisille kaikenlaisissa tehtävissä. Osallistujat saavat helposti toteutettavia, testattuja ja tarpeellisia mediakasvatuksen työvälineitä monilukutaidon tukemiseen ja tätä kautta nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Monilukutaidon tukeminen antaa nuorille lisää mahdollisuuksia toimia oman elämänsä aktiivisina toimijoina, tietoisina vaikuttamisen keinoista ja oman hyvinvointinsa tukemisesta sekä olla valmiimpia osallistumaan aktiivisina yhteiskuntaan.

Karoliina Mutanen työskentelee koulutussuunnittelijana Mediakasvatusseurassa. Hän on perehtynyt monilukutaidon eri ulottuvuuksiin erityisesti ammatillisen koulutuksen viitekehyksessä. Karoliina on tehnyt pitkän uran koulumaailmassa ja on erikoistunut digitaaliseen oppimiseen. Tällä hetkellä häntä inspiroi monilukutaidon ja osallisuuden yhteys nuorisotyössä ja haluaisi tavoittaa kaikki nuoria lähellä olevat aikuiset yhdistämään voimansa näissä asioissa.Mediakasvatuksen asiantuntija Jenni Nevala työskentelee koulutusten, viestinnän ja oppimateriaalien parissa Mediakasvatusseurassa. Viime vuosina hän on ahkeroinut erityisesti digihyvinvoinnin ja medialukutaitojen teemojen äärellä. Mediakasvattajana Jenni haluaa olla ajatusten herättäjä, joka antaa tilaa muiden oivalluksille.

klo 10.30-11.30

Pallokentiltä palvelimille – pelitoiminta nuorisotyössä

Ohjelmanumerossa kurkistetaan pelaavien nuorten maailmaan sekä tarkastellaan digipelaamisen vaikutuksia hyvinvointiin tuoreimman tutkimustiedon valossa. Keskustellaan eri tavoista hyödyntää pelitoimintaa sekä käydään läpi suurimmat sudenkuopat toiminnan starttaamisessa. Tule ottamaan haltuun uusimmat työkalut ja jakamaan omat kokemuksesi pelitoiminnan kokeiluista muille! Pelimaailman nuubit ja keltanokat ovat erityisen tervetulleita.

Ohjelman esiintyjät:
Nina-Elise Koivumäki, asiantuntija Humak
Kyösti Kostian, asiantuntija Humak
Siiri-Liisi Kraav, tutkijatohtori, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden laitos

Keskustelutilaisuus nuoruudesta korona-ajan kaupungeissa

Paneelissa kaupunkien nuorisotoimialojen edustajat ja nuorisotutkijat käyvät dialogia julkaisun erilaisista laajoista teemoista kuten jalkautuvasta nuorisotyöstä, häirinnästä kaupunkitilassa, nuorten päihteiden käytöstä, hengailun tärkeydestä osana nuoruutta, järjestyksenvalvojista ja nuorisojengeistä (erit. roadman-ilmiöstä). Osallistujilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun ja esittää kysymyksiä tutkimukseen sekä sen teemoihin liittyen. Juuri julkaistu kirja on Nuorisotutkimusseuran tutkimushankkeen ”Nuorten paikkataju ja huolet koronan aikakaudella ja sen jälkeen (2021–2023)” pääjulkaisu. Tutkimushankkeen ovat rahoittaneet Vantaan, Espoon, Helsingin, Tampereen ja Kauniaisten kaupungit sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Panelistit:
Espoon kaupunki: nuorisopalvelupäällikkö Merja Nordling
Helsingin kaupunki: nuorisotoimenjohtaja Mikko Vatka
Kauniaisten kaupunki: nuoriso-ohjaaja Kermit Haapalainen
Tampereen kaupunki: nuorisopalvelujohtaja Jukka Etu-Seppälä
Vantaan kaupunki: nuorisopalveluiden johtaja Hannu Rusama
Nuorisotutkimusverkosto: tutkimusprofessori Sofia Laine sekä tutkimusprofessori emeritus Tommi Hoikkala

Ohjelman tuottaa Nuorisotutkimusverkosto. Keskustelua virittävä juuri julkaistu kirja on Nuorisotutkimusseuran tutkimushankkeen ”Nuorten paikkataju ja huolet koronan aikakaudella ja sen jälkeen (2021–2023)” pääjulkaisu. Tutkimushankkeen ovat rahoittaneet Vantaan, Espoon, Helsingin, Tampereen ja Kauniaisten kaupungit sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Miten tukea nuoren mieltä? Walk in -mallit nuoren hyvinvoinnin tukena

Tule kuulemaan tuorein data nuorten mielen hyvinvoinnin tilasta sekä tietoa ja kokemuksia ”käynti kerrallaan” -pohjaisista tukimuodoista. Kanavassa opit taustoja ja tietoa Walk in -terapiasta ja Walk in talkista sekä kuulet kokemuksia niiden paikallisista toteutuksista. Worshopia ja keskustelua yhdistelevässä kanavassa on mukana myös nuoria pohtimassa, miten mallit parhaiten tavoittavat ja hyödyttävät kohderyhmäänsä.

