Torstain ohjelma

NUORI2023 seminaariohjelma alkaa torstaina 20.4. kello 09.30 ja päättyy 15.30. Seminaari-ohjelmaa tapahtuu parhaimillaan kahdeksassa rinnakkaisessa tilassa samanaikaisesti. Tsekkaa torstain ohjelma tästä alta!

Muutokset ja ohjelmalisäykset mahdollisia.

klo 09.30-10.30

Mitä jokaisen nuorisotyön ammattilaisen pitäisi tietää vuoden 2022 Nuorisobarometrin tuloksista?

Pääsali

Nuorisobarometri on vuosittain toistettava kyselytutkimus, jolla tuotetaan tietoa 15–29-vuotiaiden nuorten arvoista, asenteista ja näkemyksistä. Uusimman barometrin haastattelut koskivat nuorten arkea ja kriisinkestävyyttä ja ne toteutettiin viimeisten koronarajoitusten ollessa vielä voimassa kevättalvella 2022. Tässä ohjelmaosiossa Nuorisobarometrin tuloksia tarkastellaan erityisesti nuorisotyön näkökulmista. Huomio kohdistuu esimerkiksi nuorten ikätoverisuhteisiin ja yhteisökiinnikkeisiin sekä niissä havaittuihin muutoksiin. Tule kuuntelemaan tulosten esittelyn lisäksi niistä johdettuja politiikkasuosituksia sekä pohdintaa siitä, miten muodostettua tietoa voi soveltaa nuorisotyön suunnittelemisessa ja toteuttamisessa. Nuorisobarometrin julkaisijana toimivat valtion nuorisoneuvosto ja Nuorisotutkimusseura.

Antti Kivijärvi, erikoistutkija, Nuorisotutkimusseura

Pauliina Lahtinen, projektipäällikkö, Kuntaliitto

Anssi Pirttijärvi, erityisasiantuntija, opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtion nuorisoneuvosto / Nuorisotutkimusseura

Askelmerkkejä koulunuorisotyön laatuun

Maria

Minkälaisia tukipuita nuorisotyö tarvitsee koulussa? Millaiselta näyttäisi kestävMinkälaisia tukipuita nuorisotyö tarvitsee koulussa? Millaiselta näyttäisi kestävä pohja nuorisotyölle? Koulunuorisotyöstä puhuttaessa tulee puhua sekä koulusta että nuorisotyöstä. Laatutyö koulussa voidaan jakaa rakenteiden laatuun ja oppilaan kohtaaman toiminnan laatuun, ja sen tulee olla yhteydessä perusopetuksen laadun hahmottamiseen.
Koulunuorisotyön tietopohjasta ja koulunuorisotyön laadun rakentamisesta kertovat mallia kehittäneet Tomi Kiilakoski Nuorisotutkimusseurasta, sekä Arja Lehikoski ja Hannele Sorri Vantaan kaupungin nuoriso- ja yhteisöpalveluista. Mallin osa-alueita ovat johtaminen, henkilöstö, taloudellinen kehittäminen ja arviointi.
Ohjelma on kohdennettu erityisesti kouluissa ja oppilaitoksissa työskenteleville nuoriso- ja opetusalan ammattilaisille, sekä heidän esihenkilöilleen. Tausta-aineistona ohjelmassa hyödynnetään huhtikuussa julkaistavaa Koulunuorisotyö -oppikirjaa, johon voi tutustua Osaamiskeskus Nuoskan messuosastolla.

Osaamiskeskus Nuoska – Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa

Yhteispeliä vai eri lajeja? Nuorisotyön tulevaisuus hyvinvointialueilla

Eino

Hyvinvointialueet tulivat ja kuntiin jäi nuorisotyö. Miten yhteispeli lähtee toimimaan? Nuorten kanssa työskentely ei katso hyvinvointialueen organisaatiokaavioita siitä, miten esimerkiksi sosiaalityöhön liittyvä nuorisotyö tälle janalle asettuu. Paneelikeskustelussa pohdimme, miten varmistamme, että nuorisotyön ja nuorten palveluiden palveluketjut kuntien ja hyvinvointialueiden välillä toimivat.

