EU:n nuorisodialogi

EU:n nuorisodialogi on nuorisoasioita koskeva nuorten ja EU:n päätöksentekijöiden välinen keskustelumenettely, jolla halutaan edistää nuorten ja nuorisojärjestöjen vuoropuhelua päättäjien ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

EU:lla on kolme tärkeätä työkalua nuoriin liittyvissä toimissaan. Erasmus+ on näistä tunnetuin, ja sen kautta nuorilla on mahdollisuus lähteä opiskelija- tai nuorisovaihtoon. Euroopan Solidaarisuusjoukot (European Solidarity Corps) on vapaaehtoistyöohjelma, jonka avulla kymmenet tuhannet nuoret tekevät vapaaehtoistyötä eri puolilla Eurooppaa. EU:n nuorisodialogi on näistä ehkä vähiten tunnettu.

Nuorisodialogilla, joka aiemmin tunnettiin nimellä jäsennelty vuoropuhelu (Structured Dialogue), halutaan edistää nuorten ja nuorisojärjestöjen vuoropuhelua päättäjien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Vuoropuheluita on järjestetty eri teemoista jo vuodesta 2010 lähtien, ja niistä kerättyä tietoa on käytetty päätöksenteossa kaikilla tasoilla. Nuorisodialogia käydään aina 18 kuukauden sykleissä EU-puheenjohtajuustrion johdolla. Sen avulla tuetaan EU:n nuorisostrategian 2019-27 toimeenpanoa.

Tällä hetkellä on menossa dialogin 10. vaihe, jossa puheenjohtajamaina toimivat Espanja, Belgia ja Unkari. Puheenjohtajamaat ovat valinneet yhteiseksi pääotsikoksi ”We need youth” ja käsiteltäväksi teemakseen “Inclusive Societies”, joka käytännössä käsittelee kaikkien nuorten saamista mukaan yhteiskunnan toimintaan.

Syksyllä 2023 järjestettiin em. teemasta eurooppalainen kysely, jossa kartoitettiin nuorten mielipiteitä siitä, kuinka he kokevat olevansa osallisia yhteiskunnan toimintaan. Kyselyllä pyrittiin kartoittamaan, ovatko nuoret kokeneet syrjintää tai vihapuhetta, kokevatko he voivansa vaikuttaa oman yhteisönsä asioihin tai kuinka he voivat osallistua harrastustoimintaan tai saada hyvää koulutusta ja terveydenhoitoa. Kyselyn pohjalta tehdään yhteinen eurooppalainen tavoiteohjelma, jota sitten viedään eteenpäin eri päätöksentekoelimiin paikallisella, kansallisella ja eurooppalaisella tasolla.

Suomessa nuorisodialogin toteuttamisesta vastaamme me Allianssilla. Kyselyihin voivat vastata 13-29-vuotiaat nuoret suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Katso myös