Ungdomsarbetsveckan

Ungdomsarbetsveckan ordnas årligen under vecka 41. I år 2023 är temat för Ungdomsarbetsveckan det här är ungdomsarbete.

Ungdomsarbetsveckan lyfter fram det värdefulla arbetet som ungdomsarbetare, organisationer, kommuner och församlingar gör för de unga. Vi uppmuntrar också lokala aktörer, kommuner, organisationer och unga att ordna egna jippon, temadagar och evenemang för att fira ungdomsarbetet.

Du kan hitta mer information om Ungdomsarbetsveckan och veckans program på den finska webbsidan:

Idéer: Så här tillbringar du Ungdomsarbetsveckan!

Vi har sammanställt en lista med idéer om hur man kan fira temaveckan på olika sätt.

1. Kommunicera och påverka

Ungdomsarbete siktar på att främja ungas aktivt medborgarskap, social förstärkning, stöda de ungas tillväxt och självständighet, samt jämställdhet, jämlikhet och förverkligande av rättigheter. Dessa målsättningars betydelse understryks i tiden efter pandemin.

Ungdomsarbete definieras i lagstiftningen. Det måste utföras och det bör ha de nödvändiga resurserna i stats- och kommunalbudgeterna. Man får kräva och synas!

● Sprid information om Ungdomsarbetsveckan och ungdomsarbetet genom att ta upp ämnet på din egen organisations, kommuns, församlings eller sektors webbsidor, sociala medier och i nyhetsbrev med hashtaggen #ungdomsarbete #ungdomsarbetsveckan.

2. Organisera ett evenemang eller en temadag

● Gör ungdomsarbetet synligt t.ex. på Instagram- eller Tiktok live, bjud in beslutsfattare för att bekanta sig med ungdomsarbetet och dess aktörer!

● Ungdomsarbete handlar om bemötanden och stunder med de unga – även i vardagen. Varför inte bjuda in en reporter, influencer eller beslutsfattare till ett ungdomsevenemang bara för att följa med? Kom ihåg hashtaggarna #ungdomsarbete #ungdomsarbetsveckan.

3. Delta på sociala medier

● Berättelser och nyheter från fältet är varmt välkomna! Berätta i dina kommunikationskanaler på sociala medier om vikten av ungdomsarbete. Kom ihåg hashtaggarna #ungdomsarbete #ungdomsarbetsveckan.

● Under Ungdomsarbetsveckan kan du använda olika material från sociala medier, till exempel färdiga bilder och gif-bilder på Instagram. Du hittar mer information om detta genom att följa Allians sociala medier och med att ta en titt på materialbanken för Ungdomsarbetsveckan.

4. Bekanta dig med veckans evenemangutbud och registrera dig!

Det finns många intressanta och aktuella evenemang och webinarier som ordnas under Ungdomsarbetsveckan. T.ex. paneldiskussioner, utbildningar och publiceringstillfällen erbjuds! Du kan läsa mer om programmet och anmäla dig på de finska sidorna för Ungdomsarbetsveckan. Programutbudet är huvudsakligen på finska.

Vi publicerar kommunikationsmaterial under Ungdomsarbetsveckan som kan laddas ner på sociala medier. Material som redan finns till foga kan laddas ner från Ungdomsarbetsveckans materialbank på de finska sidorna för Ungdomsarbetsveckan.

Katso myös