Uutiset

Nuori, haluatko edistää kestävää kehitystä? Hae nuorten asiantuntijaryhmiin!

Uutiset 17.6.2024

Nuorten Agenda2030-ryhmä ja Nuorten ilmasto- ja luontoryhmä hakevat uusia jäseniä! Löydät molempien hakujen tiedot sekä tarkempaa tietoa ryhmistä tästä uutisesta.

Nuorten Agenda2030-ryhmässä 15-28 -vuotiaat nuoret pääsevät osallistumaan Agenda2030:n, eli YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen kansallisella tasolla. Ryhmässä vaikutetaan muun muassa kannanotoin ja sidosryhmätyöskentelyn kautta. Nuorten Agenda2030-ryhmä toimii pääministerin johtaman kestävän kehityksen toimikunnan yhteydessä.

Nuorten Agenda2030-ryhmän tavoitteina on

 • edistää kestävän kehityksen tietoisuuden lisääntymistä ja tavoitteiden toteutumista eri puolilla Suomea
 • osallistua kansalliseen keskusteluun kestävän yhteiskunnan rakentamiseksi Suomessa ja globaalisti, erityisesti osana Suomen kestävän kehityksen toimikunnan työtä sekä
 • järjestää toimintaa kestävän kehityksen teemoihin liittyen.

Ryhmällä on kaksi tasavertaista puheenjohtajaa sekä 12–14 jäsentä eri puolilta Suomea ja erilaisista taustoista. Toimikaudeltaan kokeneempi puheenjohtaja toimii myös kestävän kehityksen toimikunnan toisena varapuheenjohtajana, Ryhmään voivat hakea nuoret, jotka ovat iältään 15–28-vuotiaita.

Ryhmän jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Haku järjestetään vuosittain ja joka vuosi valitaan aina puolet jäsenistä sekä tarvittaessa täydennetään ryhmää. Tänä vuonna haemme ryhmään yhtä puheenjohtajaa ja 9 jäsentä. Nyt valittavien jäsenten toimikausi on 08/2024–08/2026. Ryhmän jäsenenä voi toimia korkeintaan kaksi vuotta, mutta ryhmän jäsenenä jo toiminut henkilö voi hakea puheenjohtajaksi.

Ryhmän toiminnan mahdollistavat valtioneuvoston kanslia ja Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi. Valtioneuvoston kanslia on ryhmän virallinen kotipaikka, jonka alaisuudessa ja rahoituksella ryhmä toimii. Allianssi koordinoi ryhmän haun, nimittää jäsenet sekä vastaa ryhmän hallinnoinnista. Ryhmä suunnittelee ja toteuttaa itse toimintaansa Valtioneuvoston kanslian ja Allianssin tukemana.

Nuorten Agenda 2030-ryhmän jäsenenä pääset

 • Suomen kansallisen kestävän kehityksen toimikunnan toimintaan
 • toteuttamaan tapahtumia ja viestintää nuorille kestävän kehityksen teemoista
 • mukaan työpajoihin, keskusteluihin ja kestävän kehityksen tapahtumiin
 • verkostoitumaan erilaisten sidosryhmien kanssa
 • työstämään lausuntoja ja kannanottoja sekä vaikuttamaan päätöksentekoon.

Ryhmän jäsenet toimivat ideoiden puolestapuhujina ja kasvattajina omalla alueellaan, järjestössä, koulussa tai työpaikalla ja osallistuvat tavoitteista käytävään vuoropuheluun ja keskusteluun kansallisissa yhteyksissä. Ryhmä on viime vuosina osallistunut kestävän kehityksen toimikunnan kokouksiin ja toimintaan, Suomen kansallisen kestävän kehityksen tiekartan ja strategian tekemiseen, antanut lausuntoja lakiesityksistä, osallistunut ja järjestänyt lukuisia paneelikeskusteluja, pitänyt erilaisia asiantuntijapuheenvuoroja sekä tehnyt opintomatkoja.

Kaudella 2023–2024 ryhmä on järjestänyt muun muassa dialogitapahtumia päättäjien kanssa, osallistuu SuomiAreenaan ja matkustaa Ahvenanmaalle pitämään työpajaa osana ReGeneration-viikkoa. Ryhmän keskuudesta valitaan vuosittain myös Suomen nuorisoedustaja YK:n korkean tason kestävän kehityksen poliittiseen foorumiin (High-level Political Forum on Sustainable Development, HLPF).

Kyseessä on luottamustoimi, josta ei makseta palkkaa. Tehtävästä aiheutuvat matka- ja majoituskulut korvataan. Ryhmän pääasiallinen työskentelykieli on suomi.

Etsimme Nuorten Agenda2030-ryhmän jäseneksi sinua, joka olet

 • 15–28-vuotias
 • innostunut vaikuttamaan kestävän kehityksen toteuttamiseen
 • kiinnostunut kestävän kehityksen teemoista sekä teemaa jonkin verran jo entuudestaan tunteva
 • esiintymis-, viestintä- ja kielitaitoinen (pärjäät suomen kielellä, muista kielistä plussaa)
 • innostunut tekemään tapahtumia, viestintää ja vaikuttamista yhdessä ryhmän muiden jäsenten kanssa
 • valmis sitoutumaan ryhmän toimintaan kahdeksi vuodeksi.

