Mistä vihapuhe kumpuaa?

Tässä osiossa käsitellään vihapuheen taustalla vaikuttavia ennakkoluuloja ja yhteiskunnan eriarvoisuutta. Omien ennakkoluulojen tunnistaminen ja eriarvoistavien valtarakenteiden hahmottaminen edesauttaa vihapuheeseen puuttumista.

Vihapuhe kohdistuu usein ihmisen ominaisuuksiin ja hyökkää identiteettiä vastaan. Se yleistää ja sivuuttaa ihmisen yksilöllisyyden. Vihapuheessa ei ole kyse pelkästään loukkaavista ja herjaavista sanoista, vaan kyse on ilmiöstä, joka heijastaa yhteiskunnassa vallitsevia rakenteita ja asenteita. Vihapuhetta ruokkii yhteiskunnassa vallitseva eriarvoisuus, valtarakenteet, sekä eri ryhmiin kohdistuvat ennakkoluulot. Vihapuhe vaikuttaa haitallisesti paitsi sen kohteiksi joutuneisiin yksilöihin, myös koko yhteiskuntaan.

Oleellista on oppia tunnistamaan vihapuheen taustalla vaikuttavia asenteita: omia ennakkoluuloja ja pelkoja sekä käsitellä niitä, jotta ne eivät muutu haitallisiksi yleistyksiksi. Kaikilla ihmisillä on ennakkoluuloja. Ennakkoluulot helpottavat ihmisiä hahmottamaan maailmaa tekemällä monimutkaisista ilmiöistä yksinkertaisia. Tietämättämmekin jaamme ihmisiä eri ryhmiin, mutta merkityksellistä on se, millaisia arvostuksia ja asenteita liitämme niihin. Toisin sanoen, pidämmekö joitakin ryhmiä parempina kuin toisia. Liitämmekö runsaasti negatiivisia ominaisuuksia tiettyyn ryhmään, jolloin ennakkoluuloista voi syntyä pelkoja?

Omien asenteiden tunnistaminen ja niiden käsittely auttaa myös tunnistamaan muiden asenteita ja niiden erilaisia ilmaisutapoja. Tämä auttaa havaitsemaan vihapuheen eri muotoja. Vihapuheen tunnistamiseksi tulee myös tunnistaa yhteiskunnassa esiintyviä eriarvoisuutta tuottavia valtarakenteita: joillain ryhmillä on enemmän valtaa ja mahdollisuuksia osallistua kuin toisilla. Vihapuheen tunnistaminen ja ymmärrys vihapuheen suhteesta valtarakenteisiin mahdollistaa vihapuheeseen puuttumisen.

Osion harjoitteet:

 • Etuoikeudet
 • Sinut on leimattu!

Etuoikeudet

Harjoitteen tarkoitus on havainnollistaa yhteiskunnan eriarvoisuutta tuomalla esiin erilaisia osallistumista rajoittavia esteitä ja normeja.

Valmistelu

Varaa harjoitteeseen aikaa noin 40 minuuttia.

Tarvikkeet

Valmiiksi tulostetut kortit, joissa on seuraavat roolit (yksi/kortti):

 • Olet juuri Syyriasta Suomeen pakolaisena tullut nuori tyttö.
 • Olet 25-vuotias lesbo.
 • Olet työtön insinööri.
 • Olet pian valmistuva opiskelija. Asut yksin ja vanhempasi ovat muuttaneet ulkomaille.
 • Olet transmies.
 • Olet Senegalista Suomeen muuttaneiden vanhempiesi esikoispoika.
 • Olet pyörätuolilla liikkuva mies.
 • Olet lievästi kehitysvammainen nainen.
 • Olet hyvin toimeentuleva juristi.
 • Olet mielenterveyskuntoutuja.
 • Olet asunnoton nuori nainen.
 • Olet saksalainen opiskelija. Olet asunut Suomessa nyt vuoden.
 • Olet opiskeleva punkkarityttö.
 • Olet 19-vuotias romanityttö. Pukeudut perinteiseen romaniasuun.
 • Olet opiskelija. Vanhempasi ovat varakkaita ja asut vielä kotona.
 • Olet 25-vuotias romanimies. Pukeudut perinteiseen romaniasuun.
 • Olet 20-vuotias mies. Sinut on adoptoitu Suomeen Nigeriasta kun olit alle vuoden ikäinen.