Keskustelijoina mukana ovat sote-uudistuksen ja nuorten hyvinvoinnin ja palveluiden parissa pitkään eri rooleissa työskennellyt Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula, laajasti nuorten palveluita tutkinut yliopistonlehtori Sanna Aaltonen Nuorten palvelut tienhaarassa – kartoitus nuorten sotepalvelujen haasteista hyvinvointialueilla (NUPAT) -tutkimushankkeesta sekä vaikuttamistyön asiantuntija Reetta Pietikäinen Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:stä.

Paneelikeskustelun toteuttaa Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi yhteistyössä Kohti nuorten hyvinvointialueita -hankkeen kanssa.

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi

Nuorisotyöntekijänä nyt ja tulevaisuudessa

Anton

Nuorisotyön ytimessä ovat paremmin voivat nuoret. Miten voivat nuorisotyöntekijät? Hyvää nuorisotyötä tehdään jo nyt, mutta mitä alalle kuuluu? Millaisia haasteita ja mahdollisuuksia nuorisotyöntekijän arki pitää sisällään? Mitä pitäisi edistää, jotta nuorisotyöntekijät voivat tulevaisuudessa paremmin kuin nyt? JHL:n nuorisotyön jäsenilleen tekemän kyselyn pohjalta pohditaan mitä voisi parhaimmillaan olla laadukas nuorisotyö. Mitä voidaan tehdä työpaikoilla, jotta tästä hyötyisivät kaikki osapuolet. Puhujana ja sparraajana Sanna Pihakivi.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Kunnallisen nuorisotyön kehittämistä yhdessä ja erikseen

Elsi

Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskuksen kuusi osatoteuttajaa tekevät kehittämistyötä yhdenvertaisen ja turvallisen kunnallisen nuorisotyön ja nuorten hyvinvoinnin varmistamiseksi. Osaamiskeskuksen toimijat ovat kehittäneet niin työkaluja ja menetelmiä kuin nuorisotyön muotoja. Lisäksi Kanuunassa on tutkittu, selvitetty, sanoitettu ja viestitty näistä teemoista.

Nuori2023 –osuudessamme tarjoamme tietoa muun muassa siitä, millaista työtä olemme tehneet kuluneina kolme kautena ja millainen merkitys tehdyillä toimenpiteillä on kunnalliseen nuorisotyöhän ja valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa.

Nostamme esiin tuottamiamme työn helmiä, jotka ovat arvioitu vastaamaan kuntien nuorisotyön ja –palvelujen tarpeeseen pitkällä tähtäimellä sekä erilaisia työkaluja ja menetelmiä, joista osa on jo testattu ja täydessä käyttövalmiudessa. Olemme tuottaneet tietoa koko nuorisoalan tueksi sekä vahvistaneet nuorisoalan osaamista erilaisten verkostojen sekä hyvien käytäntöjen ja osaamisen vahvistamisen kautta. Kaikesta tästä on muodostunut Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus, jossa toimijat ovat pitkän linjan nuorisotyön kehittäjiä ja näkijöitä. Työtä on tehty yhdessä kuntien ja kentän toimijoiden kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Tule kuulemaan, kyselemään ja kertomaan omat ajatuksesi kunnallisen nuorisotyön kehittämiseksi! Tilaisuudessa myös yleisöllä on tilaa nostaa esiin ajatuksiaan tulevaisuuden nuorisotyöstä ja mikseipä myös uuden Vanupon painopisteistä!

Tilaisuudessa Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskuksen päätoteuttaja, Kanuuna-verkosto, kertoo vertaiskehittämisestä toimintatapana, Koordinaatti nostaa esiin kansainvälisen verkostoyhteistyön merkityksen kehittämisessä, MIELI Suomen Mielenterveys ry kertoo mielenterveyden edistämisen roolista nuorisotyössä ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ehkäisevän päihdetyön paikoista nuorisotyössä.

Kanuuna

Nuorten työpajat osana Tuva-opintoja Oulussa

Alvar

Luento Oulun työpajoilla toteutetusta TUVA-koulutuksesta. Esittelemme yhteistyötä ja yhteistä toimintamallia, joka on luotu ja otettu käyttöön nuorten työpajojen ja Oulun kaupungin TUVA-opetuksen sekä muiden alueen TUVA opintoja tarjoavien oppilaitosten kanssa.

