Hakemus- ja selvitysklinikat – apua avustusten hakuun ja selvitysten tekemiseen

Tarjoamme jäsenjärjestöillemme tukea opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen toimintaan tarkoitetun avustuksen hakemiseen ja avustusselvityksen tekemiseen. 

Järjestämme sekä yksilö- että ryhmätapaamisia. Ryhmätapaamisissa hakemuksia ja selvityksiä käsitellään yleisellä tasolla. Ryhmätapaaminen riittää, jos hakemukset ja selvitykset ovat tuttuja jo entuudestaan ja tarve on erityisesti päivittää ajankohtaiset tiedot. Järjestökohtaiselle yksilötapaamiselle kannattaa varata aika, mikäli lomakkeet eivät ole tuttuja tai jos järjestö kaipaa enemmän tukea tai palautetta. Yksilötapaamisia varten järjestön tulee toimittaa lomakeluonnokset liitteineen asiantuntijoillemme ennakkoon, ryhmätapaamisiin ei tarvitse erityisesti valmistautua. Molempiin tapaamisiin voi osallistua yksi tai useampi järjestön edustaja.

Saatiin konkreettiset ohjeet siitä, mihin hakemuksessa kannattaa kiinnittää huomiota. Myös tunnelma tapaamisessa oli kannustava ja kiva!

Hakemus- ja selvitysklinikoilta saa palautetta avustushakemuksestaan tai -selvityksestään sekä tukea ja vinkkejä lomakkeiden sisältöön ja viimeistelyyn. Yksilötapaamisissa hakemuksia ja selvityksiä käydään läpi yhdessä kahden ja talousarviota tai -raporttia yhden Allianssin asiantuntijan kanssa. Lisäksi klinikoilta saa apua lomakkeiden täyttämiseen ja oman toiminnan vaikutuksista kertomiseen.

Allianssin työntekijät olivat perehtyneet huolella selvityksiin ja heillä oli hyvä näkemys ja tietämys ministeriön näkökannoista. Oli mukava saada sekä positiivista palautetta että muokkausehdotuksia.

Hakemusklinikat järjestetään vuosittain syksyllä hieman ennen kuin avustushaku valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen toimintaan päättyy ja selvitysklinikat vastaavasti keväällä. Tarkemmat ajankohdat selviävät vuosittain tapahtuma- ja koulutuskalenteristamme. Tietoa klinikoista jaetaan myös jäsenpostin kautta.

Katso myös