Allianssi

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi on valtakunnallinen nuorisoalan palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Olemme poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja, ja jäseninämme on yli 150 valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan organisaatiota. 

Tärkein tavoitteemme on ehkäistä nuorten syrjäytyminen, joka on mielestämme Suomen suurin ongelma. Edistämme nuorten kasvua yhteiskunnan vastuullisiksi jäseniksi, osallistumista päätöksentekoon ja kansainväliseen toimintaan. Teemme vaikuttamistyötä hyvinvoivien nuorten ja riittävästi resursoidun nuorisoalan puolesta. Palvelemme nuorisoalan toimijoita ja nuorisotyötä järjestöissä, kunnissa ja seurakunnissa.

Järjestämme vuosittain nuorisoalan omat NUORI – valtakunnalliset nuorisotyön päivät. Tapahtuma kokoaa yhteen tuhansia nuorisoalan toimijoita niin järjestö-, kunta- kuin seurakuntasektoriltakin. Koordinoimme myös vuosittain nuorisoalan omaa teemaviikkoa, Nuorisotyön viikkoa, ja nuorille suunnattua demokratiakasvatuksen Politiikkaviikkoa. Järjestämme myös jokaisten valtakunnallisten vaalien yhteydessä Nuorisovaalit, jota olemme koordinoineet jo 90-luvulta asti.

Toimintaamme ohjaavat säännöt ja strategia. Vaikuttamistyön teemat ja tavoitteet on määritelty tavoiteohjelmassa. Tutustu asiakirjoihin tarkemmin täällä.

Leivissämme työskentelee reilu parikymmentä oman alansa rautaisinta asiantuntijaa. Jäsentemme valitsemaan hallitukseen kuuluu tällä hetkellä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yhdeksän varsinaista jäsentä sekä yhdeksän varajäsentä, jotka edustavat nuorisoalan toimijoita laajasti. Tutustu henkilöstöömme ja hallitukseemme, ja ota yhteyttä!

Pidämme majaa Allianssi-talossa viehkeässä Itä-Pasilassa muutaman muun nuorisoalan toimijan kanssa. Kokous- ja saunatilamme ovat niin nuorisoalan toimijoiden kuin muidenkin kiinnostuneiden vuokrattavissa.

Vastaamme mielellämme kaikkiin nuoriin, nuorisoalaan ja järjestöihin liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin. Meiltä Allianssista ja jäsenjärjestöistämme löytyy asiantuntemusta ja näkökulmia nuoriin liittyviin ilmiöihin ja teemoihin.

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi on perustettu vuonna 1992, jolloin kolme valtakunnallista nuorisotyön palvelujärjestöä (Nuorisotyön Keskus NTK, Kansalaiskasvatuksen Keskus KaKe ja Suomen Nuorisojärjestöjen Yhteistyöjärjestö SNT) yhdistyivät. Toimintaamme rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustuksesta valtakunnallisille nuorisoalan järjestöille.

Katso myös