Kansainväliset palvelut

Kansainväliset palvelumme auttavat nuorisoalan toimijoita luomaan verkostoja ja kehittämään kielitaitoa! Kansainvälisten palveluiden tavoitteena onkin koko nuorisoalan kansainvälistäminen.

Mitä siis tarjoamme?

  • Järjestämme nuorisoalan toimijoille opintomatkoja, kansainvälisiä seminaareja ja muuta toimintaa. Allianssilla on Erasmus+-akkreditointi, jonka avulla matkoja ja tapahtumia järjestetään.
  • Välitämme tietoa eurooppalaisesta nuorisopolitiikasta ja EU:n nuoriso-ohjelmista (Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot).
  • Tarjoamme neuvontaa Erasmus+:n ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen tarjoamista avustuksista.
  • Edistämme vuoropuhelua suomen nuorten ja EU:n päättäjien välillä – olemme mukana suomalaisena nuorisokomiteana toteuttamassa EU:n nuorisodialogia.
  • Nuorille tarjoamme mahdollisuuksia lähteä ulkomaille Allianssin nuorisovaihdon kautta.

Millaisia kansainvälistymisen mahdollisuuksia sinä kaipaisit? Kansainvälisiin palveluihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä johtavaan asiantuntijaamme Jarkko Lehikoiseen: jarkko.lehikoinen@nuorisoala.fi, p. 040 900 4876.

Katso myös