Toimiston yhteystiedot

Allianssilla työskentelee monipuolinen asiantuntijoiden joukko nuorten ja nuorisoalan asialla. Ota yhteyttä!

info@nuorisoala.fi
044 416 5202

Allianssi-talo sekä Allianssi-talon info ovat suljettuna 29.6.-4.8. Tänä aikana emme päivystä infon sähköposteja emmekä infopuhelinta.

Allianssin tyypit

Johtoryhmämme luotsaa yhdessä Allianssin operatiivista työtä. Johtoryhmän jäsenet vetävät kukin omaa tiimiään ja toimivat muun Allianssin väen esihenkilöinä.

Anna Munsterhjelm

Toiminnanjohtaja

040 5879 514 anna.munsterhjelm@nuorisoala.fi

Henkilöstön johtaminen ja työhyvinvoinnin kehittäminen. Vaikuttamistyö, vastuualueina erityisesti nuorisotyön resurssit, kansalaisyhteiskuntapolitiikka ja yleinen nuorisopolitiikka. Vuosikokoukset ja hallituksen kokouksiin liittyvät asiat.

Juuso Luomala

Talous- ja hallintojohtaja

040 745 9182 juuso.luomala@nuorisoala.fi juusoluomala Juuso Luomala

Hallinto ja hankkeet -tiimin vetäjä. Varainhankinta ja kumppanuudet, talous- ja henkilöstöhallinto, IT-asiat, Allianssi-talo sekä nuorille suunnatut toiminnot. Nuorisoalan avustuskäytäntöjen ja varainhankinnan kehittäminen.

Tuija Kautto

Palvelujohtaja

044 416 5212 tuija.kautto@nuorisoala.fi KauttoTuija

Palvelutiimin vetäjä. Nuorisoalan palvelut, alan toimijoiden yhdistäminen ja osaamisen kehittäminen. Vaikuttavuustyön kehittäminen nuorisoalalla ja strategiatyö Allianssissa.

katkoviiva

Muu toimiston väki löytyy alta sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä.

Ada Kairavuori

Viestinnän asiantuntija

044 738 0354 ada.kairavuori@nuorisoala.fi Ada Kairavuori

Nuorisoalalle suunnatun viestinnän suunnittelu ja sisällöntuotanto, visuaalinen suunnittelu, viestinnän saavutettavuuskysymykset ja verkkosivujen kehittäminen. NUORI-tapahtuman viestintä ja Nuorisotyön viikko.

Anna Kärri

Asiantuntija, koulutukset ja nuorisoalan osaaminen

0447490033 anna.karri@nuorisoala.fi

Allianssin koulutukset, valtakunnallisten NUORI-tapahtumien ohjelma ja nuorisoalan osaamisen kehittäminen. Erasmus+-opintomatkojen kokonaisuus.

Juuso Kurttila

Viestintä- ja markkinointipäällikkö

0400 340286 juuso.kurttila@nuorisoala.fi Juuso Kurttila

Viestinnän ja markkinoinnin koordinointi ja kehittäminen. Mediaviestintä, viestinnän kampanjat & kumppanuustyö.

Laura Lamberg

Osallisuustyön päällikkö

044 4939 629 laura.lamberg@nuorisoala.fi

Nuorille suunnatut osallisuustoiminnot, nuorisodelegaattien tukeminen ja delegaattiohjelman kehittäminen Future Agents NOW -hankkeessa.

Kaisa Lehmusoksa

Palvelukoordinaattori

044 416 5202 info@nuorisoala.fi

Allianssin info- ja aulapalvelut, Allianssi-talon kokous- ja neuvottelutilat, Allianssin sisäiset assistentti- ja tukipalvelut.

Elli Luukkainen

Nuorten vaikuttajaryhmien koordinaattori

050 4333 171 elli.luukkainen@nuorisoala.fi elliluukkainen Elli Luukkainen

Allianssin nuorten ryhmien tukeminen ja koordinointi. Töissä tiistaisin ja torstaisin.

