Verkostot ja ryhmät

Tervetuloa toimimaan koordinoimissamme nuorisoalan verkostoissa ja ryhmissä! Nuorisoalan verkostot ja ryhmät yhdistävät jäsenistöämme ja koko nuorisoalaa. Ne ovat yhteisen kehittämisen ja osaamisen jakamisen alustoja, joiden avulla yhteistyö lisääntyy ja päällekkäisyydet vähenevät. Ennen kaikkea verkostot ja ryhmät ovat yhteisöjä, joissa tuetaan muita ja innostutaan yhteisistä asioista!

Nuorisoalan ryhmät Facebookissa

Tervetuloa mukaan vapaamuotoisiin nuorisoalan ryhmiin! Nämä ryhmät eivät verkostojen tapaan kokoonnu säännöllisiin verkostotapaamisiin, mutta keskustelua teemojen ympärillä käydään Facebook-ryhmissä. Ryhmille voidaan kuitenkin tarpeen tullen järjestää tilaisuuksia, kuten koulutuksia ja webinaareja. Liity mukaan! Muistathan vastata ryhmän liittymiskysymyksiin, mikäli sellaisia on.

Nuorisoalan verkostot

Verkostotoiminta tarjoaa sinulle vertaistukea ja kontakteja, ideoita ja sparrausta työhösi, sekä mahdollisuuden kasvattaa ja kehittää osaamista yhdessä vastaavissa tehtävissä tai samojen teemojen kanssa työskentelevien nuorisoalan osaajien kanssa. Nuorisoalan organisaatioille verkostojen hyöty näkyy erityisesti työntekijöiden voimavarojen ja osaamisen lisääntymisen kautta. Verkostojen tavoitteena on myös turvata jatkuvuutta nopean työntekijävaihtuvuuden alalla.

Kaikki verkostomme kokoontuvat vähintään kaksi kertaa vuodessa. Verkostojen toiminnasta viestitään niiden omilla sähköpostilistoilla. Löydät alta lomakkeet, jolla voit liittyä verkostojen sähköpostilistoille. Sähköpostilistoja päivitetään kerran viikossa. Verkostojen seuraavat tapaamiset löydät koulutus- ja tapahtumakalenteristamme. Mikäli haluat erota verkoston sähköpostilistalta, ole yhteydessä tea.heikkinen@nuorisoala.fi.

Nuoret, rauha ja turvallisuus (2250) -verkosto

Verkoston tehtävä on edistää YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman Nuoret, Rauha ja Turvallisuus (2250) teemoja ja nuorten osallisuutta rauhantyössä. Verkosto on kaikille avoin ja vapaamuotoinen. Verkosto kokoontuu tarpeen mukaan, kuitenkin noin kerran kuukaudessa.

Nuorisoalan kansainvälisen vaikuttamisen verkosto

Tämä verkosto kokoaa yhteen nuorisoalalla kansainvälisen vaikuttamisen ja kansainvälisyyden parissa toimivia henkilöitä. Verkosto tekee vierailuja, vaihtaa tietoa ja sparraa toisiaan.

Osallisuuden vahvistajat

Osallisuuden vahvistajat -verkosto on nuorisoalan yhteinen ammattilaisverkosto, joka kokoaa osallisuuden parissa työskentelevät sekä osallisuuden edistämisestä kiinnostuneet yhteen muutaman kerrtan vuodessa. Verkosto kuulee asiantuntijapuheenvuoroja ja jakaa tietoa ja kokemuksia omista taustatahoistaan.

Osallisuuden vahvistajat -verkostoa koordinoivat Allianssi ja sekä Kehittämiskeskus Opinkirjo Jos olet kiinnostunut liittymään Osallisuuden vahvistajiin, voit liittyä mukaan verkoston sähköpostilistalle sekä Osallisuuden vahvistajat -Facebook-ryhmään. Lisätietoja verkostosta antavat Opinkirjossa Tiina Karhuvirta (tiina.karhuvirta@opinkirjo.fi) tai Allianssissa Silja Uusikankaaseen (silja.uusikangas@nuorisoala.fi).

