Opinnäytetyö Allianssille

Kiinnostaako sinua tarkastella nuorisotyön eri puolia, perehtyä nuorisopolitiikkaa tai vaikkapa kehittää nuorisotyön menetelmiä? Haluaisitko tehdä opinnäytetyön nuorisoalan kattojärjestö Allianssille? 

Olemme tälle sivulle listanneet ajankohtaisia aiheita opinnäytetöille. Voit tarttua johonkin näistä tai ehdottaa omaa aihettasi. Monet teemat sopivat parhaiten yhteiskunta- tai valtiotieteiden opiskelijoille tai esimerkiksi yhteisöpedagogiksi tai sosionomiksi valmistuville, mutta opintosuuntaus voi hyvin olla jokin muukin.

Vastuu opinnäytetöiden ohjaamisesta on oppilaitoksella, mutta tarjoamme tekijöille tukea ja ohjausta sopimuksen mukaan. Lisäksi opinnäytetyön tekijällä on mahdollisuus hyödyntää asiantuntijoitamme ja viestintäkanaviamme.

Mikäli olet kiinnostunut tekemään opinnäytetyön Allianssille, ota yhteyttä palvelujohtaja Tuija Kauttoon, tuija.kautto@nuorisoala.fi.

Tarjolla olevat opinnäytetyöaiheet teemoittain

Nuorisoalan kehittäminen

 • Mitä on nuorisotyö? Mikä on nuorisoala? – Termien määrittelyä a) alan toimijoiden kokemusten tai b) kirjallisuuskatsauksen pohjalta
 • Nuorten parissa toimivien järjestöjen jäsenmäärien kehittyminen 2000-luvulla
 • Nuorisoalan toimijoiden yhteistyön mahdollistajat: Mitkä tekijät mahdollistavat toimivan yhteistyön kuntien, järjestöjen ja seurakuntien välillä? Mitä toimiva yhteistyö edellyttää eri toimijoilta?
 • Eduskuntavaalit 2023 – Allianssin tavoitteiden toteutuminen / nuorten aktiivisuus / nuorten teemojen näkyminen vaaliohjelmissa

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

 • Verkkopohjaisen, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden mittaus- ja arviointityökalun kehittäminen nuorisoalalle
 • Nuorten sosioekonomisen taustan merkitys järjestöaktiivisuudessa / osallisuudessa / nuorten vaikuttajaryhmissä
 • Toimivat menetelmät aliedustettujen ryhmien tavoittamiseen nuorisotyössä

Kansainvälinen työ

 • Nuorisodelegaattien kokemukset
 • Mitä EU:n nuorisodialogin haastattelut kertovat suomalaisista nuorista? Nuorisodialogin aineiston pohjalta Suomen tilannekuvan kokoaminen joko a) yhdeltä vuodelta tai b) määritellyltä ajanjaksolta TAI eri vuosien aineistojen vertaaminen toisiinsa
 • Kokoaan pienempi Suomi? Nuorten kansainvälistymisen laskevat trendit ja niiden taustat: Kuinka erilaisten nuorten kansainvälistymistä mittaavat barometrit (esim. opiskelijavaihtojen suosio) ovat heilahdelleet viime vuosina? Millaisia muuttujia taustalla arvioidaan olevan ja miten miten trendiä voisi kääntää?
 • 2250-päätöslauselma – suomalaisen kansalaisyhteiskunnan ja nuorten menestystarina. Mistä kaikki alkoi, ketkä kaikki ovat vuorollaan edistäneet asiaa ja millaisia tarinoita muistetaan matkan varrelta

Katso myös