Nuortenpuolustuskurssi

Nuortenpuolustuskurssin tavoitteena on kohdistaa päättäjien huomio nuoriin ja se on väline nuorisotyön vaikuttavuuden lisäämiseksi. Nuortenpuolustuskurssin järjestävät oman alueensa nuorisotyön toimijat yhdessä.

Nuortenpuolustuskurssi on tärkeää järjestää juuri nyt, sillä…

– Kuntapäättäjät päättävät suurelta osin paikallisen nuorisotyön rahoituksesta
– Päättäjät eivät tiedä mitä nuorisotyö on
– Nuorisotyöllä on kokonaiskuva alueen nuorten tilanteesta paikkakunnalla. Tätä tietoa on hyvä jakaa päätöksenteon tueksi!

Nuortenpuolustuskurssin tavoitteena on tehdä nuoret, nuorisoala ja nuorisotyö tutuksi paikallisen ja alueellisen tason, eli kunta- ja hyvinvointialueen päättäjille. Heille, jotka tekevät päätöksiä liittyen nuoriin, nuorisotyöhön ja nuorten palveluihin. Nuortenpuolustuskurssin järjestävät oman alueensa nuorisotyön toimijat ja nuoret yhdessä.

Mukana järjestämässä voi olla kunnallinen nuorisotyö, paikalliset nuorisojärjestöt, seurakunnan nuorisotyö, nuorisovaltuusto tai nuorten vaikuttajaryhmä.

Nuortenpuolustuskurssin tavoitteet

Osallistuttuaan kurssille, päättäjä ymmärtää…

  • Nuorisotyön roolin nuoren kasvun tukijana
  • Nuorisotyön ja -toiminnan monipuoliset toteutustavat paikkakunnalla (seurakunta, kunta, kolmas sektori)
  • Nuorisoalan ja nuorten palveluiden merkityksen sekä yhteiskunnalle, että yksilölle
  • Nuorisoalan ja nuorten palveluiden paikallisella tasolla vaatimat resurssit

Lisäksi

  • Nuorisotyön eri muodot ja toimijat näyttäytyvät toisiaan täydentävänä kokonaisuutena.
  • Nuorisoalan suhteet paikallisiin vaikuttajiin vahvistuvat ja ymmärrys nuorisotyön arvostuksesta päätöksentekijöiden keskuudessa vahvistuu.


Toteutus 

Kurssi toteutetaan yhden illan tapahtumana ja osallistujille tarjotaan mahdollisuutta sopia tutustumistyövuoro nuorisoalan toimipisteeseen ja työhön. Kurssi järjestetään nuorisoalan tilassa ja siinä noudatetaan nuorisotyön periaatteita ja toimintatapoja, kuten nuorisotyön ammattieettisiä ohjeita. Samalla osallistujalle tulee tutuksi nuorisotyölinen tapa toimia.

Kurssikokonaisuuden muodostavat:

  • Nuortenpuolustuskurssi -tapahtuma
  • mahdollisuus tehdä ”Työvuoro nuorisoalalla”

“Työvuoro nuorisoalalla”: Osallistujat tutustuvat pienryhmissä tai yksin muutaman tunnin ajan valitsemaansa nuorisotyön muotoon ja osallistuvat toimintaan muiden ammattilaisten ja vapaaehtoisten rinnalla. Työvuoron voi sopia joustavasti omien ja vierailukohteen aikataulujen mukaan. 

Haluatko järjestää Nuortenpuolustuskurssin paikkakunnallasi?

Alla kattava lista Nuorisonpuolustuskurssin järjestämiseen tarvittavista materiaaleista, joiden avulla järjestät kurssin.

Alla olevat materiaalit on koottu myös tähän kansioon.

Katso myös