Työkaluja vaikuttavuuden kehittämiseksi

Sivu on osa Työkaluja nuorisoalalle -kokonaisuutta. Palaa pääsivulle klikkaamalla tätä.

Tälle sivulle on koottu työkaluja, joiden avulla voi kehittää työn vaikuttavuutta nuorisoalalla.

Linkkejä ja lisätietoa vaikuttavuuden arvioimisesta ja kehittämisestä

 • Vaikuttavuuden arviointi / STAKES: Peter Dahler-Larsen 2005
 • Mitä nuorisotyöntekijän tulisi tietää vaikuttavuuden mittaamisesta? / VERKE
  • Jussi Pyykkönen sukeltaa syvälle vaikuttavuuden mittaamisen maailmaan ja selventää selkeästi kaiken mitä sinun tulisi tietää aiheesta. Yksinkertaisuudessa vaikuttavuuden mittaaminen on muutos ajassa suhteessa johonkin. Jussi avaa esimerkein mitä se tarkoittaa sinun kohdalla. Videon lopussa kaksi esimerkkiä mittaamisen mahdollisuuksista: Tomas Lehtinen Espoon kaupungilta kertoo voiko tekoäly ennustaa lastensuojeluasiakkuuden. Riikka Kämppi Unicefiltä kuvailee miten datalla voidaan vaikuttaa ihmisiin. 
  • Linkki videoon (YouTube).
 • VAIKUTTAVA ERASMUS+ – vaikuttavuusajattelun nykytilanne ja osallistuvien organisaatioiden tarpeet / Opetushallitus; Selvitykset ja raportit 2019:10
  • Vaikuttava Erasmus+ on Opetushallituksen ja ajatushautomo Demos Helsingin keväällä 2019 yhdessä toteuttama hanke, jonka tavoitteena oli luoda pohjaa Suomen oman Erasmus+ -vaikuttavuusmallin rakentamiseksi. Hankkeessa selvitettiin jo käytössä olevien vaikuttavuusmallien parhaimmiston soveltuvuutta Suomen Erasmus+ -kontekstiin. Hanketoimijoille suunnatulla kyselyllä sekä yhteiskehittämistyöpajalla selvitettiin, minkälaisia vaikutuksia ja vaikuttavuuksia hankkeissa on tavoiteltu, miten vaikuttavuutta on arvioitu ja minkälaista tukea hanketoimijat tarvitsisivat vaikuttavuuden kehittämiseen ja arviointiin. 
  • Linkki pdf-julkaisuun.
 • Hyvän mitta-sivusto / Hyvän mitta -työkalut kehitettiin yhteishankkeessa, johon osallistui mm. Sitra, STEA, OKM ja useita järjestöjä.
  • Suomessa tehdään paljon hyvää, mutta sen vaikutusta yhteiskuntaan on ollut vaikea mitata. Ovatko lahjoitetut tai liiketoiminnalla ansaitut eurot tai vapaaehtoisten aika aidosti parantaneet ihmisten elämää? Hyvän Mitta selvitti vuosien 2016-2019 aikana kuinka yhteiskunnallinen työ vaikuttaa ja millaisia sen tulokset ovat. Hankkeen tulokset ja työkalut ovat vapaasti hyödynnettävissä kaikille kiinnostuneille.
  • Linkki: hyvanmitta.fi.
 • Avoimen nuorisotyön arviointivälineen käyttöönotto (2018-2020) / Nuorisotutkimusseura ry
  • Hankkeessa otetaan käyttöön avoimelle nuorisotyölle kehitettyä monitahoarvioinnille pohjautuvaa arviointivälinettä. Pilotoimassa on mukana kuntia, seurakuntia  ja järjestöjä. Arviointivälineen toimivuutta testataan arvioimalla sen avulla Lounais-Suomen alueella toteutettuja nuorisotyön lähipalveluja sekä kahta valtakunnallista verkkopalvelua.
  • Linkki: Avoimen nuorisotyön arviointivälineen käyttöönotto (2018–2020).
 • Syrjäytymisen lasku / Teemu Vauhkonen ja Tommi Hoikkala, Nuorisotutkimuseura ry.
 • Improving youth work – your guide to quality development
 • Risk Assessment: Not implementing Digital Youth Work
  • Skotlannissa laadittu työkalu digitaalisen nuorisotyön vaikuttavuuden pohdintaan ”mitä jos diginuorisotyötä ei tehdä”.
  • Linkki: https://bit.ly/3dLh5Yj.
 • The Social Impact of Digital Youth Work
  • Akateeminen kirjoitus, tarkastelee nuorisotyöntekijöiden käsityksiä diginuorisotyön sosiaalisten vaikutusten arvioinnista.
  • Linkki: https://bit.ly/3dSGIGX.
 • Capturing Magic
  • Irlannissa kehitetty työkalu nuorten taideprojektien vaikuttavuuden arviointiin.
  • Linkki: https://bit.ly/38bS5bu.

Katso myös