Case: Nuorisonpuolustuskurssi Helsingissä

Helsingissä järjestettiin helmi-maaliskuussa 2020 ensimmäinen nuorisonpuolustuskurssin pilottikurssi. Järjestäjinä toimivat Helsingin kaupungin nuorison palvelukokonaisuus, Kirkko Helsingissä (seurakuntayhtymä) ja Helsingin Nuorisoyhteistyö – Helsinki-Team ry eli helsinkiläisten nuorisojärjestöjen yhteenliittymä. Kurssi koostui kahdesta tapaamisesta ja näiden välissä tehdystä tutustumisesta nuorisotyön toimintaan tai kohteeseen.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteet olivat seuraavat: 

 • Osallistuttuaan kurssille päättäjä ymmärtää 
  • nuorisotyön roolin nuoren kasvun tukijana, 
  • nuorisotyön monipuoliset toteutustavat, 
  • nuorisotyön merkityksen sekä yhteiskunnalle että yksilölle ja 
  • nuorisotyön sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla vaatimat resurssit.
 • Nuorisotyön eri muodot ja toimijat näyttäytyvät toisiaan täydentävänä kokonaisuutena. 
 • Kurssin myötä nuorisotyön tunnettuus kasvaa mediassa sekä päätöksentekijöiden ja suuren yleisön keskuudessa.
 • Nuorisotyön suhteet paikallisiin vaikuttajiin vahvistuvat ja ymmärrys nuorisotyön arvostuksesta päätöksentekijöiden keskuudessa vahvistuu

Ketkä osallistuivat ja ketä kutsuttiin

Kurssille kutsuttiin helsinkiläiset kaupunginvaltuutetut, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja nuorisojaoston jäsenet, yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet ja helsinkiläiset kansanedustajat. Kutsut lähetettiin joulukuun 2019 alkupuolella, ja muistutuksia lähetettiin tammikuussa 2020. Ilmoittautuminen päättyi tammikuun lopulla. 

Kurssille ilmoittautui 16 päättäjää, joista yksikään ei ollut kansanedustaja. Loppujen lopuksi päätöstapaamisessa seitsemän osallistujaa sai todistukset. Osallistuminen oli vaihtelevaa, kummassakin tapaamisessa oli vajaa kymmenen osallistujaa. Varmaa tietoa ei ole siitä kuinka moni kävi tutustumiskohteessa, mutta päätöstapaamisen keskustelun perusteella moni.

Kurssin sisältö

Ensimmäinen tapaaminen järjestettiin 10.2.2020 yhteistyössä Itäkeskuksen nuorisotyöyksikön kanssa. Tapaamisessa annettiin aluksi perustietoa siitä mitä nuorisotyö Helsingissä on, ja sen jälkeen osallistujat pääsivät tutustumaan rastiradalla eri nuorisotyön menetelmiin ja toimijoihin. Ensimmäisen tapaamisen aikataulu oli hieman liian optimistisesti rakennettu, rastiradan aikataulutukseen liittyen tuleekin kiinnittää jatkossa enemmän huomioita, jotta kaikki ehtisivät rauhassa viettää aikaa kullakin rastilla. Ensimmäisen tapaamisen lopuksi kurssilaisilta kysyttiin lyhyt palaute ja heitä autettiin valitsemaan sopiva tutustumiskohde. Kurssin järjestäjät ottivat vastuulleen yhdistää kurssilainen ja tutustumispaikka, mutta kurssilaiset vierailivat tutustumispaikoissa itsenäisesti. Ensimmäisen tapaamisen runko ja tarkemmat sisällöt löytyvät täältä

Toisessa tapaamisessa, joka järjestettiin Helsingin tuomiokirkon kryptassa, oli ohjelmassa 1,5 tunnin keskustelu Erätauko-säätiön dialogimenetelmällä aiheesta: Mitkä asiat auttavat minua tekemään hyvää työtä nuorten hyväksi Helsingissä? Dialogiin kutsuttiin mukaan myös eritaustaisia nuorisotyön ammattilaisia ja nuoria. (Dialogimenetelmään on hyvä perehtyä etukäteen jos sitä aikoo käyttää, ja Erätauko-säätiö järjestää siihen liittyen fasilitaattorikoulutuksia.)

