Seurakuntavaalit 2022

Nuorten osallisuus ja demokratiakasvatus ovat nuorisoalaa yhdistäviä teemoja. Haluamme, että nuoret näkyvät, kuuluvat ja löytävät paikkansa yhteiskunnassa. Siksi kutsuimme nuorisoalan toimijat vaikuttamaan yhdessä nuorten aktiivisuuden puolesta seurakuntavaaleissa.

Seurakuntavaalit ovat toistaiseksi ainoat valtakunnalliset vaalit, joissa äänioikeus on jo 16-vuotiailla. Ne ovat monelle nuorelle ensimmäinen mahdollisuus kokea itse äänestystapahtuma tai asettua ehdolle vaaleissa. Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului vuoden 2020 lopussa noin 3 743 000 henkilöä, mikä tarkoittaa 67,6 %:n osuutta Suomen väestöstä. Siksi on tärkeää, että nuorten ääni kuuluu myös kirkon päätöksenteossa. 

Jokainen Suomen 378 seurakunnasta valitsee paikalliset päättäjänsä neljän vuoden välein pidettävissä seurakuntavaaleissa. Tarvitsemme lisää nuoria päättäjiä kirkkoon ja haluamme tehdä kaikkemme, että vaikuttaminen seurakunnassa olisi nuorille mahdollisimman luontevaa. Edelliset seurakuntavaalit järjestettiin 20.11.2022.

Lue nuorisoalan toimijoiden yhteinen kannanotto: Lisää nuoria seurakuntavaaleihin

Materiaalit

Katso myös