Toimiston yhteystiedot

Allianssilla työskentelee monipuolinen asiantuntijoiden joukko nuorten ja nuorisoalan asialla. Ota yhteyttä!

info@nuorisoala.fi
044 416 5202

Allianssin tyypit

Johtoryhmämme luotsaa yhdessä Allianssin operatiivista työtä. Johtoryhmän jäsenet vetävät kukin omaa tiimiään ja toimivat muun Allianssin väen esihenkilöinä.

Anna Munsterhjelm

Toiminnanjohtaja

040 5879 514 anna.munsterhjelm@nuorisoala.fi

Henkilöstön johtaminen ja työhyvinvoinnin kehittäminen. Vaikuttamisen tiimin vetäjä. Vaikuttamistyö, vastuualueina erityisesti nuorisotyön resurssit, kansalaisyhteiskuntapolitiikka ja yleinen nuorisopolitiikka. Vuosikokoukset ja hallituksen kokouksiin liittyvät asiat.

Juuso Luomala

Talous- ja hallintojohtaja

040 745 9182 juuso.luomala@nuorisoala.fi juusoluomala Juuso Luomala

Kumppanuustiimin vetäjä. Kumppanuudet, talous- ja henkilöstöhallinto, IT-asiat, Allianssi-talo sekä NUORI-suurtapahtuma. Nuorisoalan avustuskäytäntöjen ja varainhankinnan kehittäminen.

Tuija Kautto

Palvelujohtaja

044 416 5212 tuija.kautto@nuorisoala.fi KauttoTuija

Palvelutiimin vetäjä. Nuorisoalan palvelut, alan toimijoiden yhdistäminen ja osaamisen kehittäminen. Vaikuttavuustyön kehittäminen nuorisoalalla ja strategiatyö Allianssissa.

katkoviiva

Muu toimiston väki löytyy alta sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä.

Kaisa Ahtee

Kumppanuuspäällikkö

044 4165 230 kaisa.ahtee@nuorisoala.fi

Allianssin taloudelliset kumppanuudet ja yritysyhteistyöt. Nuorisoalan toimijoiden tukeminen kumppanuuksien kehittämisessä ja varainhankinnan monipuolistamisessa.

Tea Heikkinen

TechSoup-koordinaattori

044 4165 289 tea.heikkinen@nuorisoala.fi

Järjestöjen validoiminen osaksi TechSoupia, yhteydenpito TechSoupin kansainvälisen verkoston kanssa, palvelusta viestiminen ja markkinoiminen sekä ohjelmistojen käyttäjien ja niiden tarjoajien palveleminen. Allianssin sisäiset ICT-asiat.

Iina Helenius

Nuorten vaalien ja Politiikkaviikon projektikoordinaattori

044 750 9307 iina.helenius@nuorisoala.fi

Politiikkaviikon ja Nuorten vaalien käytännön toteutus, viestintä ja raportointi, tilaisuuksien järjestäminen ja asiakaspalvelu.

Minna Jauho

Tapahtumatuottaja

044 722 9356 minna.jauho@nuorisoala.fi

NUORI2024-ohjelmakokonaisuus. Nuorisotyön viikon vastaava tuottaja, NUORI-tapahtuman sekä Allianssin pienempien tapahtumien tuottaminen ja kehittäminen, tapahtumien kumppanuudet.

Ada Kairavuori

Viestinnän asiantuntija

044 738 0354 ada.kairavuori@nuorisoala.fi Ada Kairavuori

Viestinnän suunnittelu ja sisällöntuotanto, visuaalinen suunnittelu, viestinnän saavutettavuuskysymykset, verkkosivujen kehittäminen.

Jarkko Lehikoinen

Johtava asiantuntija

040 900 4876 jarkko.lehikoinen@nuorisoala.fi JarkkoLehikoin1

Kansainväliset nuorisotyön tehtävät, erityisesti yhteydet kv-järjestöihin (UNESCO, EYCA, ERYICA) ja nuorten liikkuvuus, Allianssin nuorisovaihto, nuorisotyön menetelmien kehittäminen. Allianssin alumnitoiminnan koordinointi.

Laura Lamberg

Nuorten kansainvälisen osallisuuden asiantuntija

044 4939 629 laura.lamberg@nuorisoala.fi

Nuorisodelegaattien tukeminen ja delegaattiohjelman kehittäminen Future Agents NOW -hankkeessa.

Kaisa Lehmusoksa

Palveluassistentti

044 416 5202 info@nuorisoala.fi

Allianssin info- ja aulapalvelut, Allianssi-talon kokous- ja neuvottelutilat, Allianssin sisäiset assistentti- ja tukipalvelut.