Keskustelussa kurssilaiset saivat nivoa yhteen omia kokemuksiaan sekä kurssista että muusta elämästä. Keskustelu oli mielestämme oikein hedelmällinen ja dialogi toimi tällaisessa keskustelussa erittäin hyvin. Tavoitteena oli antaa päättäjille mahdollisuus hetken ajaksi irtautua hektisestä arjesta ja keskittyä yhteiseen keskusteluun aiheesta, ilman pakkoa tehdä ratkaisuja ja päätöksiä juuri nyt. Keskustelun jälkeen siirryimme kaupungintalolle, jossa apulaiskaupunginjohtaja Nasima Razmyar otti meidät vastaan, piti lyhyen puheen ja jakoi todistukset. Tämän jälkeen oli vuorossa kakkukahvit ja vielä viimeiset vapaat seurustelut. Osallistujista otettiin myös yhteiskuvat, ja kuvat kun he saivat todistuksensa. 

Media

Mediatiedote kurssista ja sen päätöstilaisuudesta lähetettiin kannaltamme keskeisille medioille. Tämän seurauksena Kirkko ja kaupunki -lehti kirjoitti kurssista tämän jutun.

Kurssista viestittiin myös esimerkiksi Helsingin kaupungin ja Partion toimesta sekä järjestäjien ja osallistujien tahoilta myös Twitterissä ja Instagramissa #nuorisonpuolustuskurssi

Huomiot ensimmäisestä kurssista Helsingissä

 • Kurssi onnistui hyvin ja siitä tuli osallistujilta positiivista palautetta. Se vei kaupungin, järjestöjen ja kirkon välistä yhteistyötä taas uudelle tasolle.
 • Kansanedustajien mukaan kutsuminen on ehkä turhaa, heille voisi organisoida valtakunnallisen kurssin.
 • Kurssille pitää nimetä johtaja, vaikka se yhdessä ja verkostomaisesti toteutetaankin.
 • Nuorten osallisuus huomioitava tulevaisuudessa paremmin. Voisiko nuorten edustaja olla mukana jo suunnittelua tekevässä ydintiimissä? Mahdollisesti pyytää nuoria kurssille mukaan kertomaan omia kokemuksiaan? Ehdottomasti enemmän nuoria osallistujia dialogiin! Nuorten osallisuus ei voi olla vain asia josta puhutaan aikuisten kesken, vaan nuoret on otettava mukaan kaikilla tasoilla.
 • Paremmaksi kurssia saataisiin yksittäisillä pienillä parannuksilla. Yhteinen visuaalinen ilme kaikessa aina kutsukirjeestä nimikyltteihin asti luo viimeistellyn ja asiantuntevan vaikutuksen. 
 • Rastiradan aikataulutus meni osaltamme hieman mönkään ja siihen mukaan tulevien tekijöiden osallistaminen mukaan pitää tehdä hyvissä ajoin. Kun on mukana eri toimijoita, on tärkeä pitää kiinni aikatauluista ja huolella suunnitella kokonaisuus. Mieluummin vähemmän toimijoita ja enemmän aikaa pohtivaan keskusteluun, kuin sillisalaattimainen kaaos vähän kaikkea nopeasti.
 • On tärkeä tehdä ydintiimille selväksi se, ketkä kutsutaan mihinkin, ja miten eri henkilöiden ohjeistukset tapahtuvat. Kun moni ihminen ohjeistaa samoja asioita, tulee helposti annettua hieman erilaisia ohjeita.
 • Pitää keskittyä nuorisotyöstä kertovassa tieto-osuudessa myös tunnepuoleen ja tarinoihin, ei vain siihen mikä on nuorisolaki ja millaisiin rakenteisiin nuorisotyö kunnissa perustuu. Vaikuttavuuden kannalta viesti pitäisi saada kirkastettua tosi ytimekkääksi, muutamien pointtien kautta esitettäväksi. Päättäjille on annettava valmiit vastaukset, joita he voivat viedä kurssin jälkeen eteenpäin.

Kirjoittaja: Riikka Nenonen, Pääkaupunkiseudun Partiolaiset, Nuorisonpuolustuskurssin pilotin vetäjä Helsingissä

Lataa täältä Nuorisonpuolustuskurssi – Case Helsinki -raportti (linkki).

Katso myös