EU:n nuorisodialogi

EU:n nuorisodialogi on nuorisoasioita koskeva nuorten ja EU:n päätöksentekijöiden välinen keskustelumenettely, jolla halutaan edistää nuorten ja nuorisojärjestöjen vuoropuhelua päättäjien ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

EU:lla on kolme tärkeätä työkalua nuoriin liittyvissä toimissaan. Erasmus+ on näistä tunnetuin, ja sen kautta nuorilla on mahdollisuus lähteä opiskelija- tai nuorisovaihtoon. Euroopan Solidaarisuusjoukot (European Solidarity Corps) on vapaaehtoistyöohjelma, jonka avulla kymmenet tuhannet nuoret tekevät vapaaehtoistyötä eri puolilla Eurooppaa. EU:n nuorisodialogi on näistä ehkä vähiten tunnettu.

Nuorisodialogilla, joka aiemmin tunnettiin nimellä jäsennelty vuoropuhelu (Structured Dialogue), halutaan edistää nuorten ja nuorisojärjestöjen vuoropuhelua päättäjien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Vuoropuheluita on järjestetty eri teemoista jo vuodesta 2010 lähtien, ja niistä kerättyä tietoa on käytetty päätöksenteossa kaikilla tasoilla. Nuorisodialogia käydään aina 18 kuukauden sykleissä EU-puheenjohtajuustrion johdolla. Sen avulla tuetaan EU:n nuorisostrategian 2019-27 toimeenpanoa.

Tällä hetkellä on menossa dialogin 9. vaihe, jossa puheenjohtajamaina toimivat Ranska, Tsekki ja Ruotsi. Puheenjohtajamaat ovat valinneet yhteiseksi teemakseen “Engaging together for a sustainable and inclusive Europe”, joka käytännössä käsittelee nuorten osallistumismahdollisuuksia.

Syksyllä 2022 järjestettiin em. teemasta eurooppalainen kysely, jossa kartoitettiin nuorten mielipiteitä osallisuuteen liittyvistä asioista. Kyselyllä pyrittiin kartoittamaan, minkälaisissa julkisissa tiloissa nuoret haluavat viettää aikaa, keskustella poliittista näkemyksistään, tavata päättäjiä ja organisoida itselleen tärkeitä hankkeita. Kyselyn pohjalta tehtiin yhteinen eurooppalainen tavoiteohjelma, jota sitten on viety eteenpäin eri päätöksentekoelimiin paikallisella, kansallisella ja eurooppalaisella tasolla.

Suomessa nuorisodialogin toteuttamisesta vastaamme me Allianssilla. Kyselyyn voivat vastata 13-29-vuotiaat nuoret suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Seuraava kysely toteutetaan vuosien 2023-24 vaihteessa.

Katso myös