Toimiston yhteystiedot

Allianssilla työskentelee monipuolinen asiantuntijoiden joukko nuorten ja nuorisoalan asialla. Ota yhteyttä!

info@nuorisoala.fi
044 416 5202

Allianssin tyypit

Johtoryhmämme luotsaa yhdessä Allianssin operatiivista työtä. Johtoryhmän jäsenet vetävät kukin omaa tiimiään ja toimivat muun Allianssin väen esihenkilöinä.

Anna Munsterhjelm

Toiminnanjohtaja

040 5879 514 anna.munsterhjelm@nuorisoala.fi

Henkilöstön johtaminen ja työhyvinvoinnin kehittäminen. Vaikuttamisen tiimin vetäjä. Vaikuttamistyö, vastuualueina erityisesti nuorisotyön ja nuorisojärjestöjen toimintaedellytykset. Vuosikokoukset ja hallituksen kokouksiin liittyvät asiat.

Juuso Luomala

Talous- ja hallintojohtaja

040 745 9182 juuso.luomala@nuorisoala.fi juusoluomala Juuso Luomala

Kumppanuustiimin vetäjä. Kumppanuudet, talous- ja henkilöstöhallinto, IT-asiat, Allianssi-talo sekä NUORI-suurtapahtuma. Nuorisoalan avustuskäytäntöjen ja varainhankinnan kehittäminen.

Tuija Kautto

Palvelujohtaja

044 416 5212 tuija.kautto@nuorisoala.fi KauttoTuija

Palvelutiimin vetäjä. Nuorisoalan palvelut, alan toimijoiden yhdistäminen ja osaamisen kehittäminen. Vaikuttavuustyön kehittäminen nuorisoalalla ja strategiatyö Allianssissa.

katkoviiva

Muu toimiston väki löytyy alta sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä.

Kaisa Ahtee

Kumppanuuspäällikkö

044 4165 230 kaisa.ahtee@nuorisoala.fi

Allianssin kumppanuudet ja yritysyhteistyöt. Nuorisoalan toimijoiden tukeminen kumppanuuksien kehittämisessä ja varainhankinnan monipuolistamisessa.

Tea Heikkinen

TechSoup-koordinaattori

044 4165 289 tea.heikkinen@nuorisoala.fi

Järjestöjen validoiminen osaksi TechSoupia, yhteydenpito TechSoupin kansainvälisen verkoston kanssa, palvelusta viestiminen ja markkinoiminen sekä ohjelmistojen käyttäjien ja niiden tarjoajien palveleminen. Allianssin sisäiset ICT-asiat.

Minna Jauho

Tapahtumatuottaja

044 722 9356 minna.jauho@nuorisoala.fi

NUORI2024-ohjelmakokonaisuus. Nuorisotyön viikon vastaava tuottaja, NUORI-tapahtuman sekä Allianssin pienempien tapahtumien tuottaminen ja kehittäminen, tapahtumien kumppanuudet.

Ada Kairavuori

Viestinnän asiantuntija

044 738 0354 ada.kairavuori@nuorisoala.fi Ada Kairavuori

Viestinnän suunnittelu ja sisällöntuotanto, visuaalinen suunnittelu, viestinnän saavutettavuuskysymykset, verkkosivujen kehittäminen.

Jarkko Lehikoinen

Johtava asiantuntija

040 900 4876 jarkko.lehikoinen@nuorisoala.fi JarkkoLehikoin1

Allianssin järjestötyön kokonaisuudesta vastaaminen: jäsenorganisaatioiden tuki, jäsenprosessin ja jäsenpalveluiden kehittäminen. Kansainväliset nuorisotyön tehtävät, erityisesti yhteydet kv-järjestöihin (UNESCO, EYCA, ERYICA) ja nuorten liikkuvuus, Allianssin nuorisovaihto, nuorisotyön menetelmien kehittäminen. Allianssin alumnitoiminnan koordinointi.

Laura Lamberg

Nuorten kansainvälisen osallisuuden asiantuntija

044 4939 629 laura.lamberg@nuorisoala.fi

Nuorisodelegaattien tukeminen ja delegaattiohjelman kehittäminen Future Agents NOW -hankkeessa.

Elli Luukkainen

Nuorten osallisuuden koordinaattori

0504333171 elli.luukkainen@nuorisoala.fi elliluukkainen Elli Luukkainen

Allianssin nuorten ryhmien tukeminen ja koordinointi.

