Toimiston yhteystiedot

Allianssilla työskentelee monipuolinen asiantuntijoiden joukko nuorten ja nuorisoalan asialla. Ota yhteyttä!

Johtoryhmä

Anna Munsterhjelm

Toiminnanjohtaja

040 5879 514 anna.munsterhjelm@nuorisoala.fi

Henkilöstön johtaminen ja työhyvinvoinnin kehittäminen. Vaikuttamisen ja viestinnän tiimin vetäjä. Vaikuttamistyö, vastuualueina erityisesti nuorisotyön ja nuorisojärjestöjen toimintaedellytykset. Vuosikokoukset ja hallituksen kokouksiin liittyvät asiat.

Juuso Luomala

Talous- ja hallintojohtaja

040 745 9182 juuso.luomala@nuorisoala.fi juusoluomala Juuso Luomala

Sisäisten palveluiden tiimin vetäjä. Talous- ja henkilöstöhallintosta, IT-asioista sekä Allianssi-talosta vastaaminen. Nuorisoalan avustuskäytäntöjen ja varainhankinnan kehittäminen.

Viestintä

Salla Merikukka

Viestintäpäällikkö

040 527 8518 salla.merikukka@nuorisoala.fi SallaMerikukka Salla Merikukka

Viestinnän kokonaisuus, strateginen suunnittelu ja kehittäminen, viestinnän kumppanuudet, kampanjat ja vaikuttamisviestintä. Nuorisoalan viestintäverkoston koordinointi.

Ada Kairavuori

Viestinnän asiantuntija

044 738 0354 ada.kairavuori@nuorisoala.fi Ada Kairavuori

Viestinnän suunnittelu ja sisällöntuotanto, visuaalinen suunnittelu, viestinnän saavutettavuuskysymykset, verkkosivujen kehittäminen.

Anna Enbuske

Viestinnän asiantuntija

040 822 5668 anna.enbuske@nuorisoala.fi annaenbuske Anna Enbuske

Viestinnän suunnittelu ja sisällöntuotanto, Nuorisoalan uutiskirje, NUORI-tapahtuman viestintä.

Vaikuttaminen

Katja Asikainen

Vaikuttamistyön päällikkö

044 314 1324 katja.asikainen@nuorisoala.fi AsikainenKatja Katja Asikainen

Kotimaan vaikuttamistyö, vastuuteemoina erityisesti koulutus ja osaaminen, työllisyys sekä harrastaminen. Allianssin vaikuttamiskokonaisuuden koordinointi.

Kaisa Larjomaa

Kansainvälisen vaikuttamisen asiantuntija

044 416 5292 kaisa.larjomaa@nuorisoala.fi KaisaLarjomaa

Nuorisoalan vaikuttaminen Euroopassa ja globaalilla tasolla, erityisesti EU- ja YK-asioissa. Kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmän, 2250-verkoston sekä YK-nuorisodelegaattien ja nuorten ilmastodelegaattien tukeminen. Nuorisoalan ilmastovaikuttaminen.

Iida Laurila

Nuorten osallisuuden asiantuntija

044 7870 880 iida.laurila@nuorisoala.fi

Nuorten yhteiskunnallinen osallisuus, nuorten demokratiakasvatus ja poliittisen osallistumisen edistäminen. Digitalisaatio nuorisotyössä ja nuorille suunnatuissa palveluissa. Eriarvoistumisen torjuminen. Osallisuushankkeiden koordinointi, kuten Politiikkaviikko ja Nuorisovaalit, sekä uusien yhteistyömallien kehittäminen.

Titta Hiltunen

Vaikuttamisen asiantuntija

044 748 6556 titta.hiltunen@nuorisoala.fi Titta_Hiltunen

Kotimaan vaikuttamistyö, teemoina erityisesti sosiaali- ja terveyspolitiikka, sosiaaliturva, nuorten terveys ja hyvinvointi, mielenterveys ja eläkkeet.