Ohjelma on tarkoitettu 13-29-vuotiaiden kanssa toimiville. Ohjelman tuottavat Walk in-malleja koordinoivan Lasten ja nuorten keskuksen hanketyöntekijä, erityisnuorisotyönohjaaja ja lyhytterapeutti Tuomas Perkiö sekä kehitysjohtaja, psykoterapeutti Heli Pruuki. Walk in -mallit soveltuvat kaikille nuorisotyössä toimiville organisaatioille.

Kasvatus ekokriisin aikakaudella

Ohjelmassa lähdetään liikkeelle siitä, millainen muutos kasvatuksen ymmärtämisessä ja ihmiskuvassa olisi tapahduttava, jotta kasvatus pystyisi vastaamaan ekokriisiin haasteeseen. Ohjelman taustalla on kaksi merkittävää kirjaa: Veli-Matti Värrin kirja Kasvatus ekokriisin aikakaudella sekä Jarmo Kokkosen tammikuussa 2023 ilmestyvä kirja Huomenna on kaikki paremmin – kirkon kasvatus toivon mahdollistajana. Näiden kirjojen perusajatukset nostetaan esiin, ja sitä kautta edetään kohti arjen kasvatuskäytäntöjä. Kuulijoita ja kasvatusinstituutioita ravistellaan kysymään peruskysymyksiä: mitä on hyvä kasvatus ja hyvä elämä? Millaisia ihmisiä me kasvatamme ja millaiseen maailmaan? Kasvatusinstituutioilla tarkoitetaan tässä erityisesti kuntia, kouluja, seurakuntia ja järjestöjä. Toteutusmuoto on yhdistelmä luentoa ja keskustelua.

Tietoon perustuva johtaminen nuorisotyössä

Luennointiin perustuvassa ohjelmaosiossa esitellään Helsingin kaupungin nuorisopalvelujen kehittämää tiedolla johtamisen työkalua. Mallissa on yhdistetty nuorisotyön näkökulmasta keskeisiä aineistoja samalle alustalle. Alusta sisältää asuinaluekohtaista tietoa nuorten elinolosuhteista, toiveista ja hyvinvoinnista sekä nuorisopalvelujen resursseista ja toimintamuodoista. Lyhyellä aikavälillä tiedolla johtamisen malli auttaa perustelemaan resurssien kohdentamista. Pitkällä aikavälillä se auttaa arvioimaan nuorisotyön vaikutuksia.Ohjelmaosiossa esitellään tiedolla johtamisen periaatteita ja käytäntöä. Osallistujille on tarjolla konkreettisia esimerkkejä siitä, minkälaista tietoa nuorisotyön johtamisessa voi hyödyntää ja miten sitä voi käyttää.

Tulevaisuususkon vahvistaminen nuorisotyön keinoin

Elämme aikaa, jossa isoja muutoksia tapahtuu nopeammin kuin koskaan ennen. Tulevaisuus huolettaa monin tavoin myös nuoria. Miten nuorisotyössä vahvistetaan nuorten tulevaisuususkoa? Miten erilaisia tulevaisuuksia voi käsitellä nuorten kanssa? Kehitämme nuorten tulevaisuusvalmennusta. Yhdistämme työssämme tulevaisuudentutkimusta ja -ohjausta nuorisotyölliseen tekemiseen. Lopputuloksena syntyy innostavia ja helposti käyttöönotettavia pelillisiä, luovia ja toiminnallisia menetelmiä tukemaan nuorten tulevaisuusajattelua. Työmme pohjautuu mm. Turun yliopistossa, Sitrassa ja Juveniassa tehtyyn tulevaisuustyöhön. Tässä workshopissa esittelemme kokemuksia valmennuksista sekä esimerkkejä käytännön harjoituksista, jotka kuka vain voi napata omaan ohjaustyöhönsä. Teemoina: Johdatus tulevaisuuden ajatteluun Hyvän tulevaisuuden visiointi Isot tulevaisuuden ilmiöt Nuoren oman polun hahmottelu

