Opinnäytetyö Allianssille

Kiinnostaako sinua tarkastella nuorisotyön eri puolia, perehtyä nuorisopolitiikkaa tai vaikkapa kehittää nuorisotyön menetelmiä? Haluaisitko tehdä opinnäytetyön nuorisoalan kattojärjestö Allianssille? 

Olemme koonneet tälle sivulle aiheita opinnäytetöille. Voit tarttua johonkin näistä tai ehdottaa omaa aihettasi. Monet teemat sopivat parhaiten yhteiskunta- tai valtiotieteiden opiskelijoille, kasvatustieteilijöille tai esimerkiksi yhteisöpedagogiksi tai sosionomiksi valmistuville, mutta opintosuuntaus voi hyvin olla jokin muukin.

Vastuu opinnäytetöiden ohjaamisesta on oppilaitoksella, mutta tarjoamme tekijöille tukea ja ohjausta sopimuksen mukaan. Lisäksi opinnäytetyön tekijällä on mahdollisuus hyödyntää asiantuntijoitamme ja viestintäkanaviamme. Tarkemmasta yhteistyöstä sovitaan yhdessä opinnäytetyön tekijän kanssa.

Toivomme, että opinnäytetyön valmistuttua voimme jakaa sitä omissa kanavissamme ja että kirjoitat siitä blogin verkkosivuillemme. Saatamme myös pyytää sinua kertomaan työsi tuloksista henkilöstöllemme tai nuorisoalalle laajemminkin. Kiitokseksi tarjoamme sinulle maksuttoman pääsyn opinnäytetyön valmistumista seuraavaan NUORI-tapahtumaan.

Mikäli olet kiinnostunut tekemään opinnäytetyön Allianssille, ota yhteyttä palvelujohtaja Tuija Kauttoon, tuija.kautto@nuorisoala.fi. Mikäli sinulla on jo sinua kiinnostava aihe ja näkökulma mietittynä, kannattaa lähettää ideapaperi, jossa avaat suunnitelmaasi.

Tarjolla olevat opinnäytetyöaiheet teemoittain

Nuorisoalan kehittäminen

 • Nuorisoalan toimijoiden yhteistyön mahdollistajat: Mitkä tekijät mahdollistavat toimivan yhteistyön kuntien, järjestöjen ja seurakuntien välillä?
 • Nuorten parissa toimivien järjestöjen kehittyminen 2000-luvulla (näkökulmana esimerkiksi jäsenmäärä, vapaaehtoistyö, toiminnan laatu tai toimintatavat)
 • NUORI-tapahtuman kehittäminen: millainen tapahtuma puhuttelee alaa 2030-luvulla?
 • Nuorisotyön viikon merkitys alan toimijoille
 • Allianssin rooli nuorisoalan kentällä: miten Allianssi näyttäytyy alan eri toimijoille?

Osallisuus ja demokratia

 • Demokratiakasvatuksen mahdollisuudet perusopetuksen opetussuunnitelmassa – Miten Politiikkaviikko ja Nuorten vaalit asettuvat opetussuunnitelmaan?
 • Politiikkaviikon oppimateriaalien rakentaminen – Pedagogisesti perustellun, Politiikkaviikon tavoitteisiin istuvan harjoitustehtävän tai oppimateriaalin luominen
 • Politiikkaviikon ja Nuorten vaalien vaikutukset nuorten tiedon lisääntymiseen

Vastuullisuus

 • Miten nuorisoala voi vastata nuorten ilmastoahdistukseen?
 • Nuorisojärjestöjen tilanne ja tarpeet vastuullisuuden kehittämisessä
 • Nuorisojärjestöjen käytännöt edistää ekologista kestävyyttä

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

 • Nuorten sosioekonomisen taustan merkitys järjestöaktiivisuudessa tai nuorten vaikuttajaryhmissä
 • Toimivat menetelmät aliedustettujen ryhmien tavoittamiseen nuorisotyössä

Poliittinen vaikuttaminen

 • Nuorten näkökulmien näkyminen puolueiden toiminnassa kuntavaaleissa 2025
 • Vaikuttamistyön toimivat käytännöt nuorisoalalla
 • Nuorisoalan työn vaikutusten esiin tuomisen haasteet ja mahdollisuudet

Kansainvälinen työ

Katso myös