Elli Luukkainen

Nuorten osallisuuden koordinaattori

050 4333 171 elli.luukkainen@nuorisoala.fi elliluukkainen Elli Luukkainen

Allianssin nuorten ryhmien tukeminen ja koordinointi. Töissä tiistaisin ja torstaisin.

Salla Merikukka

Viestintäpäällikkö

040 527 8518 salla.merikukka@nuorisoala.fi SallaMerikukka Salla Merikukka

Viestinnän kokonaisuus, strateginen suunnittelu ja kehittäminen, viestinnän kumppanuudet, kampanjat ja vaikuttamisviestintä. Nuorisoalan viestintäverkoston koordinointi.

Suvi Mäkeläinen

Vaikuttamisen asiantuntija

045 1134 194 suvi.makelainen@nuorisoala.fi

Vaikuttamistyö, vastuualueina erityisesti sosiaaliturva ja eläkkeet.

Mimmi Mäkinen-Kokkonen

Järjestöpäällikkö

0447028402 mimmi.makinen-kokkonen@nuorisoala.fi

Allianssin jäsenpalvelut. Nuorisoalan tilannekuvan rakentaminen ja vaikuttavuuden kehittäminen.

Annika Nevanpää

Vaikuttamisen asiantuntija

040 0476 054 annika.nevanpaa@nuorisoala.fi annikanevanpaa Annika Nevanpää

Vaikuttamistyö, vastuualueina erityisesti osaaminen (koulutus, nonformaali), harrastaminen, vapaa-aika ja yhteisöllisyys.

Susa Nokelainen

Tapahtumatuottaja

050 593 3438 susa.nokelainen@nuorisoala.fi Susa Nokelainen

NUORI-tapahtuman vastaava tuottaja. Tapahtumien ja tuotantoprosessien kehittäminen sekä pienempien tapahtumien tuotanto. Yritysyhteistyö ja kumppanuudet erityisesti tapahtumiin liittyen.

Emma Rahikainen

Viestinnän asiantuntija

045 1140 502 emma.rahikainen@nuorisoala.fi Emma Rahikainen

Sosiaalisen median sisällöt ja videotuotanto. NUORI-tapahtuman sekä Politiikkaviikon viestintäkokonaisuudet, Nuorisoalan uutisia-kirje ja kumppanuusviestintä.

Petra Pieskä

Vaikuttamistyön päällikkö

040 5855 392 petra.pieska@nuorisoala.fi PieskaPetra Petra Pieskä

Kotimaan ja EU-vaikuttamistyön koordinointi ja seurannan johtaminen, vaalityön koordinointi. Vaikuttamistyö, vastuualueina erityisesti yleinen nuorisopolitiikka, työllisyys, työelämä ja terveys.

Silja Uusikangas

Nuorten osallisuuden asiantuntija

044 787 0880 silja.uusikangas@nuorisoala.fi SiljaUus Silja Uusikangas

Nuorten yhteiskunnallinen osallisuus, demokratiakasvatus, äänestyskäyttäytyminen ja nuorten oikeudet sekä näiden edellytyksiin vaikuttaminen. Demokratiakasvatuskonseptien, kuten Politiikkaviikon, Nuorten vaalien ja nuorten vaalikoneen, kehittäminen ja koordinointi sekä uusien yhteistyömallien kehittäminen. Osallisuuden vahvistajat -verkosto. Mitä kuuluu nuorille? -katsauksen päävastuu.

Seija Karvonen

Johdon ja hallinnon assistentti, vuorotteluvapaalla

Katja Asikainen

Vaikuttamistyön päällikkö, työvapaalla

Titta Hiltunen

Kotimaan vaikuttamisen asiantuntija, opintovapaalla

Sara Sipilä

Tapahtumatuottaja, työvapaalla

katkoviiva

Allianssin nuorisovaihto

Allianssin nuorisovaihto toimii erillisenä yksikkönään Allianssin kehittämispalvelut Oy:n kautta. Tutustu Nuorisovaihdon toimintaan osoitteessa nuorisovaihto.fi!

Tiina Hokkanen

Nuorisovaihtovastaava

0409004891 tiina.hokkanen@alli.fi

Jarkko Lehikoinen

Allianssin kehittämispalvelut Oy:n toimitusjohtaja

040 900 4876 jarkko.lehikoinen@alli.fi

Mari Niiranen

Koordinaattori

mari.niiranen@alli.fi

Hilla Remes

Koordinaattori

044 416 5209 hilla.remes@alli.fi

Khanh Bui

European Solidarity Corps volunteer

volunteer@alli.fi

Jana Hilmarová

European Solidarity Corps volunteer

volunteer@alli.fi

Estera Kowalczyk

European Solidarity Corps volunteer

volunteer@alli.fi

Katso myös