Toteutus

 1. Pyydä osallistujia asettumaan riviin. Katso, että kaikilla on riittävästi tilaa siirtyä eteenpäin esittämiesi väittämien mukaan.
 2. Jaa seuraavaksi osallistujille laput, joissa on roolihahmojen kuvaukset. Varmista, että kaikki ymmärtävät, mitä lapuille on kirjoitettu.
 3. Pyydä seuraavaksi osallistujia eläytymään rooliinsa. Kehota heitä kuvittelemaan esimerkiksi seuraavia asioita:
  • millaisesta henkilöstä on kyse,
  • millainen henkilön lapsuus oli,
  • millaiset vanhemmat hänellä on/oli,
  • kävikö hän koulua,
  • millaista on henkilön elämä nyt.

Ryhmän koosta riippuen voit keksiä lisää rooleja kävelyä varten tai käyttää samaa roolikorttia kahdesti. Saman roolin saaneet osallistujat saattavat sijoittua loppuasetelmassa eri kohtiin, riippuen siitä millaiseksi he kokivat roolihahmonsa.

Kerro seuraavaksi, että luet ääneen seuraavat väitteet yhden kerrallaan. Osallistujien tulee harkita, pitävätkö eri väitteet paikkansa heidän kohdallaan. Jos väite kuvaa heitä, tulee osallistujien siirtyä eteenpäin. Muulloin osallistujat pysyvät paikoillaan.

Siirry eteenpäin, jos:

 • Pyhäpäiväsi on aina merkitty punaisella värillä kalenteriin.
 • Kukaan ei ole kysynyt sinulta, oletko tyttö vai poika.
 • Loppukuusta sinulla on vielä rahaa.
 • Kiukkuisuuttasi ei ole selitetty kuukautisilla.
 • Mahdollisuutesi saada töitä eivät ole huonommat nimesi takia. Äidinkieltäsi, uskontoasi ja kulttuuriasi arvostetaan yhteiskunnassa.
 • Voit matkustaa minne haluat ilman, että sinun täytyy selvittää onko bussi, juna tai lentokone esteetön.
 • Et pelkää, että poliisi pysäyttäisi sinut kadulla.
 • Voit ostaa laastaria, joka on samanväristä kuin ihosi.
 • Seksuaalista suuntautumistasi tai sukupuoltasi ei kommentoida halventavasti.
 • Voit mennä uimahalliin ilman, että sinun täytyy miettiä, mihin pukuhuoneeseen menet.
 • Ihmiset eivät juuri koskaan vilkuile sinua epäluuloisesti kadulla.
 • Kukaan ei ole kysynyt sinulta, mistä oikeasti olet kotoisin.
 • Tullessasi tähän rakennukseen sinun ei tarvinnut miettiä rappusia tai kynnyksiä.
 • Sinulla ei ole ollut taloudellisia vaikeuksia.
 • Sinulla on EU-passi.
 • Et ole koskaan hävennyt kotiasi tai vaatteitasi.
 • Kukaan poliitikko tai keskustelija ei kyseenalaistaisi mahdollisuuttasi vanhemmuuteen.
 • Sinusta tuntuu, että ihmiset kuuntelevat sinua ja ottavat mielipiteesi vakavasti.
 • Kotisi lähellä on nuorisotalo, jossa työntekijät puhuvat äidinkieltäsi.
 • Voit asioida viranomaisten luona ilman tulkkia.
 • Voit kävellä kadulla käsi kädessä rakkaasi kanssa ilman, että kukaan ihmettelee.
 • Joka päivä voit lukea sanomalehdistä menestyneistä ihmisistä, joilla on sama ihonväri kuin sinulla.
 • Jos vierailisit eduskunnassa, ihmiset saattaisivat luulla sinua kansanedustajaksi.
 • Sinun ei tarvitse etsiä tarjouksessa olevia ruokia kaupasta.
 • Vanhempasi ja opettajasi saavat sinut tuntemaan, että sinusta voi tulla mitä tahansa.
 • Sinua ei pelota iltaisin, kun olet kaupungilla.
 • Asut asuinalueella, jossa on pieni työttömyysprosentti.
 • Sinun on helppo löytää yhteiskunnallista tietoa äidinkielelläsi.
 • Kukaan ei ole tytötellyt sinua.
 • Sinun ei tarvitse jännittää, jos kuljet ison miesjoukon ohitse yöllä.
 • Sinun ei tarvitse huolehtia, että sukupuolen takia palkkasi olisi pienempi kuin työkavereittesi.
 • Sinun ei ole koskaan tarvinnut kertoa sukulaisillesi seksuaalisesta suuntautumisestasi.

Pyydä osallistujia jäämään paikoilleen tehtävän purun ajaksi. Esitä heille alla olevia kysymyksiä aloittaen pisimmälle ehtineistä tai lyhimmän matkan kulkeneista:

 • Miltä tuntui siirtyä eteenpäin? Entä miltä tuntui kun ei päässyt etenemään?
 • Minkälaisia esteitä tuli vastaan?
 • Toistuiko jokin asia, minkä vuoksi ei päässyt eteenpäin?
 • Koko ryhmän kanssa voitte keskustella, olivatko jotkut väitteistä oleellisempia etenemisen kannalta kuin toiset? Mitkä?

