Ikätasoiset osallisuusmittarit

Nuorisoalan järjestöille suunnattu mittari kartoittaa toiminnassa syntyvää osallisuuden kokemusta ikätasoisesti. Sivuilta löytyvät ohjeet mittareiden käyttöön. Mittari ja ohjeistukset ovat aiemmin olleet saatavilla Osaamiskeskus Kentaurin sivuilla.

Kentaurin vuonna 2022 tuottamat osallisuusmittarit kartoittavat toiminnassa syntyvää osallisuuden kokemusta ikätasoisesti.

Osaamiskeskus Kentauri on luonut kaksi ikätasoista osallisuusmittaria nuorisoalan järjestöille. Mittarit kartoittavat toimintaan osallistuvan lapsen ja nuoren kokemusta kuulumisesta, toimijuudesta sekä mahdollisuudesta vaikuttaa. 

Voit pyytää osallistujia täyttämään printatut paperiversiot tai viedä kysymyspatteristot käyttämäänne sähköiseen työkaluun.  

Mittarit löytyvät sähköisinä myös Pokka-arviointityökalusta. Jos organisaatiollanne on tunnukset Pokkaan, voitte käyttää mittareita suoraan sitä kautta. 

Ota mittarit käyttöön ja kartoita osallistujiesi kokemuksia osallisuudesta! 

Osallisuusmittareiden ohjeistus
Ohjeet suomeksi (pdf)
Anvisning för delaktighetsmätarna (pdf)

Osallisuusmittari nuoremmille vastaajille
Kysymykset ja ohjeet (pdf)
Kysymykset ja ohjeet (docx)
Täytettävä lomake (pdf)
Täytettävä lomake (docx)

Osallisuusmittari vanhemmille vastaajille
Kysymykset ja ohjeet (pdf)
Kysymykset ja ohjeet (docx)
Täytettävä lomake (pdf)
Täytettävä lomake (docx)

Delaktighetsmätar för yngre svarande
Guide (pdf)
Guide (docx)
Utskrivbar blankett (pdf)
Utskrivbar blankett (docx)

Delaktighetsmätar för äldre svarande
Guide (pdf)
Guide (docx)
Utskrivbar blankett (pdf)
Utskrivbar blankett (docx)

Katso myös