klo 13.00-14.00

Puhu Muru: Jokainen on seksuaalikasvattaja

Nuorisotyötä itsekin tehnyt, huikea Marja Kihlström saapuu NUORI2023-tapahtumaan puhumaan siitä, kuinka jokainen meistä on seksuaalikasvattaja. Harva meistä on saanut hyvää seksuaalikasvatusta, siksi seksuaalisuudesta on vaikea puhua. Tai voit puhua, mutta ohi suusi ja vahvistaa haitallisia normeja ja asenteita tai vaieta. Kaikki lähtee sinusta, olet seksuaalikasvattaja halusit tai et – kyse on siitä millainen seksuaalikasvattaja haluat olla? Ollaksesi hyvä seksuaalikasvattaja sinun täytyy tutustua omaan seksuaalisuuteesi ja omaan historiaasi. Itsetuntemuksen ja tiedon avulla suojaat itsesi ja pystyt kohtaamaan nuoren sellaisena kuin hän on. Sinä pystyt tähän.

Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma 2024-2027

Ohjelmassa kuullaan Valtion Nuorisoneuvoston tekemän arvioinnin tulokset 2020-2023 VANUPOsta ja opetus- ja kulttuuriministeriön tilaaman nuorten kuulemisen terveiset VANUPO-kaudelle 2024-2027. VANUPOn valmistelussa kuullaan myös nuorisoalan asiantuntijoita, tule kuulemaan miten voit vaikuttaa VANUPOn sisältöjen valmisteluun.

Osallistujien kysymyksiä ja kommentteja nostetaan mukaan mm. viestiseinän kautta.

Yhteinen pallo, yhteinen asia – miten tukea globaalien kriisien keskellä kasvavia nuoria

Nuoret kasvavat globaalissa maailmassa keskellä kriisejä, joiden seuraukset punoutuvat yhä tiiviimmin osaksi meidän jokaisen arkipäiväistä elämäämme. Nuorisobarometrit (mm vuosilta 2016, 2018 ja 2021) kertovat, että nuoret ovat huolestuneita esimerkiksi ilmastonmuutoksesta, konflikteista ja eriarvoisuuden lisääntymisestä. Ukrainan sota on lisännyt monen ahdistusta maailmantilasta ja tehnyt myös entistä näkyvämmäksi kriisien globaalit syy-seuraussuhteet. Miten nuoria voisi tukea huolen kanssa keskellä globaaleja kriisejä? Mikä on kasvatuksen työntekijän rooli? Miten löytyy suomalaisen nuoren paikka osana globaalia maailmaa? Changemaker verkoston ja Kirkon Ulkomaanavun ohjelman tavoitteena on tukea kasvatuksen työntekijöitä vaikeiden kysymysten käsittelyssä nuorten kanssa sekä saada vastauksia siihen, miten
nuoria voi tukea keskellä globaaleja kriisejä. Keskeisenä teemana kulkee ymmärrys omasta roolista globaalissa maailmassa, sekä nuorten mahdollisuuksista vaikuttaa ympäri maailmaa. Ohjelma toteutetaan työpajan ja keskustelun yhdistelmänä. Ohjelma sisältää globaalien kriisien syy- ja seuraussuhteisiin syventymistä videoita Kirkon Ulkomaanavun kohdemaista sekä keskusteluosuuden. Ohjelmassa kuullaan puheenvuoroja nuorilta ympäri maailmaa ja mukana keskustelemassa ovat. Changemakerin vapaaehtoinen sekä seurakunnan nuorisotyöntekijä. Yleisöä osallistetaan digitaalisilla alustoilla tehtyjen välikysymysten ja mielipidemittausten kautta. Ohjelman sisältö pohjaa Changemakerin globaalikasvatusmateriaaleihin (etenkin Yhteinen pallo -opas), Kirkon Ulkomaanavun työhön sekä nuorisobarometrien tuloksiin.

Nuoret, harrastaminen ja järjestöt: tutkimustietoa nuorten vapaa-ajasta

Mitä vaikutusta Ja merkityksiä harrastamisella ja nuorisojärjestöihin osallistumisella on nuorille? Mitä nuoret oppivat harrastus- ja järjestötoiminnasta? Millaisia merkityksiä nuoret harrastamiselleen antavat? Mitä he saavat, kuinka erilaiset harrastusyhteisöt tukevat nuoren kasvua ja identiteetin kehitystä? Millaisia yhteyksiä nuorten osallistumisella on laajemmin yhteiskunnallisesti? Ohjelmanumerossa tuodaan Osaamiskekus Kentaurin laajasta harrastamisen ja järjestöosallisuuden tutkimusaineistosta esille keskeisiä nostoja, joista kommentoiden ja omia kokemuksia peilaten keskustellaan yhdessä järjestökentällä osallistuvien nuorten toimijoiden kanssa.

