Politiikkaviikon materiaalit

Julkaisemme Politiikkaviikon järjestämistä varten erilaisia materiaaleja, kuten ohjeistuksia ja oppimateriaaleja, hyödynnettäväksi viikkoon osallistuville. Materiaalit julkaistaan myöhemmin tällä sivulla, mutta esimakua saat tulevien materiaalien kuvausten kautta!

Näin teet Politiikkaviikon -ohjeistus

Miten Politiikkaviikkoa voisi toteuttaa omassa luokassa, ryhmässä tai harrastusporukassa? Mistä lähden edes liikkeelle? Ohjeistus koostaa tarkasti, mistä on kyse ja mitä taitoja Politiikkaviikolla pääsee oppimaan. 

Näin kokoat päättäjien paneelin tai kutsut poliitikon paikalle -vinkkilista

Olisipa kiva kutsua paikallisia päättäjiä tai kansalaisjärjestöjä kertomaan työstään tai kuulemaan miten he muuttavat maailmaa paremmaksi! Mistä heidät löytää? Mitä kannattaisi ottaa huomioon paneelia kootessa? Tämä vinkkilista toimii tukena ja varoittaa yleisimmistä sudenkuopista. 

Poliittiset taisteluparit -video ja siihen liittyvät tehtävät

Politiikka näyttäytyy usein mediassa ja eduskunnan kyselytunneilla riitelynä ja toisten syyttelynä. Onko se tapa miten yhteisistä asioista päätetään? Kuvaamme videon kahdesta politiikan toimijasta, jotka ovat poliittisesti eri mieltä toistensa kanssa. Miten he tulevat tiukoissa tilanteissa toimeen ja pystyvät silti tekemään vaikeita päätöksiä? Materiaali sopii ristiriitojen purkuun ja toimii keskustelunaloituksena politiikan tekemisen tavoista. Mukana on myös videoon liittyviä tehtäviä, jotka sopivat itsenäiseen työhön tai keskusteltavaksi pienryhmissä.

Puolueiden esittelyvideot ja niihin liittyvät tehtävät 

Mitä asioita puolueet ajavat? Miten puolueet eroavat toisistaan? Mitä poliittiset nuorisojärjestöt tekevät ja mikä heille on tärkeää? Kuvaamme kaikkien puolueiden puheenjohtajien ja niiden nuorisojärjestöjen puheenjohtajien kanssa esittelyvideot, jotka on tarkoitettu käytettäväksi nuorisotilalla, luokassa tai nuortenillassa katsottavaksi. Tuotamme myös tehtävät, joiden avulla voi pohtia syvällisemmin puolueiden toimintamekanismeja ja tutustua eri puolueiden ohjelmiin. 

Eurooppanuoret: Nuorten EU – Täsmäiskuja EU:sta toisen asteen opiskelijoille

Eurooppanuorilla on käynnissä Nuorten EU – Täsmäiskuja EU:sta toisen asteen opiskelijoille -hanke, jonka rahoittaa ulkoministeriön Eurooppatiedotus. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa nuorten tietoisuutta Euroopan unionista, sen toiminnasta sekä antaa opiskelijoiden äänelle näkyvyyttä suomalaisessa Eurooppa-keskustelussa.

Hanke järjestää eri puolilla Suomea kouluvierailuja, joita voi tilata myös Politiikkaviikolle! Kouluvierailut sisältävät EU-tietopaketin sekä työskentelyä EU:iin liittyvien kysymysten parissa. EU-tietopaketti tulee myöhemmin jakoon Politiikkaviikon sivuille myös niille, jotka eivät kouluvierailua itselleen tilaa. Vierailupyynnön kouluvierailusta voi jättää täällä: https://forms.gle/RC4xDNUnPshrwERf9

Eurooppanuoret ovat 15–28-vuotiaille nuorille suunnattu järjestö, jonka tavoitteena on toimia nuorten äänenä Eurooppa- ja kansainvälisyyskysymyksissä. Eurooppanuoret edistää rakentavaa Eurooppa-keskustelua sekä tarjoaa nuorille mahdollisuuden oppia ja ymmärtää paremmin Euroopan unionin toimintaa.

Mediatutkimustunti: Media ja politiikka (toisen asteen opiskelijoille)

Politiikkaviikon tiistaina 1.11. klo 13–15 on mahdollista osallistua etänä Tampereen yliopiston järjestämälle Politiikkaviikkoon räätälöidylle mediatutkimustunnille, jonka aiheena on media ja politiikka. Käsityksemme politiikasta muotoutuu pitkälti mediavälitteisesti. Millaisena politiikka meille näyttäytyy journalistisessa mediassa? Millaisia asioita siitä nousee esiin sosiaalisen median alustoilla? Kenen ääni kuuluu missäkin, miten ja miksi, ja mitä merkitystä sillä on? Tutkija Jari Väliverrosen (Tampereen yliopisto) kanssa tunnilla pohditaan median ja politiikan suhdetta tutkitun tiedon ja keskustellaan osallistujien omista havainnoista.

Mediatutkimustunnin voi järjestää osana esimerkiksi yhteiskuntaopin, historian tai äidinkielen opetusta toisella asteella. Ilmoittautuminen mediatutkimustunnille viimeistään 14.10. tällä lomakkeella: https://forms.office.com/r/7DmpuC2YVD 

Kohti nuorten hyvinvointialueita -materiaali (n. 45 min oppitunti)

Hyvinvointialueet ja vaikuttaminen -tehtäväpaketin tavoitteena on antaa oppilaille perustietoa hyvinvointialueista sekä osallistumisesta ja vaikuttamisesta hyvinvointialueilla. Oppimateriaali sisältää yhdessä nuorten kanssa tehdyn videon, jossa kerrotaan lyhyesti hyvinvointialueista ja vaikuttamisesta. Lisäksi oppimateriaali sisältää tehtäviä, jotka syventävät oppilaiden tietoja hyvinvointialueiden toiminnasta ja haastavat pohtimaan itselle mieluisia osallistumis- ja vaikuttamistapoja. 

Osana oppituntia nuoret pääsevät myös itse kertomaan ajatuksiaan hyvinvointialueen toiminnasta, ja materiaalin toteuttava Kohti nuorten hyvinvointialueita -hanke vie nuorten viestejä eteenpäin hyvinvointialueille. Tehtävät sopivat kaikille ennakkotiedoista riippumatta. Materiaali tulee saataville 15.9.

Erätauko-keskustelu

Haluatko rakentavaa keskustelua yhteiskunnallisista teemoista? Tai syvempää ymmärrystä eri näkökulmista? Erätauko-keskustelussa voit pysähtyä näiden äärelle ja saada myös heidän ääni kuuluviin, jotka usein jäävät hiljaisiksi. Erätauko-säätiö tuottaa Politiikkaviikkoa varten valmiin keskustelun kaavan, joka mahdollistaa keskustelua esimerkiksi ympäristöstä, demokratiasta tai kestävästä ruuasta. Tämän lisäksi saat ohjeistuksen, miten materiaalia voi käyttää. Materiaali tulee saataville 15.9.

Katso myös