Politikveckan

Politikveckan är en rikstäckande temavecka för social påverkan för unga som hålls under perioden 8–12 januari 2024. Vilken grupp ungdomar som helst kan vara med – klass, elevkår, ungdomsråd, scoutkår eller hobbygrupp! Ideén är att lära sig påverka både i sitt närmiljön som i politik.

Anmälan har avslutats.

Politikveckan är en riksomfattande temavecka om samhällelig påverkan för unga. Med hjälp av Politikveckans material och tillfällen kan man behandla politik i undervisningen, ungdomsarbetet, på verkstäder och inom hobbyverksamhet. Under Politikveckan når man ut till unga från olika bakgrunder och lär sig färdigheter för samhälleligt deltagande, samtidigt som man stärker ett aktivt aktörskap bland unga.

För att svara på responsen som vi fått av unga och klargöra Politikveckans koncept kombinerar vi Ungas val med Politikveckan tidtabellsmässigt, så att Politikveckans material kan erbjuda stöd och bakgrundsinformation om hanteringen av valen och politiken. På detta sätt underlättas även röstningen i Ungas val.

Temana för Politikveckan kommer nästa år att höra ihop med utrikespolitiken och Finland som en del av det internationella samfundet, så att materialen kan utnyttjas både när man behandlar presidentvalet och europavalet. Politikveckan ordnas inte före europavalet år 2024 eftersom valet ordnas när sommarloven har redan börjat.

Anmälan pågår fram till 8 december 2023. Politikveckans materialbank öppnar för dem som har anmält sig i vecka 50.

Katso myös