Kanuuna: Kyllin hyvä

Teoista sanoihin, sanoista tekoihin. Suhdeteoria nuorisotyön arvioinnin kehikkona ja kyllin hyvän nuorisotyön perustana. Kanuunan Digiryhmä esittelee miten laadukas kunnallinen nuorisotyö tehdään näkyväksi.

Nuoren hyvinvointia voidaan rakentaa antirasismin keinoin

Ohjelma on tarkoitettu ammattilaisille, jotka edistävät nuorten hyvinvointia kulttuurisensitiivisesti. Ohjelman tuottaa Hadiya-kumppanuusverkosto.

AVAUSPUHEENVUORO
Rasismikokemukset ja nuorten hyvinvointi
Vanessa Grant, Yeesi ry

PANEELI
Rasismi rikkoo nuoren mielen. Miten rakennetaan turvallinen tila, joka tukee nuoren hyvinvointia?
Fathi Osman/African care ry
Tariq Omar/SAMHA ry
Mahad Ahmed/EHYT ry
Paneelin moderaattori: Vanessa Grant, Yeesi ry

LOPPUSANAT
Iris Katero, Amal ry

Korona ja nuorten hyvinvointi

Koronapandemia on vaikuttanut nuorten arkeen monin tavoin. Esityksessä tuomme esiin tuoreita tuloksia Nuorisotutkimusverkoston eri tiedonkeruista 12–24-vuotiaiden nuorten kokemuksista korona-ajassa. Esityksessä tarkastellaan tilannetta juuri ennen koronaa (Nuorisobarometri 2020) ja neljässä vaiheessa koronan aikana tilastollisia monimuuttujamenetelmiä käyttäen. Vuosina 2020–2022 toteutettu tiedonkeruu sisältää kysymyksiä muiden muassa nuorten hyvinvoinnista, vapaa-ajasta sekä kokemuksista ja näkemyksistä korona-aikana. Rajoitustoimien merkityksen ymmärtämistä syvennetään avoimien kysymysten kvalitatiivisen analyysin avulla. Lisäksi hyödynnetään tiimietnografisin menetelmin kerättyä aineistoa nuorten vapaa-ajasta korona-ajan kaupungeissa. Eri tutkimusten ja aineistojen valossa tarkastelemme, miten pandemia on vaikuttanut nuorten elämään ja heidän hyvinvointiinsa vapaa-ajan näkökulmasta.

Työkaluja nuorten osallisuuden kehittämiseen

Suomessa on ollut nuorisovaltuustoja jo yli 25 vuotta – uuden kirkkolain päivityksen myötä myös seurakuntiin tulee perustaa nuorten vaikuttajaryhmät. Tule kuulemaan millaisia hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja jo paikkansa vakiinnuttaneista nuorisovaltuustoista voisi saada nuorten vaikuttajaryhmien toiminnan tukemiseen. Entä millaisia uusia avauksia nuorten vaikuttajaryhmiltä voisi nousta, joita hyödyntää myös nuorisovaltuustojen puolella? Nuorten vaikuttajaryhmissä ja nuorisovaltuustoissa aktiivisesti mukana olevat nuoret keskustelevat ja pohtivat, kuinka nuorten osallisuutta voidaan vahvistaa entistä monipuolisemmin ja aktiivisemmin niin kuntien kuin seurakuntien päätöksenteossa. Keskustelussa on mukana myös nuorisovaltuustojen ja vaikuttajaryhmien toimintaa ohjaavia työntekijöitä sekä NUVA ry:n ja NAVIn puheenjohtajat.

klo 14.30-15.30

Kuinka jaksaa paremmin töissä ja lisätä energiaa eloon?

Tunnin toiminnallisen luennon aikana opit oleellisia keinoja hallita omaa energiaasi niin töissä kuin arjessa.

Luvassa tiedettä hermoston toiminnasta, aktiivisesta palautumisesta selä keinoja lisätä energiaa ja jaksamista eloon.

Puhujana Ossi Valpio

Politbyroo nuoriso-spesiaali

Politbyroo-podcast niputtaa joka viikko politiikan ajankohtaiset uutiset kasaan ja kertoo, mitä niistä olisi suotavaa ajatella. (Ei totuus, mutta melko lähellä!) Tänä vuonna Politbyroo saapuu NUORI2023:een ja kertoo, miltä vaalikeskustelu ja tulevat hallitusohjelmaneuvottelut näyttävät nuorison kannalta. Luvassa pätevää spekulointia ja tiukkaa asiaa! Lavalla koko Politbyroon kaarti, eli Sini Korpinen, Matti Parpala ja Juha Töyrylä.
Politbyroo-podcastin tekijät Sini Korpinen, Matti Parpala ja Juha Töyrylä toimivat aktiivisesti liike-elämän sekä politiikan tehtävissä, ja antavat kokemuksensa ja kontaktiensa avulla kuuntelijalle näkymän politiikan taustatapahtumiin.