Pyydä lopuksi osallistujia kertomaan, mitä omaan roolikorttiin oli kirjoitettu ja millaiseksi he roolihahmon kuvittelivat. Keskustelkaa yhdessä, miten erilaiset väitteet vaikuttivat juuri omaan roolihenkilöön ja miksi.

Vaihtoehtoinen harjoite:

Voit myös tehdä hieman edistyneemmän variaation Etuoikeudet-harjoitteesta. Toimi muuten samoin kuin edellä, mutta alussa kun osallistujat ovat samalla viivalla, kieputa jokaisen käden ympäri ohutta paperinarua. Aloita sitten kysymysten esittäminen. Jossain vaiheessa jotkut etenevät nopeammin kuin toiset, jolloin paperinaru uhkaa katketa. Tämä saa jotkut ehkä epäröimään etenemistä. Kehota osallistujia kuitenkin siirtymään eteenpäin aina, kun heillä on siihen mahdollisuus. Narun on tarkoitus havainnollistaa yhteiskunnan verkostomaisuutta ja sitä, kuinka jokaisen yhdenvertainen hyvinvointi ja mahdollisuudet osallistua vaikuttavat positiivisesti kaikkien mahdollisuuksiin.

Sinut on leimattu!

Tämän harjoitteen avulla voi aloittaa keskustelun ennakkoluuloista. Harjoite tekee näkyväksi ennakkoluuloja ja sitä, kuinka ne vaikuttavat ihmisten välisiin kohtaamisiin ja kommunikointiin.

Valmistelu

Varaa toteutukseen aikaa noin 40 minuuttia. Harjoite sopii kaiken kokoisille ryhmille.
Harjoite voi herättää voimakkaita tunteita osallistujissa ja vaatii siksi ryhmän jäseniltä keskinäistä luottamusta.

Tarvikkeet

 • maalarinteippiä tai tarralappuja
 • paperia ja kyniä jokaiselle osallistujalle

Kirjoita tarralapuille tai maalarinteipin palasille valmiiksi erilaisia ominaisuuksia, kuten: rikas, köyhä, nuori, vanha, laiha, lihava, ruma, kaunis, tyttömäinen, poikamainen, iloinen, sovinisti, tummaihoinen. Voit itse keksiä lisää. Tarralaput tai teipinpalat on tarkoitus kiinnittää osallistujien otsaan heitä leimaaviksi ominaisuuksiksi.

Osallistujien tehtävänä on selvittää oma leimansa muiden antamien kirjoitettujen vihjeiden perusteella. Ohjaajan kannattaa harkita, minkä ominaisuuden antaa kullekin osallistujalle. Tehtävän tarkoituksena ei ole osoittaa tai vahvistaa osallistujien henkilökohtaisia ominaisuuksia vaan rohkaista pohtimaan, miten ennakkoluulot vaikuttavat ihmisten välisiin kohtaamisiin ja kommunikointiin.

Toteutus

Pyydä osallistujia tulemaan rinkiin ja sulkemaan silmänsä. Kerro, että seuraavaksi ”leimaat” heidät liimaamalla jokaisen otsaan tarralapun tai teipinpalan, johon on kirjoitettu jokin ominaisuus. Kerro, että lapuilla olet leimannut heidät tämän yksittäisen ominaisuuden edustajiksi. Tähdennä, että tehtävä vaatii rooleihin heittäytymistä ja paksunahkaisuutta.

Kiinnitettyäsi lapun jokaisen otsaan pyydä osallistujia avaamaan silmänsä ja katsomaan ympärilleen puhumatta. Lapuissa lukevia sanoja ei saa sanoa ääneen harjoituksen aikana. Kerro osallistujille, että he ovat nyt netissä ja ovat juuri olleet osallisena verkkokeskusteluissa, joissa ihmiset ovat ilmaisseet mielipiteitään heitä kohtaan. Keskusteluissa osallistujia on kutsuttu heidän otsassaan lukevilla sanoilla.

Jaa seuraavaksi jokaiselle yksi paperi tai vihko ja kynä kirjoittamista varten. Paperi tai vihko toimii kuvitteellisena tietokoneena tai tablettina. Ohjeista osallistujia, että he ovat yhä netissä ja heidän tulee seuraavan kymmenen minuutin ajan kulkea ympäri tilaa ”chattaillen” toistensa kanssa muistiinpanovälineiden avulla. Tehtävän aikana ei saa puhua tai elehtiä. Tarkoituksena on kohdella toisia heille annetun leiman mukaan ja yrittää samalla selvittää itselle annettu leima.