Oulun kaupunki, nuorisopalvelut

Lapsi- ja perheystävällinen seurakunta lapsistrategian toteuttajana

Venni

Kansallinen lapsistrategia julkaistiin kaksi vuotta sitten. Suomen evankelis-luterilainen kirkko on ollut mukana lapsistrategian valmistelussa ja halunnut kehittää myös omaa toimintaansa yhä enemmän lapsia ja nuoria huomioivaksi. Siksi on tehty kirkon oma toimeenpano-ohjelma, joka julkaistiin vuoden 2022 lopussa. Mitä kirkon toimeenpano-ohjelma pitää sisällään? Minkälaisia ovat lapsi- ja perheystävällisen seurakunnan tuntomerkit ja miten ne toteutuvat seurakunnassa? Teemaan johdattelevat johtaja Jarmo Kokkonen ja asiantuntija Raija Ojell Kirkkohallituksen toiminnalliselta osastolta. Mukana myös Tiina Hänninen ja Anne-Maria Laukkarinen Espoon seurakuntayhtymästä. Tule kuulemaan ja keskustelemaan. Rakennetaan yhdessä lapsi- ja nuorimyönteinen, kaikkien lasten kirkko, jossa lapset ja nuoret saavat sekä mahdollisuuden olla itse toimijoina että tarvitsemansa turvan ja avun. Tule kuulemaan ja keskustelemaan. Rakennetaan yhdessä lapsi- ja nuorimyönteinen, kaikkien lasten kirkko, jossa lapset ja nuoret saavat sekä mahdollisuuden olla itse toimijoina että tarvitsemansa turvan ja avun.

Kirkkohallitus

klo 11.00-12.00

Miten nuorten hyvinvoinnille käy seuraavalla hallituskaudella?

Pääsali

Miten nuorten hyvinvoinnille käy seuraavalla hallituskaudella? Tule kuuntelemaan paneeliin puolueiden ratkaisuja nuorten hyvinvointivajeen korjaamiseksi, nuorten mielenterveyskriisin selättämiseksi sekä nuorisotyön toimintaedellytysten turvaamiseksi tulevaisuudessa. Paneelia alustavat nuorisoalan toimijoiden videohaastattelut paneelin teemoista.

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi

Nuoret ja jengiytyminen: mitä siitä pitäisi tietää?

Venni

Nuorten jengiytyminen ja katuväkivalta on noussut ajankohtaiseksi puheenaiheeksi, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa käytännössä ja yhteiskunnallisena ilmiönä? Ohjelma tarjoaa muun muassa tutkittuun tietoon ja nuorten parissa tehtävään työhön perustuvaa tietoa aiheesta.

Ohjelmassa puhuvat Sofia Laine (tutkimusprofessori, Nuorisotutkimusseura), Laura Ekström (kasvatusohjaaja, Non Fighting Generation) ja Pazilaiti Simayijiang (hallituksen jäsen, Fem-R).

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi

Leijonan luola – yritysten edustajien raati arvioi järjestöjen kumppanuusideoita

Maria

Ohjelma yhdistää järjestöjen kumppanuustyötä tekevät ja yritysten edustajat. Järjestöillä on ainutlaatuinen mahdollisuus esitellä omia kumppanuusideoitaan, saada palautetta ja sparrausta yritysten edustajien raadilta. Omaa muutaman minuutin kestävää pitchausta voi tulla valmistelemaan tiistaina järjestettävään ohjelmaan, mutta paikalle voi tulla myös matalalla kynnyksellä hakemaan sparrausta ajatuksilleen tai yleisöön kuuntelemaan. Mahdollista on, että keskustelut järjestöjen ja yritysten välillä jatkuvat tilaisuuden jälkeen ja kumppanuudesta tulee totta, joten tätä tilaisuutta ei kannata jättää käyttämättä!

Leijonan luola -raadissa on mukana yritysten sidosryhmien kanssa toteutettavien lahjoitus- ja vastuullisuushankkeiden kanssa työskenteleviä ammattilaisia.