Ensitreffit Euroopan nuoriso-ohjelmien kanssa

Etsitkö tosirakkautta? Tule ensitreffeille eurooppalaisten hurmureiden kanssa! Tässä ohjelmassa kuulet rohkeiden osallistujien onnistuneista matcheistä Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien kanssa. Hankekokemuksia sekä onnistumisia nuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistamisesta paikallisesti ja kansainvälisesti jakavat mm. Jyvässeudun 4H-yhdistys ry ja Nuorten Suomi ry. Tarjolla on tietysti myös treffiherkkuja. Ohjelmassa ovat mukana Opetushallituksen ohjelma-asiantuntijat. Ehkä täältä löytyy suunta kohti loppuelämän onnea?

”Siellä missä nuoretkin: kuinka onnistua jalkautuvassa sometyössä”

Mitä on jalkautuva työ somessa? Kuka sitä voi tehdä ja mitä se edellyttää? Valtakunnallisessa Sua varten somessa -hankkeessa kehitetty jalkautuvan sometyön malli on työote, joka mahdollistaa kohderyhmän tavoittamisen ja tukemisen suoraan somealustoilla. Jalkautuva sometyö tuo tiedon, turvan ja tuen sinne, missä 90% * alle 29-vuotiaista viettää yli 20 tuntia viikossa: someen. Luennolla Sua varten somessa -hankkeen Minerva Kettukuja ja Jenni Suhonen kertovat, miten he ovat onnistuneet jalkautumaan erityisesti nuorten suosimille alustoille sekä miten jalkautuvaa sometyötä voi soveltaa alasta ja työnkuvasta riippuen. Jalkautuvalle sometyölle on valtava tilaus ja tarve. Luennon tarkoitus on innostaa kuulijoita pohtimaan, miten he voivat omassa työssään joko toteuttaa itse tai mahdollistaa työyhteisössään jalkautuvaa sometyötä. Luennon jälkeen yhä useampi ymmärtää, miten tärkeää myös ammattilaisten on olla ja jalkautua somessa. *Nuoret ja some, 2022. Ebrand Group Oy & Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut.

Vanhemmat! Uhka vai Mahdollisuus?

Vanhempainliiton ja Nuorisotutkimusseuran yhteinen ohjelma. Osallistuja pääse pohtimaan vanhempien merkitystä omassa työssään. Meillä kaikilla on yhteinen tavoite: Nuorten hyvinvointi ja sen tukeminen, mutta miksi ihmeessä olemme jättäneet nuorten läheiset aikuiset sivuun? Miksi toisinaan vanhemmista tulee haastavia ja heidät koetaan hankalina? Vanhempainliitolla on pitkä kokemus kotien kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja vanhempien osallisuuden vahvistamisesta. Työtä tehdään myös toisella asteella oppivelvollisuuden laajennuttua ja ohjelmassa hyödynnetään kentältä kerättyä tietoa ja havaintoja. Ohjelmassa tuodaan esiin vanhempainliiton asiantuntijoiden, sekä nuorisotutkimuksen näkökulmia kodin roolista yhteistyötahona.

Hiljaisuuden jooga miniretriitti

Tervetuloa kokemaan rentouttava hiljaisuuden joogan harjoitus! Hiljaisuuden joogassa mieli rauhoittuu ja stressi vähenee. Siinä saat levollista kehon ja mielen hoitoa sekä mahdollisuuden kokea avaraa ja kannattelevaa kristillisyyttä. Hiljaisuuden joogaan saat tulla juuri sellaisena kuin olet. Sopii kaikille!

