Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Mitä tarjoamme?

  • Koulutusta, tukea ja asiantuntija-apua tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen nuorisotyössä ja järjestöissä.
  • Menetelmiä ja työkaluja yhdenvertaisuuskasvatukseen ja syrjimättömän toimintakulttuurin kehittämiseen.
  • Tietoa ja asiantuntijapuheenvuoroja mm. nuorten kokemasta syrjinnästä ja vihapuheesta, turvallisista yhteisöistä tai yhdenvertaisuustyöstä nuorisotoimialalla.
  • Vastaamme myös mielellään tiedusteluihin eri syrjintäperusteita tai ilmiöitä tuntevista asiantuntijoista jäsenjärjestöissämme ja muissa verkostoissamme.

Haluamme, että nuoret voivat hyvin. Siksi meille on tärkeää, että nuorisoalalla huomioidaan nuorten yhdenvertaisuus. Tuemme nuorisoalaa yhdenvertaisuuden edistämisessä tarjoamalla apua ja tukea alan toimijoille. Palveluihimme kuuluu tuki ja neuvonta, puheenvuorot sekä verkko- ja tilauskoulutukset.

Asiantuntijamme auttaa mielellään esimerkiksi seuraavissa kysymyksissä:

  • yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitttelu
  • nuorten moninaisuuden huomioiminen
  • syrjinnän torjuminen
  • häirinnän ja vihapuheen torjuminen
  • esteettömyys

Koordinoimme myös kaikille yhdenvertaisuusteemoista kiinnostuneille nuorisoalan toimijoille avointa yhdenvertaisuusverkostoa.

Mitä yhdenvertaisuus tarkoittaa?

Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia keskenään. Se tarkoittaa syrjimättömyyttä, mutta myös sitä, että toimintaa, palveluita ja ympäristöjä kehitetään ihmisten moninaisuus huomioivaksi.

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan yhdenvertaisuuslain (1325/2014) mukaisesti sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia eikä ketään saa syrjiä henkilöön liittyvän syyn perusteella. Tasa-arvolla taas viitataan useissa yhteyksissä miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon (laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986). Tasa-arvon käsite on laissa laajennettu huomioimaan sukupuolen moninaisuus. Se kattaa naisten, miesten sekä transihmisten ja intersukupuolisten tasa-arvon. Nuorisolaissa (2017) tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen ovat lain keskeisiä tavoitteita, joilla ohjataan nuorisotyötä ja -toimintaa.

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutuminen tarkoittaa sitä, että jokaisella työntekijällä ja toimintaan osallistuvalla tulee olla samanlaiset mahdollisuudet tehdä työtä, osallistua ja tulla kohdelluksi riippumatta hänen taustastaan.

Menetelmiä ja työkaluja yhdenvertaisuuden edistämiseen

Katso myös