Nuorisoalan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusverkosto

Teetkö työtä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusteemojen parissa nuorisoalalla? Verkosto kokoontuu muutaman kerran vuodessa verkostotapaamisiin ajankohtaisten aiheiden parissa ja tapaa Allianssin vuosittaisen NUORI-tapahtuman yhteydessä. Tervetuloa mukaan!

Vaikuttavuusverkosto

Vaikuttavuusverkosto on Allianssin ja Opintokeskus Siviksen koordinoima verkosto, joka on tarkoitettu Allianssin ja Siviksen jäsenjärjestöissä sekä yleisesti nuorisoalalla vaikuttavuusasioiden parissa työskenteleville ja aiheesta kiinnostuneille. Verkoston tavoitteena on saada parhaat käytännöt entistä laajempaan käyttöön, tarjota vertaistukea samojen teemojen parissa työskenteleville sekä antaa inspiraatiota vaikuttavuus- ja arviointityön vahvistamiseen nuorisoalalla. Verkostoon osallistuminen ei vaadi tiettyä työnkuvaa, vaan se tarkoitettu kaikille kiinnostuneille. Tapaamisista on hyötyä esimerkiksi järjestöjen toiminnanjohtajille ja asiantuntijoille, jotka vastaavat työssään esimerkiksi rahoitushakemusten laadinnasta ja toiminnan raportoimisesta, toiminnansuunnittelusta tai järjestön viestinnästä. Osallistuaksesi verkoston tapaamiseen sinun ei siis tarvitse olla vaikuttavuuden arvioinnin asiantuntija, vaan kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Nuorisoalan varainhankintaverkosto

Nuorisoalan varainhankintaverkosto on Allianssin koordinoima nuorisoalalla varainhankinnan parissa työ- tai keskeisissä luottamushenkilötehtävissä toimiville suunnattu verkosto. Verkoston toiminta käynnistyi alkuvuodesta 2022 – tervetuloa siis mukaan luomaan käytäntöjä ja varmistamaan, että verkosto vastaa juuri sinun ja organisaatiosi tarpeisiin! Varainhankinnan kehittämiselle on nuorisoalalla kiistaton tarve, mutta väylä vapaamuotoiseen ja jäsenneltyynkin keskusteluun aihepiirin parissa nuorisoalalla toimivien kollegoiden kanssa on aiemmin puuttunut. Tämä verkosto vastaa erityisesti tähän tarpeeseen. Tarjolla on mielenkiintoisia alustuksia, hyvää keskustelua, yhteistä ideointia ja ajatusten vaihtoa sekä ajankohtaisen tiedon välittämistä.

Nuorisoalan viestintäverkosto

Nuorisoalan viestintäverkostoon ovat tervetulleita kaikki nuorisoalalla enemmän tai vähemmän viestintää tekevät. Meitä nuorisoalan viestijöitä löytyy niin järjestöistä, kuntasektorilta kuin seurakunnistakin. Osa meistä on työntekijöitä ja osa viestii vapaaehtoistoimijan roolissa. Työntekijäpuolelta osa käyttää viestintään koko työaikansa, jotkut taas vain osan siitä. Olemme moninainen joukko, mutta meitä kaikkia yhdistää niin tehtävät nuorisoalan kuin viestinnänkin parissa. Tämän verkoston tarkoitus on verkostoitua muiden nuorisoalan viestijöiden kanssa sekä tarjota tukea ja uutta tietoa viestintäteemoihin liittyen. Tapaamisissa käsitellään nuorisoalan ajankohtaisia viestintäasioita, verkostoidutaan sekä kuullaan alustuksia ajankohtaisista teemoista.

Katso myös