klo 16.00-17.00

Mielenterveys puheeksi

Luento, joka sisältää seuraavat osuudet: 1) Mitä on mielenterveys 2) Miten mielenterveydestä voi puhua arjen työssä 3) Miten nuoren kanssa voi rakentavasti ja kunnioittavasti avata keskustelun mielenterveyteen liittyvästä huolesta Näkökulma mukailee Yeesin lähestymistapaa mielenterveyteen – meillä kaikilla on mielenterveys, sitä voi edistää ja siitä voi puhua avoimesti. Tarkoituksena on tarjota osallistujille perustason tietoa mielenterveydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi tarjotaan konkreettisia välineitä puheeksioton avuksi ja rohkaisun kautta madalletaan kynnystä keskustella nuorten kanssa mielenterveysteemasta sekä yleisellä että henkilökohtaisella tasolla. Luennon aikana käytetään Mentimeter-työkalua, joten osallistujat voivat myös matalalla kynnyksellä tuoda esiin omia näkemyksiään ja kysyä kysymyksiä. Erityisesti koronan jäljiltä Suomessa ollaan tilanteessa, jossa huoli nuorten mielenterveydestä ja jaksamisesta on suuri. Nuorten kanssa toimivat aikuiset ovat avainasemassa siinä, että nuoria rohkaistaan tarkkailemaan vointiaan ja hakemaan apua oikeaikaisesti, eli mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Luennon tarkoituksena on myös teroittaa osallistujille sitä, että puhuakseen mielenterveydestä ei tarvitse olla psykologi eikä ryhtyä terapeutiksi, vaan rooli on ennemminkin ohjata eteenpäin ja tukea nuoren avun hakemisen taitoja. Luento pohjaa paljon MIELI ry:n materiaaleihin, nuorisoalan tutkimukseen ja kentältä saatuun tietoon ja kokemuksiin.

Osallisuutta ja yhdessä tekemistä – Kirkon kasvatuksen barometri 2022

Kirkon kasvatuksen barometri on tutkimus, joka on toteutettu nyt toisen kerran. Aineisto koottiin keväällä 2022 kyselyllä, joka lähti kaikille kirkon kasvatuksen työntekijöille. Vastauksia saatiin 325. Tutkimuksen tekijät ovat Diakin yamk-opiskelijoita, jotka ovat itse kasvatuksen ammattilaisia. Barometrin tutkimukset julkistetaan ensimmäistä kertaa tässä tapahtumassa. Kanavassa ovat mukana TT Minna Valtonen, TT Jouko Porkka sekä yamk-opiskelijat Hanna Hyvönen, Kaisa Mattila, Saija Mäntynen ja Anu Turcios.

IN vai OUT – mikä trendaa nuorison keskuudessa?

Luennon aikana tarkastelemme nuorten ajankohtaisia ajatuksia ja nuorisokulttuurin trendejä EHYT ry:n teettämän “Nuorten kulttuuri ja päihteet”-selvityksen (2022) kautta. Selvityksen painotuksena on päihteet ja pelaaminen. Nuorten kulttuurin trendit vaihtelevat aika-ajoin, joka myös heijastuu nuorten parissa työtä tekevien ammattilaisten arkeen. Miten nuorten arvomaailma ja ajatukset voitaisiin sisällyttää työhön, jossa yksi tärkeimmistä tehtävistä on luoda yhteenkuuluvuuden tunnetta ja ryhmäyttää nuoria? Luento antaa ajankohtaista tietoa nuorten päihdeasenteista sekä pelaamisesta, jota ammattilaiset voivat hyödyntää oman työnsä tukena.

Minä vallankäyttäjänä nuorisotyöntekijänä

Työpaja toteutetaan toiminnallisina harjoituksina, nonformaalina, kokemuksena, yhteisöllisenä oppimisena. Harjoitukset pohjautuvat foorumiteatterin metodeihin ja WWP EN:n ja Olivier Malcorin kehittämään manuaaliin. Työpajassa harjoitellaan ensin yhdessä turvallisuuden ja luottamuksen rakentamista ryhmänä. Turvallisuuden, luottamuksen ja empatian kokemukset ovat vallankäytön vaikuttavan reflektion edellytyksenä. Näissä harjoituksissa myös rakennetaan ryhmää oppimisen yksikkönä. Seuraavaksi tutkiskellaan vallankäytön tilanteiden tunnistamista, vallanlukutaitoa, erilaisissa pienissä tilanteissa. Samalla yhdessä tutkitaan eri näkökulmia näihin tilanteisiin ja vallankäytön seurausten ymmärtämistä toisen ihmisen näkökulmasta. Seuraavaksi puututaan tunnistettuihin vallankäytön tilanteisiin rakentavasti. Lopussa reflektoidaan sitä, miten kukakin voi yhdessä opittuja taitoja työssään käyttää.

Digitalisaatio nuorisoalan järjestöissä

Mitä vaikutuksia digitalisaatiolla on nuorisoalan järjestöjen tavoitteisiin ja käytänteisiin? Mitä toimenpiteitä järjestöissä tulisi tehdä digitalisaation edistämiseksi. Näitä kysymyksiä tarkastelemme sekä ajankohtaisen selvitystyön että käytännön kokemusten kautta.