LähiTapiolalta Vastuullisuus-ja viestintäjohtaja Eeva Salmenpohja

Fazerilta Viestintäjohtaja Liisa Eerola

Danske Bankilta Jyväskylän konttorijohtaja Mariliina Hannukainen

SOK Keskimaalta Viestintä-ja markkinointijohtaja Noora Luoma

Suomen Yrittäjiltä Kumppanuuspäällikkö Karri Ruuskanen

Jos haluat varmistaa paikkasi oman ideasi esittelyyn ja/tai liittää pitchaukseen materiaalia, voit ilmoittaa järjestösi mukaan ja lähettää PowerPoint-esityksen etukäteen osoitteeseen nuori2023@nuorisoala.fi. Toimitathan materiaalinne viimeistään 19.4. Esitykset ladataan tapahtuman sovellukseen.

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry.

Nuoren hyvinvointi, koti ja rippikoulu

Eino

Millainen vaikutus kodin uskonnollisuudella on lasten ja nuorten hyvinvointiin? Millä tavoin rippikoulu tukee nuorten Millainen vaikutus kodin uskonnollisuudella on lasten ja nuorten hyvinvointiin? Millä tavoin rippikoulu tukee nuorten hyvinvointia? Kanavassa tarkastelemme lasten ja nuorten henkistä hyvinvointia kahden tutkimuksen kautta.

Kansainvälinen ”Uskonnollisuus sukupolvien välillä” -tutkimushanke tarkastelee perheitä ja uskonnollista perinteensiirtoa
sukupolvien välillä viidessä maassa sekä laajan kyselyn että perheissä tehtyjen haastattelujen kautta. Millainen yhteys kodin
uskonnollisuudella on lasten onnellisuuteen ja perheen sisäiseen vuorovaikutukseen?

Valtakunnalliseen rippikoulukyselyyn vastaajia oli yli 22 000. Aineiston avulla arvioidaan rippikoulun vaikutusta nuorten henkiseen hyvinvointiin, joka oli tämän vuoden teema. Kanavassa mukana professori Kati Tervo-Niemelä (Itä-Suomen yliopisto), TT Jouko Porkka (Diak) ja kehitysjohtaja Jari Pulkkinen
(LNK)

Lasten ja nuorten keskus ry / Kirkkohallitus

Kontekstin taju – karttakirja voimavarakeskeiseen ryhmän ohjaamiseen

Kabinetti

Mitä on voimavarakeskeisyys? Mitkä ovat niitä juurikäsitteitä, jotka suuntaavat kaikkea toimintaa voimavarakeskeisessä ryhmän ohjaamisessa ja miten ne liittyvät hyvinvoinnin edistämiseen?

Karttakirjan merkinnöissä lukee dialogisuus ja kontekstuaalisuus, narratiiviset, ratkaisukeskeiset ja reflektiiviset lähestymistavat, sekä vertaisuus, kyvykkyys, osallisuus ja omistajuus. Pysähdymme siis näiden äärelle.

Puheenvuoro tarjoaa mahdollisuuden tutkia sekä kehittää omaa tapaa ohjata nuorille ja nuorille aikuisille suunnattuja voimauttavia ja kuntouttavia ryhmiä.

Puheenvuoro pohjautuu Juha Kilpiän kirjoittamaan ja 1.11.2022 julkaisemaan kirjaan Kontekstin taju – karttakirja voimavarakeskeiseen ryhmän ohjaamiseen.

Aktuaali koulutuspalvelu

Reflektiotaidot osallisuuden rakentamisen välineinä

Alvar

Reflektiotaidot osallisuuden rakentamisen välineinä -työpaja on suunniteltu nuorisoalan ammattilaisille, jotka haluavat kehittää omia reflektiotaitojaan toiminnallisten harjoitteiden avulla.

Työpajassa tehtävä harjoitus voi antaa uusia näkökulmia omiin oletuksiin ja etuoikeuksiin, sekä niiden vaikutuksiin vuorovaikutustilanteisiin ja osallisuuteen yhteiskunnassa.

