Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Mitä tarjoamme?

  • Koulutusta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusaiheissa. Koulutustarjonnan näet tapahtuma- ja koulutuskalenteristamme.
  • Tukea ja asiantuntija-apua tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen sekä syrjinnän kitkemiseen nuorisotyössä ja järjestöissä.
  • Menetelmiä ja työkaluja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskasvatukseen sekä syrjimättömän toimintakulttuurin kehittämiseen.
  • Tietoa ja asiantuntijapuheenvuoroja mm. nuorten kokemasta syrjinnästä ja vihapuheesta, turvallisista yhteisöistä tai yhdenvertaisuustyöstä nuorisotoimialalla.
  • Vastaamme myös mielellään tiedusteluihin eri syrjintäperusteita tai ilmiöitä tuntevista asiantuntijoista jäsenjärjestöissämme ja muissa verkostoissamme.

Haluamme, että nuoret voivat hyvin. Siksi meille on tärkeää, että nuorisoalalla huomioidaan nuorten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Allianssin palvelut on suunnattu nuorisoalan toimijoille ja järjestöjen osalta ensisijaisesti valtakunnallisille jäsenjärjestöille. Yhteisiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin voivat osallistua myös jäsenjärjestöjen jäsenten toimijat.

Asiantuntijamme auttaa mielellään esimerkiksi seuraavissa kysymyksissä:

  • tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu
  • nuorten moninaisuuden huomioiminen
  • syrjinnän kitkeminen
  • häirinnän ja vihapuheen torjuminen
  • esteettömyys

Koordinoimme myös kaikille yhdenvertaisuusteemoista kiinnostuneille nuorisoalan toimijoille avointa yhdenvertaisuusverkostoa.

Mitä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus tarkoittavat?

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus tarkoittavat sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia keskenään. Ne tarkoittavat syrjimättömyyttä, mutta myös sitä, että toimintaa, palveluita ja ympäristöjä kehitetään ihmisten moninaisuus huomioivaksi.

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan yhdenvertaisuuslain (1325/2014) mukaisesti sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia eikä ketään saa syrjiä henkilöön liittyvän syyn perusteella. Tasa-arvolla taas viitataan useissa yhteyksissä miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon (laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986). Tasa-arvon käsite on laissa laajennettu huomioimaan sukupuolen moninaisuus. Se kattaa naisten, miesten sekä transihmisten ja intersukupuolisten tasa-arvon. Nuorisolaissa (2017) tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen ovat lain keskeisiä tavoitteita, joilla ohjataan nuorisotyötä ja -toimintaa.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen tarkoittaa, että jokaisella toimintaan osallistuvalla tulee olla samanlaiset mahdollisuudet osallistua ja tulla kohdelluksi riippumatta hänen taustastaan.

Menetelmiä sekä työkaluja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen

Katso myös