Alustajina toimivat Heikki Lauha (Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus), Piritta Seppälä (Viestintä-Piritta Oy) sekä Niina Autiomäki ja Reijo Viitanen (Osaamiskeskus Kentauri). Alustusten jälkeen keskustelemme panelistien ja yleisön kanssa järjestöjen digitalisaatiosta ja tulevaisuusnäkymistä

Verkostomainen työ verkossa ja auttamisen ekosysteemit nuorten elämässä

Nuorten pahoinvointiin liittyvän huolen jakaa koko yhteiskunta, mutta miten siihen voidaan vaikuttaa yhdessä? Minkälaisia mahdollisuuksia verkossa tehtävä työ tarjoaa yhtäältä toisiaan täydentävään verkostotyöhön ja toisaalta kestävien ja sujuvien tukipolkujen rakentamiseen nuorten elämään?

Dialogina toteutettu luento sukeltaa ajankohtaiseen nuorisotutkimukseen, pohtii nuorten osallisuuden merkitystä ja sitä, miten nuorten palveluiden kynnyksiä voidaan madaltaa. Kymmenten eri toimijoiden yhteistoimintaan ja -kehittämiseen perustuva Sekasin-chat ja Sekasin Kollektiivin koordinoima kokonaisuus toimivat esimerkkinä verkostomaisesta työstä, jolla on yhteinen tavoite ja jonka mittakaava on poikkeuksellinen. Minkälaisia palveluiden kehittämisen mahdollisuuksia löytyy tulevaisuudessa työn rajapinnoilta eri toimijoiden kanssa?

Hyvinvoivaa oppilaitosyhteisöä rakentamassa – yhdessä kohti vaikuttavaa tutortoimintaa

Miten voit vahvistaa opiskelijoiden hyvinvointia ja vertaissuhteita oppilaitosyhteisössä? Haluatko kuulla näkökulmia ja ideoita tutortoiminnan hyödyistä ja mahdollisuuksista?

Tutorointi on vertaisuuteen perustuvaa, kaikki opiskelijat mukaan ottavaa matalan kynnyksen toimintaa, jolla vahvistetaan yhteishenkeä oppilaitoksessa. Tutorointi voi toimia areenana, jossa oppilaitos hyötyy nuorisotyön osaamisesta ja nuorisotyölle avautuu ovi oppilaitoksen kasvattajayhteisöön.

Osallistuvassa keskustelussa pureudutaan toisen asteen tutortoiminnan haasteisiin ja toimiviin ratkaisuihin opiskeluarjessa. Ohjelmaosuus perustuu tutkittuun tietoon ja verkoston kokoamaan tutortoiminnan kehittämisaineistoon opiskelijoiden osallisuudesta ja hyvinvoinnista. Kokonaisuuden tuottaa valtakunnallinen tutorverkosto, joka edistää useiden organisaatioiden yhteistyönä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten tutortoimintaa.

klo 17.30-18.30

Sankareita ilman viittaa? Keskustelua nuorisotyön resurssien riittävyydestä ja toimintaedellytyksistä.

Ohjelma on muodoltaan paneelikeskustelu, jota juontaa liittomme nykyinen puheenjohtaja Harri Liikala. Keskustelu pohjautuu nuorisotoimialan tilastoihin alan resursseista sekä nuorisotyöntekijöiden työhyvinvointihankkeesta saatuihin tuloksiin. Keskustelussa on kriittinen pohjavire; vaikka muun muassa nuorisolaki antaa nuorisotyölle kunnianhimoiset tavoitteet, onko nuorisotyöntekijöillä edes mahdollisuutta vetää sankarinviittaa harteilleen, kun alan henkilöstömäärä on noin 3 % opetusalan henkilömäärästä? Paneelikeskustelun tarkoituksena on herättää kriittistä yhteiskunnallista keskustelua toimialan riittävästä resurssoinnista tilanteessa, jossa nuorisotyötä rahoitetaan Veikkauksen tuotoilla enää vuoden 2023 loppuun saakka.

Ratkaisuja läskeille. Miten tukea kehorauhaa nuorisotyössä?

Elämme laihdutusmyönteisessä maailmassa, ja sen vahingollisuus koskee koskee yhä nuorempia ihmisiä. Mitä kehorauha tarkoittaa nuorisotyössä? Miten sitä voi luoda ja ylläpitää? Aiheesta keskustelemassa kirjailija Raisa Omaheimo (Ratkaisuja läskeille S&S 2022) ja Syömishäiriöliiton – SYLI Katri Mikkilä.

Kriisit perheen ja nuoren elämässä

Kasper – Kasvatus ja perheneuvonta ry:n asiantuntijoiden luento perheiden kriiseistä ja nuoruuden erityispiirteistä kriiseissä.

