Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Mitä tarjoamme?

  • Koulutusta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusaiheissa. Koulutustarjonnan näet tapahtuma- ja koulutuskalenteristamme.
  • Tukea tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen nuorisoalalla.
  • Menetelmiä ja työkaluja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskasvatukseen sekä syrjimättömän toimintakulttuurin kehittämiseen.
  • Vastaamme myös mielellään tiedusteluihin eri syrjintäperusteita tai ilmiöitä tuntevista asiantuntijoista jäsenjärjestöissämme ja muissa verkostoissamme.

Haluamme, että nuoret voivat hyvin. Siksi meille on tärkeää, että nuorisoalalla huomioidaan nuorten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. 

Mitä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus tarkoittavat?

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus tarkoittavat sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia keskenään. Ne tarkoittavat syrjimättömyyttä, mutta myös sitä, että toimintaa, palveluita ja ympäristöjä kehitetään ihmisten moninaisuus huomioivaksi.

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan yhdenvertaisuuslain (1325/2014) mukaisesti sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia eikä ketään saa syrjiä henkilöön liittyvän syyn perusteella. Tasa-arvolla taas viitataan useissa yhteyksissä miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon (laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986). Tasa-arvon käsite on laissa laajennettu huomioimaan sukupuolen moninaisuus. Se kattaa naisten, miesten sekä transihmisten ja intersukupuolisten tasa-arvon. Nuorisolaissa (2017) tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen ovat lain keskeisiä tavoitteita, joilla ohjataan nuorisotyötä ja -toimintaa.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen tarkoittaa, että jokaisella toimintaan osallistuvalla tulee olla samanlaiset mahdollisuudet osallistua ja tulla kohdelluksi riippumatta hänen taustastaan.

Menetelmiä sekä työkaluja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen

Katso myös