Katariina Kojo

Vaikuttamistyön harjoittelija

044 4914 580 katariina.kojo@nuorisoala.fi

Nuorisoalan palvelut

Jarkko Lehikoinen

Johtava asiantuntija, järjestötyö, jäsen- ja kv-palvelut

040 900 4876 jarkko.lehikoinen@nuorisoala.fi JarkkoLehikoin1

Allianssin järjestötyön kokonaisuudesta vastaaminen: jäsenorganisaatioiden tuki, jäsenprosessin ja jäsenpalveluiden kehittäminen. Kansainväliset nuorisotyön tehtävät, erityisesti Eurooppa-politiikka, Eurooppa-ryhmän sihteeriöinti, yhteydet kv-järjestöihin (UNESCO, EYCA, ERYICA), nuorten liikkuvuus, Allianssin nuorisovaihto, nuorisotyön menetelmien kehittäminen. Allianssin alumnitoiminnan koordinointi.

Riikka Helminen

TechSoup-koordinaattori

044 4165 289 riikka.helminen@nuorisoala.fi

Järjestöjen validoiminen osaksi TechSoupia, yhteydenpito TechSoupin kansainvälisen verkoston kanssa, palvelusta viestiminen ja markkinoiminen sekä ohjelmistojen käyttäjien ja niiden tarjoajien palveleminen. Allianssin sisäiset ICT-asiat.

Minna Jauho

Tapahtumatuottaja

044 722 9356 minna.jauho@nuorisoala.fi

NUORI-tapahtuman sekä Allianssin pienempien tapahtumien tuottaminen ja kehittäminen: kokonaisuuksien koordinointi, talouden suunnittelu ja seuranta, ohjelmakokonaisuudet ja yhteistyökumppanuudet. Nuorisotyön viikon tuottaminen.

Touko Niinimäki

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija

044 416 5235 touko.niinimaki@nuorisoala.fi ToukoNiinimaki Touko Niinimäki

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalveluiden tarjoaminen ja kehittäminen nuorisoalalle: tuki ja neuvonta, menetelmät ja materiaalit, koulutukset. Nuorten yhdenvertaisuuteen liittyvän yhteistyö. Nuorisoalan yhdenvertaisuusverkoston koordinointi.

Anton Tuuva

Tapahtumatuottaja

040 583 4744 ​anton.tuuva@nuorisoala.fi

NUORI-tapahtuman sekä Allianssin pienempien tapahtumien tuottaminen ja kehittäminen: kokonaisuuksien koordinointi, talouden suunnittelu ja seuranta, ohjelmakokonaisuudet ja yhteistyökumppanuudet. NUORI2022 vastaava tuottaja.

Maria Nikkari

Osaamisen asiantuntija

044 9757 270 maria.nikkari@nuorisoala.fi

Koulutukset, nuorisoalan osaamisen kehittäminen

Sara Sipilä

Tapahtumatuottaja

Perhevapaalla

Hankkeet

Laura Lamberg

Projektipäällikkö (Future Agents)

044 4939 629 laura.lamberg@nuorisoala.fi

Nuorisodelegaattitoiminta, Future Agents -hankkeen kokonaisuus Suomessa.

Onnistumisen mahdollistajat

Kaisa Ahtee

Kumppanuuspäällikkö

044 4165 230 kaisa.ahtee@nuorisoala.fi

Allianssin kumppanuudet ja yritysyhteistyöt. Nuorisoalan toimijoiden tukeminen kumppanuuksien kehittämisessä ja varainhankinnan monipuolistamisessa.

Seija Karvonen

Taloussihteeri

044 416 5206 seija.karvonen@nuorisoala.fi

Osto- ja myyntireskontra, maksatus, laskutus, perintä ja vuokraseuranta.

Tea Heikkinen

Palveluassistentti

044 416 5202 tea.heikkinen@nuorisoala.fi

Allianssin info- ja aulapalvelut, Allianssi-talon kokous- ja neuvottelutilat.

Allianssin nuorisovaihto

Allianssin nuorisovaihto toimii erillisenä yksikkönään Allianssin kehittämispalvelut Oy:n kautta. Tutustu Nuorisovaihdon toimintaan osoitteessa nuorisovaihto.fi!

Tiina Hokkanen

Nuorisovaihtovastaava

0409004891 tiina.hokkanen@alli.fi

Jarkko Lehikoinen

Allianssin kehittämispalvelut Oy:n toimitusjohtaja

040 900 4876 jarkko.lehikoinen@alli.fi

Joonas Pöllänen

Ohjelma-assistentti

joonas.pollanen@alli.fi

Hilla Remes

Koordinaattori

044 416 5209 hilla.remes@alli.fi

Ioana Ursache

European Solidarity Corps volunteer

volunteer@alli.fi

Katso myös