Salla Merikukka

Viestintäpäällikkö

040 527 8518 salla.merikukka@nuorisoala.fi SallaMerikukka Salla Merikukka

Viestinnän kokonaisuus, strateginen suunnittelu ja kehittäminen, viestinnän kumppanuudet, kampanjat ja vaikuttamisviestintä. Nuorisoalan viestintäverkoston koordinointi.

Suvi Mäkeläinen

Vaikuttamisen asiantuntija

045 1134 194 suvi.makelainen@nuorisoala.fi

Kotimaan vaikuttamistyö

Mimmi Mäkinen-Kokkonen

Järjestöpäällikkö

0447028402 mimmi.makinen-kokkonen@nuorisoala.fi

Allianssin jäsenpalvelut. Nuorisoalan tilannekuvan rakentaminen ja vaikuttavuuden kehittäminen.

Annika Nevanpää

Vaikuttamisen asiantuntija

040 0476 054 annika.nevanpaa@nuorisoala.fi annikanevanpaa Annika Nevanpää

Kotimaan vaikuttamistyö

Touko Niinimäki

Tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja koulutusasiantuntija

044 416 5235 touko.niinimaki@nuorisoala.fi ToukoNiinimaki Touko Niinimäki

Tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja koulutuspalveluiden tarjoaminen ja kehittäminen nuorisoalalle. Nuorten yhdenvertaisuuteen ja nuorisoalan osaamisen kehittämiseen liittyvä yhteistyö. Nuorisoalan yhdenvertaisuusverkoston koordinointi.

Susa Nokelainen

Tapahtumatuottaja

050 593 3438 susa.nokelainen@nuorisoala.fi Susa Nokelainen

NUORI-tapahtuman vastaava tuottaja. Tapahtumien ja tuotantoprosessien kehittäminen sekä pienempien tapahtumien tuotanto. Yritysyhteistyö ja kumppanuudet erityisesti tapahtumiin liittyen.

Emma Rahikainen

Viestinnän asiantuntija

045 1140 502 emma.rahikainen@nuorisoala.fi Emma Rahikainen

Sosiaalisen median sisällöt ja videotuotanto. NUORI-tapahtuman sekä Politiikkaviikon viestintäkokonaisuudet, Nuorisoalan uutisia-kirje ja kumppanuusviestintä.

Petra Pieskä

Vaikuttamistyön päällikkö

040 5855 392 petra.pieska@nuorisoala.fi PieskaPetra Petra Pieskä

Kotimaan vaikuttamistyö. Allianssin vaikuttamiskokonaisuuden koordinointi.

Silja Uusikangas

Nuorten osallisuuden asiantuntija

044 787 0880 silja.uusikangas@nuorisoala.fi SiljaUus Silja Uusikangas

Nuorten yhteiskunnallinen osallisuus, nuorten demokratiakasvatus ja poliittisen osallistumisen edistäminen ja näiden edellytyksiin vaikuttaminen. Yhteiskunnallisen eriarvoisuuden torjuminen ja äänestysaktiivisuustyö. Demokratiakasvatuskonseptien, kuten Politiikkaviikon, Nuorten vaalien ja nuorten vaalikoneen, kehittäminen ja koordinointi sekä uusien yhteistyömallien kehittäminen. Osallisuuden vahvistajat -verkosto. Mitä kuuluu nuorille? -katsauksen päävastuu.

Seija Karvonen

Johdon ja hallinnon assistentti, vuorotteluvapaalla

Katja Asikainen

Vaikuttamistyön päällikkö, työvapaalla

Titta Hiltunen

Kotimaan vaikuttamisen asiantuntija, opintovapaalla

Sara Sipilä

Tapahtumatuottaja, työvapaalla

katkoviiva

Allianssin nuorisovaihto

Allianssin nuorisovaihto toimii erillisenä yksikkönään Allianssin kehittämispalvelut Oy:n kautta. Tutustu Nuorisovaihdon toimintaan osoitteessa nuorisovaihto.fi!

Tiina Hokkanen

Nuorisovaihtovastaava

0409004891 tiina.hokkanen@alli.fi

Jarkko Lehikoinen

Allianssin kehittämispalvelut Oy:n toimitusjohtaja

040 900 4876 jarkko.lehikoinen@alli.fi

Hilla Remes

Koordinaattori

044 416 5209 hilla.remes@alli.fi

Mari Niiranen

Koordinaattori

mari.niiranen@alli.fi

Nicoletta Muci

European Solidarity Corps volunteer

volunteer@alli.fi

Estera Kowalczyk

European Solidarity Corps volunteer

volunteer@alli.fi

Katso myös