Voit kysellä tehtävän kuluessa, kuinka moni on selvittänyt oman leimansa. Kun kaikki ovat valmiita, pyydä osallistujat takaisin rinkiin. Nyt jokainen voi vuorollaan arvata oman leimansa. Arvauksen jälkeen lapun voi irrottaa otsasta ja katsoa, arvasiko oikein. Samalla osallistujat voivat kertoa, miltä kohtelu tuntui.

Harjoituksen draamaosuuden päätyttyä on hyvä muistuttaa osallistujille, että se on ohi ja kyse oli kuvitteellisesta leimasta. Rypistäkää tarralaput ja heittää ne roskiin. Roolileikki on päättynyt.

Käykää lopuksi keskustelua harjoitteen kulusta ja sen herättämistä ajatuksista ja tunteista. Harjoitteen jälkeen käytävä purkukeskustelu on tärkeä osa harjoitetta. Voit ohjata keskustelua käyttäen apuna alla olevia kysymyksiä:

 • Millaisia tunteita tehtävä herätti?
 • Miltä tietynlaisen leiman saaminen tuntui?
 • Miltä kommenttien saaminen tuntui?
 • Millaista oli kirjoittaa kommentteja muille?
 • Millaisista kommenteista sinulle valkeni, kuka olet?
 • Mitä eroja tällaisessa simulaatiossa on verrattuna netissä käytyyn keskusteluun?
 • Miksi nimetön ja kasvoton kommentointi on niin helppoa?
 • Kuinka helppoa tai vaikeaa tietynlaisen maineen saaminen netissä on? Miten tämä vaikuttaa ikävän kommentoinnin kohteena olevaan ihmiseen? Kertokaa esimerkkejä.
 • Miten netissä tapahtuvaan haukkumiseen ja kiusaamiseen voi puuttua? Kenelle siitä voi kertoa ja mistä voi pyytää apua?
 • Miltä haukkujasta tai kiusaajasta tuntuu? Mitä hän hyötyy käyttäytymisestään? Millaisia motiiveja arvelette haukkujalla olevan?
 • Kuinka ennakkoluulot vaikuttavat tapaamme kohdata ja kohdella muita ihmisiä?
 • Miten tuntemattoman ihmisen voisi nähdä toisin?

Vaihtoehtoinen harjoite

Harjoituksen voi toteuttaa myös siten, että verkkoympäristön sijaan osallistujat ilmaisevat ajatuksensa toisistaan puhuen, ilmein ja elein. Tehtävä tekee näkyväksi, kuinka ennakkoluulot vaikuttavat tapaamme kohdata muita ihmisiä ja kommunikoida heidän kanssaan.

Valmistelut ovat samanlaiset kuin yllä, mutta et tarvitse kyniä ja lehtiöitä. Leimaa osallistujat kuten yllä olevassa harjoitteessa. Kehota heitä kirjoittamisen sijaan ilmaisemaan itseään puhuen, ilmeillä ja eleillä. Kuten yllä, tässä harjoitteessa kunkin osallistujan täytyy yrittää arvata hänelle annettu leima toisten osallistujien reaktioiden perusteella.

Tehtävän päätteeksi keskustelkaa sen herättämistä tunteista. Ohjaa keskustelua seuraavin apukysymyksin:

 • Millaisia tunteita tehtävä herätti?
 • Miltä tietynlaisen leiman saaminen tuntui?
 • Miltä saamasi kohtelu tuntui?
 • Millaista oli kohdella muita tietyn piirteen perusteella?
 • Millaisista viesteistä sinulle valkeni, kuka olet?
 • Kuinka helppoa tai vaikeaa tietynlaisen maineen saaminen on? Kertokaa esimerkkejä. Miten tämä vaikuttaa ikävän kohtelun kohteena olevaan ihmiseen?
 • Kuinka tietynlaisen leiman saaminen vaikuttaa ihmisen elämään?
 • Miten haukkumiseen ja kiusaamiseen voi puuttua? Kenelle siitä voi kertoa ja mistä voi pyytää apua?
 • Miltä haukkujasta tai kiusaajasta tuntuu? Mitä hän hyötyy käyttäytymisestään? Millaisia motiiveja arvelette haukkujalla olevan?
 • Kuinka ennakkoluulot vaikuttavat tapaamme kohdata ja kohdella muita ihmisiä?
 • Miten tuntemattoman ihmisen voisi nähdä toisin?

Seuraava osio:

Katso myös