Nuoruus kehitystehtävänä on elämänkriisi koko perheelle. Lisäksi perhe voi kohdata jonkin kriisin, joka vaikuttaa sekä nuoreen että koko perheeseen. Luennolla esimerkkinä tällaisesta kriisistä käytetään vanhempien eroa ja sen vaikutuksia perheeseen. Käsittelemme myös sitä, millaista tukea nuoret ja perheet tarvitsevat ja miten auttaa perheitä.

Luento on suunnattu nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Puhujina Kasperin asiantuntijat Hanna Ristimäki ja Nea Aarva.

Tehostettu nuorisotyö

Tehostetulla nuorisotyöllä tarkoitetaan aikuisen läsnäolon ja saavutettavuuden vahvistamista nuoria koskevissa kriisitilanteissa ja sen jälkeisessä nuorisotyössä. Nuorisotyö toimii kriisitilanteissa nuorisotyöllisin keinoin ja työ suuntautuu pääosin nuoriin ryhmänä. Nuorisotyön arjen toimintaympäristöissä voi tulla eteen myös monia erilaisia kriisitilanteita, joihin varautuminen helpottaa ammatillista työskentelyä työyhteisössä. Millaista on tehostettu nuorisotyö esimerkiksi tulipalo-, väkivalta-, tai uhkaavissa tilanteissa? Tehostetun nuorisotyön suunnitelma mahdollistaa toimintavalmiuden kriisitilanteessa. Miten tehostetun nuorisotyön suunnitelma jalkautetaan käytännön toiminnaksi? Kuinka tehostetun nuorisotyön yhteistyötä rakennetaan ja tehdään onnistuneesti eri toimijoiden kesken käytännössä? Puheenvuorossa käsitellään myös työntekijän hyvinvointia ja jaksamista erilaisissa kriisitilanteissa ja niiden jälkeen. Millaiset rakenteet tukevat työntekijän palautumista ja työssä jaksamista? Käytännönläheisen ja keskustelevan puheenvuoron tarjoavat Lohjan kaupungin nuorisotyön valmiustyöryhmä sekä Kanuunan Tehostetun nuorisotyön verkoston kokeneet vertaiskouluttajat, jotka toimivat moninaisissa nuorisotyön kentän ja hallinnon tehtävissä.

Ratkaisukeskeinen ja toivoa luova kieli nuorten digipalveluissa

Ohjelma on Sekasin-chatin ammattilaisten vetämä työpaja aiheesta ratkaisukeskeinen ja toivoa luova kieli nuorten digipalveluissa. Työpajassa käydään esimerkkien kautta läpi erilaisia vuorovaikutustilanteita ja pohditaan niissä käytetyn kielen merkitystä nuoren kohtaamisessa. Miten tutkia ja nostaa esiin nuoren voimavaroja kirjoitetun kielen avulla? Osallistujat saavat työpajasta työkaluja ratkaisukeskeiseen nuorten kohtaamiseen digitaalisissa palveluissa ja keinoja luoda toivoa vaikeistakin aiheista keskustellessa.

Ryhmästä voimavaroja nuorisotyöhön

Osallistujat saavat tietoa toimivasta ja sovellettavasta Hevari -henkilökeskeinen voimavaravalmennus -ryhmätyömenetelmästä, jota on testattu jo useamman vuoden ajan eri kohderyhmille. Hevari on osoittautunut toimivaksi ja nuoren ajatusmaailmaa/itsetietoisuutta lisääväksi valmennukseksi. Valmennukseen osallistuminen on antanut mm. 95 %:lle nuorista työkaluja unelmien ja toiveiden saavuttamiseksi ja 85 %:lle rohkeutta tavoitella tärkeitä asioita. Osallistujat saavat katsauksen myös palvelumuotoilunäkökulmaan, kuinka olemassa olevasta menetelmästä voi lähteä muokkaamaan omia tarpeita vastaava kokonaisuus ja kuinka luoda materiaaleista saavutettavia. Osallistujat saavat myös tietoa, kuinka ottaa kokemustoimijoita ja kokemustietoa mukaan valmennusten toteutukseen ja mitä etuja tämä tuo ryhmämuotoiseen valmennukseen/toimintaan niin nuorten kuin ammattilaistenkin näkökulmasta.

Toteutus: Luento ja syventävä paneelikeskustelu
Kenelle? Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille
Puhujat: Omat avaimet 4You -toiminnan ja Hymis -hankkeen työntekijät (Aspa-säätiö & Mielenterveyden keskusliitto), kokemustoimijanuoret sekä Heikki Mäkinen (Ammattioppilaitos Spesia).


Katso myös