Työpajan ohjelma koostuu lyhyestä alustuksesta ja toiminnallisesta osuudesta, jossa tehdään itsetuntemusta lisäävä harjoitus. Lopuksi on harjoituksen purku ja keskustelu. Ohjelma on rakennettu kansainvälisessä yhteistyössä ja testattu nuorisotyöntekijöiden kulttuurista osaamista ja reflektiotaitoja kehittäneessä YMCA Libanonin, YMCA Thessalonikin ja Suomen NMKY-liiton kansainvälisessä ACT- hankkeessa (Erasmus+).

Harjoitukseen mahtuu rajallinen määrä osallistujia, mutta sitä voi seurata myös sivusta.

YMCA Finland / YMCA Helsinki / YMCA Thessaloniki

klo 13.00-14.00

Luonto läsnäolo- ja rauhoittumistaitojen ympäristönä

Elsi

Rauhoittuminen ei ole passiivista vetäytymistä vaan aktiivista olemista. Joskus läsnäolo löytyy mekkalasta ja vilskeestä, toisinaan hiljaisuudesta, rentoutumisesta tai tarkkaan katsomisesta. Workshopissa pääset kokeilemaan eri aisteja virittäviä läsnäoloharjoituksia ja tutkimaan tapoja rauhoittua itse tai etsiä ryhmälle yhteistä läsnäolon tilaa, useat harjoituksista toimivat myös verkossa ohjattuina. Näkökulmia ovat mm. katsominen, ääni, liike ja mielikuvat. Tässä workshopissa tarkastellaan erityisesti harjoituksia, jotka hyötyvät luonnosta toimintaympäristönä. Näin vahvistamme myös lasten ja nuorten luontosuhdetta. Workshopin pohjana toimivat kirjat Polkuja rauhoittumiseen ja Uusia polkuja rauhoittumiseen (Aitlahti & Reinikainen, Lasten Keskus 2018 ja 2021).

Step-koulutus

Harri ”Kirkkoharri” Henttinen: Kuka minä olen?

Eino

Kuka mä oikein oon?… tyttö, poika, nainen, mies … jotain siltä väliltä… tai ihan jotain muuta? Tiedossa puhetta identiteetistä, sukupuolesta ja ylipäätänsä ihmisenä ja ihmiseksi kasvamisesta.”Olipa kerran lapsi nimeltä Harri. Turvallisen lapsuuden jälkeen hänen edessään oli pelottava nuoruus ja aikuisuus. Tuon lapsen piti opetella olemaan poika ja mies. Sitä hän ei osannut. Hänen sisällään asui Harriet, jolle pojan ja miehen maailma oli täysin vieras. Mitä sitten tapahtui ja kuka peilikuvan takaa löytyikään?”Ihmiseksi ei synnytä vaan kasvetaan. Sama koskee myös sukupuoltamme ja ylipäätänsä identiteettiämme. Elämä on ihmisyytemme löytämisen ”kasvukurssi”. Ennakkoluulot kertovat siitä, että ihminen pelkää. Pelkäämme itseämme toisessa ihmisessä ja hänen erilaisuudessaan. Lopulta pelko kasvaa vihaksi. Tieto ja kohtaaminen ovat paras tapa hälventää ennakkoluuloja. Millaista voisi olla turvallinen ja toista ihmistä kunnioittava kohtaaminen? Mukanasi ”KirkkoHarri” Henttinen Vesilahdesta ja Vesilahden seurakunnasta.

Vesilahden seurakunta

Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma 2024-2027

Venni

Ohjelmassa kuullaan Valtion Nuorisoneuvoston tekemän arvioinnin tulokset 2020-2023 VANUPOsta ja opetus- ja kulttuuriministeriön tilaaman nuorten kuulemisen terveiset VANUPO-kaudelle 2024-2027. VANUPOn valmistelussa kuullaan myös nuorisoalan asiantuntijoita, tule kuulemaan miten voit vaikuttaa VANUPOn sisältöjen valmisteluun. Osallistujien kysymyksiä ja kommentteja nostetaan mukaan mm. viestiseinän kautta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö / Valtion nuorisoneuvosto

Yksinäisyystyön toimintamalli korkeakouluopiskelijoiden ja nuorten aikuisten parissa

