Työkaluja vaikuttavuuden kehittämiseksi

Sivu on osa Työkaluja nuorisoalalle -kokonaisuutta. Palaa pääsivulle klikkaamalla tätä.

Tälle sivulle on koottu runsas lista erilaisia työkaluja, joiden avulla voi kehittää vaikuttavuus- ja arviointityötä nuorisoalalla. Materiaalit on jaettu neljän alaotsikon alle – voit navigoida sivulla klikkaamalla haluamaasi otsikkoa alta.

Mittareita ja menetelmiä
Oppaita
Tutkimuksia ja selvityksiä
Videoita

Mittareita ja menetelmiä

 • Osallisuusmittari (Osaamiskeskus Kentauri)
  • Nuorisoalan järjestöjen mittari kartoittaa toiminnassa syntyvää osallisuuden kokemusta ikätasoisesti. Mittari on saatavilla myös ruotsinkielisenä.
 • NEMI – nuorisotyön ekologiset arvot -mittari (Osaamiskeskus Kentauri)
  • NEMI eli Nuorisotyön ekologiset arvot -mittari kartoittaa ekologisen elämän arvojen siirtymistä osaksi toimintaan osallistuvan nuoren arkea ja elämää. Mittari on saatavilla myös ruotsinkielisenä. 
 • Sovari-vaikutusmittari (Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry)
  • Sovari – sosiaalisen vahvistumisen mittari tuottaa tietoa etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan laadusta ja vaikutuksista elämäntaitoihin. Mittari on maksuton ja sitä ylläpitää Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry.
 • Nuortenpuolustuskurssi (Allianssi)
  • Nuortenpuolustuskurssi on toiminnallinen kokonaisuus, jonka tarkoituksena on tehdä nuorisoala ja nuorisotyö tutuksi sekä valtakunnallisen että paikallisen tason päättäjille eli heille, jotka päättävät nuorisoalan resursseista. Nuorisonpuolustuskurssin järjestävät oman alueensa nuorisotyön toimijat yhdessä.

Oppaita

 • Opas oman toiminnan arviointiin järjestöille (Kuntoutussäätiö)
  • Artsi – sähköinen opas -sivusto tarjoaa malleja, työkaluja ja vinkkejä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen itsearviointiin sekä seuranta- ja arviointikäytäntöjen luomiseen ja kehittämiseen. Sivustolla olevan itseopiskelumateriaalin ja työkalujen avulla järjestö pystyy luomaan omat arvioinnin ja seurannan mallinsa.
 • Opas vaikuttavuuden arviointiin liikunta- ja urheiluyhteisöissä sekä muissa järjestöissä (Juha Heikkala & Antti Pelto-Huikko)
  • Oppaan tavoitteena on vahvistaa järjestöjen strategista johtamista pitkän aikavälin elinvoimaisuuden ja menestyksen varmistamiseksi, auttaa järjestöjä osoittamaan niiden toiminnan merkitys yksilöille ja yhteiskunnalle sekä tarjota käytännön työkalu vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointiin.
 • Vaikuttavasti.fi (Osaamiskeskus Kentauri ja Opintokeskus Sivis)
  • Vaikuttavasti.fi on arvioinnin itseopiskelusivusto, joka sisältää kahdeksan eri koulutusta, joiden avulla voi perehtyä arvioinnin eri osa-alueisiin. Koulutukset sisältävät tietopaketin, pohtimistehtäviä ja visan, jolla voi testata osaamistaan.
 • Vaikuttavuuden arviointi (Stakes)
  • Tämän menetelmällisen käsikirjan on tarkoitus palvella käytännön työntekijöitä sosiaalialalla.  Se on tuotettu osana Hyvät käytännöt -ohjelmaa, joka oli osa hyvinvointipalvelujen modernisoimishanketta. Tietoa vaikuttavuuden arvioinnin perusajatuksesta, arviointimallista ja arvioinnin esteiden voittamisesta.
 • Vaikuttavuuden askelmerkit (Sitra)
  • Tämän Sitran palveluntuottajille suunnatun julkaisun tavoitteena on avata yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mallintamista ja mittaamista sekä tehdä vaikuttavuudesta yrityksille ja järjestöille helpommin ymmärrettävä ja lähestyttävä asia.
 • Vaikuttavuuden jäljillä. Opas yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehittämiseen. (Hyvän Mitta -hanke)
  • Kattava opas auttaa suunnittelemaan oman toiminnan arviointia ja tukee yhteiskunnallisten vaikutusten osoittamisessa.

Tutkimuksia ja selvityksiä

Videoita

 • Mitä nuorisotyöntekijän tulisi tietää vaikuttavuuden mittaamisesta (Verke, 2019)
  • Mitä nuorisotyöntekijän tulisi tietää vaikuttavuuden mittaamisesta? Videossa sukelletaan syvälle vaikuttavuuden mittaamisen maailmaan ja selvennetään selkeästi kaikki, mitä aiheesta tulee tietää.
 • Termit tutuiksi -video (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, 2020)
  • STEAn avustushakemuksissa ja raporteissa käytettävät termit eivät välttämättä ole kaikille arjesta tuttuja. Tutustu termeihin tarkemmin tämän lyhyen videoesittelyn avulla.

Katso myös