Suvi Mäkeläinen

Vaikuttamisen asiantuntija

045 1134 194 suvi.makelainen@nuorisoala.fi

Vaikuttamistyö, vastuualueina erityisesti sosiaaliturva ja eläkkeet.

Mimmi Mäkinen-Kokkonen

Järjestöpäällikkö

0447028402 mimmi.makinen-kokkonen@nuorisoala.fi

Allianssin jäsenpalvelut. Nuorisoalan tilannekuvan rakentaminen ja vaikuttavuuden kehittäminen.

Annika Nevanpää

Vaikuttamisen asiantuntija

040 0476 054 annika.nevanpaa@nuorisoala.fi annikanevanpaa Annika Nevanpää

Vaikuttamistyö, vastuualueina erityisesti osaaminen (koulutus, nonformaali), harrastaminen, työllisyys, vapaa-aika ja yhteisöllisyys.

Susa Nokelainen

Vastaava tuottaja

050 593 3438 susa.nokelainen@nuorisoala.fi Susa Nokelainen

NUORI-tapahtuman vastaava tuottaja. Tapahtumien ja tuotantoprosessien kehittäminen sekä pienempien tapahtumien tuotanto. Yritysyhteistyö ja kumppanuudet erityisesti tapahtumiin liittyen.

Emma Rahikainen

Viestinnän asiantuntija

045 1140 502 emma.rahikainen@nuorisoala.fi Emma Rahikainen

Nuorten osallisuutta edistävän viestinnän suunnittelu ja sisällöntuotanto. Sosiaalisen median sisällöt ja videotuotanto. Nuorten äänestysaktiivisuuskampanjoiden, Nuorten vaalien ja Politiikkaviikon, Nuorten vaalikoneen sekä Nuorisodelegaattien viestintä.

Petra Pieskä

Vaikuttamistyön päällikkö

040 5855 392 petra.pieska@nuorisoala.fi PieskaPetra Petra Pieskä

Kotimaan ja EU-vaikuttamistyön koordinointi ja seurannan johtaminen, vaalityön koordinointi. Vaikuttamistyö, vastuualueina erityisesti yleinen nuorisopolitiikka, työllisyys, työelämä ja terveys.

Silja Porkkala

Nuorten osallisuuden asiantuntija

044 4937 615 silja.porkkala@nuorisoala.fi

Nuorten yhteiskunnallinen osallisuus, demokratiakasvatus, äänestyskäyttäytyminen ja nuorten oikeudet sekä näiden edellytyksiin vaikuttaminen. Demokratiakasvatuskonseptien, kuten Politiikkaviikon, Nuorten vaalien ja nuorten vaalikoneen, kehittäminen ja koordinointi sekä uusien yhteistyömallien kehittäminen. Osallisuuden vahvistajat -verkosto. Mitä kuuluu nuorille? -katsauksen päävastuu.

Katja Asikainen

Vaikuttamistyön päällikkö, työvapaalla

Titta Hiltunen

Kotimaan vaikuttamisen asiantuntija, opintovapaalla

Silja Uusikangas

Nuorten osallisuuden asiantuntija, perhevapaalla

katkoviiva

Allianssin nuorisovaihto

Allianssin nuorisovaihto toimii erillisenä yksikkönään Allianssin kehittämispalvelut Oy:n kautta. Tutustu Nuorisovaihdon toimintaan osoitteessa nuorisovaihto.fi!

Tiina Hokkanen

Toimitusjohtaja

0409004891 tiina.hokkanen@alli.fi

Mari Niiranen

Koordinaattori

mari.niiranen@alli.fi

Hilla Remes

Koordinaattori

044 416 5209 hilla.remes@alli.fi

Siru Laine

Ohjelma-assistentti

siru.laine@alli.fi

Khanh Bui

European Solidarity Corps volunteer

volunteer@alli.fi

Manon Bogard

European Solidarity Corps volunteer

volunteer@alli.fi

Jana Hilmarová

European Solidarity Corps volunteer

volunteer@alli.fi

Katso myös