Kabinetti

Yksinäisyyden tehokas vähentäminen vaatii tutkitusti henkilökohtaista työskentelyä omien haitallisten ajatusmallien kanssa. Tällä luennolla Nyytin Yksinäisyystyö korkeakouluissa -hankkeen päällikkö Annina Lindberg ja HelsinkiMission yksinäisyystyön päällikkö Maria Lähteenmäki kertovat tutkitusti vaikuttavasta viiden kerran yksilöllisestä Yksinäisyystyön mallista ja sen soveltamisesta ryhmämuotoisena korkeakoulukontekstiin. Luennolla kerrotaan työn tuloksista opiskelijoiden parissa ja koulutusmallin kehittämisestä korkeakoulutoimijoille osana kolmivuotista Yksinäisyystyö korkeakouluissa -hanketta (2022–2024). Työmalli on sovellettavissa nuoria aikuisia kohtaavassa työssä mm. kunnallisessa nuorisotyössä tai seurakunnassa hyödyntämällä systemaattista yksinäisyystyön mallia, jolla yksinäisyyttä saadaan tutkitusti (Ucla-mittari) vähennettyä. Luento soveltuu kaikille korkeakouluopiskelijoiden ja nuorten aikuisten parissa toimiville.

Yksinäisyystyö korkeakouluissa -hanke / Nyyti ja HelsinkiMissio

OPH: How to foster organisational learning? Perspectives from research

Alvar

How to foster organisational learning? Perspectives from research. In this moderated panel discussion, the topic of organisational learning is discussed with researchers from the youth and similar fields.

Hosted by the European Youth Research Network RAY. Moderated by youth researcher Tomi Kiilakoski.

Speakers: Asuman Göksel, Middle East Technical University/Center for European Studies, Ankara; Friedemann Schwenzer, RAY transnational research team; Thomas Dahl, Norwegian University of Science and Technology/Faculty of Social and Educational Sciences.

Opetushallitus

Uupumisriskistä voimavarojen tasapainoon nuorisotyössä

Maria

Projektipäällikkö ja väitöskirjatutkija Riitta-Liisa Larjovuori, Tampereen yliopisto.

Työuupumus on pitkäkestoisesta stressistä seuraava häiriö, jonka takia työntekijän voimavarat ehtyvät. Eriasteinen uupuminen on tämän päivän työelämässä varsin yleistä. Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen on monen asian summa. Työoloilla ja työn ominaisuuksilla on suuri vaikutus siihen, miltä työnteko tuntuu ja miten se sujuu. Työuupumisriskin on mahdollista vaikuttaa myös omia ajattelutapojaan ja toimintamallejaan tarkastelemalla. Nuorisotyö on emotionaalisesti vaativaa ja monipuolista ihmissuhdetyötä, jossa työntekijän voimavaroilla on suuri merkitys. Luennolla käsitellään työuupumuksen riskitekijöitä ja ehkäisemistä nimenomaan nuorisotyön näkökulmasta käsin.

Luennoitsija on pitkän kokemuksen omaava työhyvinvoinnin tutkija, kouluttaja ja työyhteisösovittelija.

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi

klo 14.30-15.30

NUORI2023-tapahtuman päättäjäiset

Pääsali

NUORI2023-tapahtuma päättyy juhlavasti yhteisiin päättäjäisiin, joissa kiteytetään yhteen kolmipäiväinen tapahtuma ja käännetään katseet tulevaan – kuinka tästä eteenpäin?

Kuulemme päättäjäisissä yritysvalmentaja Anna Perhon puheenvuoron nuoren ihmisen muutoskyvystä, sinnikyyden kulmakivistä sekä kiinnostuneen ja välittävän katseen merkityksestä.

Anna Perho on toimittaja ja yritysvalmentaja, joka on opiskellut useita terapiamuotoja. Perho tarkastelee maailmaa rapsakalla ja ratkaisukeskeisellä otteella.

Päättäjäisissä esiintyy myös Duo Elli-Noora & Tuomas ja tanssikoulu UMC:n nuorten aikuisten ryhmä. Lisäksi päättäjäisissä jaetaan odotetusti Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä Nuorisotyön tunnustuspalkinto.
Päättäjäisten juontajina toimivat Alli Pylkkö ja Ville Jäppinen.

Tervetuloa huipentamaan NUORI2023-tapahtuma yhteisissä päättäjäisissä!


Katso myös