Pyrkimyksenä on koota monipuolinen ryhmä, jossa on nuoria erilaisista taustoista ja eri puolilta Suomea. Hakijoiksi toivotaan eri sukupuolten edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Toteutamme valintaprosessissa positiivisen erityiskohtelun periaatetta. Positiivista erityiskohtelua sovelletaan silloin, kun hakijoina on yhtä päteviä tai vain vähäisessä määrin ansioiltaan toisistaan poikkeavia, joista toinen edustaa syrjinnän vaarassa olevaa ryhmää.

Ryhmään haetaan täyttämällä oheinen hakulomake viimeistään sunnuntaina 4.8.2024 klo 23.59.

Allianssin hallitus päättää nimityksistä kokouksessaan 17.8.2024 ja hakijoille ilmoitetaan haun tuloksista maanantain 19.8. aikana.

Ryhmien perehdytysviikonloppu pidetään 31.8.-1.9.2024 pääkaupunkiseudulla. Varauduthan osallistumaan perehdytykseen, jos tulet valituksi.

Hae Nuorten Agenda2030-ryhmään täällä: https://www.lyyti.in/na2030_2024 

Nettisivut: https://nuortenagenda2030.fi
Instagram: @nuortenagenda
Sähköposti: info@nuortenagenda2030.fi

Nuorten ilmasto- ja luontoryhmä on nuorten asiantuntijaryhmä, joka toimii  kestävän kehityksen toimikunnan alaisuudessa, Nuorten Agenda2030 -ryhmän yhteydessä. Haemme 18–25-vuotiaita asiantuntijoita mukaan täydentämään ryhmää.

Nuorten ilmasto- ja luontoryhmän tehtävänä on

 • tuoda ilmasto- ja luontopäätöksenteon tietopohjaan mukaan lasten ja nuorten kasvuympäristöstä nousevia uusia näkökulmia, tietopohjaa ja ratkaisumalleja, kuten teknologiaperusteisia ratkaisuja;
 • osallistaa aiempaa laajemmin nuoria mukaan ilmasto- ja luontopäätöksentekoon ja luoda rakenteita ylisukupolvisen näkökulman huomioimiseksi päätöksenteossa ja valmistelutyössä;
 • vahvistaa nuorten kapasiteettia osallistua monipuolisesti ilmasto- ja luontopäätöksentekoon ja yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä tukea Allianssin kansainvälisten ilmasto- ja luontodelegaattien työtä.

Haussa ovat esimerkiksi energiaratkaisujen, luontopohjaisten ratkaisujen, rakentamisen, vihreän liikkumisen, ympäristötaloustieteen, metsäalan, kiertotalouden, autoalan, oikeustieteen, ympäristökasvatuksen, viestinnän ja tapahtumajärjestämisen osaajat.

Nuorten ilmasto- ja luontoryhmän jäsenenä voit esimerkiksi

 • osallistua työpajoihin, keskusteluihin ja tapahtumiin
 • ideoida uusia tapoja ottaa nuoria mukaan ympäristöpolitiikkaan 
 • työstää lausuntoja ja kannanottoja sekä vaikuttaa päätöksentekoon
 • toteuttaa tapahtumia tai viestintää nuorille ilmasto- ja luontoteemoista
 • olla järjestämässä nuorten ympäristöhuippukokousta.

Nuorten ilmasto- ja luontoryhmä voi valita käsiteltäväksi 1-4 pääteemaa vuodessa, jotta ryhmä ehtii perehtyä ja osallistua syvällisemmin eri aiheisiin ja käynnissä oleviin prosesseihin. Tämänhetkiset teemat ovat:

 • Hyvä elämä planeetan rajoissa
 • Kestävä ruokajärjestelmä
 • Metsät ja luonnon monimuotoisuus

Ryhmä järjestää myös vuonna 2024 nuorten ympäristöhuippukokouksen.

Kyseessä on luottamustoimi, josta ei makseta palkkaa. Tehtävästä aiheutuvat matka- ja majoituskulut korvataan. Ryhmän pääasiallinen työskentelykieli on suomi.

Tällä hakukierroksella haemme ryhmään viittä (5) uutta jäsentä. Kauden pituus nyt aloittavilla henkilöillä on: 08/2024-08/2026.

Pyrkimyksenä on koota monipuolinen ryhmä, jossa on nuoria erilaisista taustoista ja eri puolilta Suomea. Hakijoiksi toivotaan eri sukupuolten edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Toteutamme valintaprosessissa positiivisen erityiskohtelun periaatetta. Positiivista erityiskohtelua sovelletaan silloin, kun hakijoina on yhtä päteviä tai vain vähäisessä määrin ansioiltaan toisistaan poikkeavia, joista toinen edustaa syrjinnän vaarassa olevaa ryhmää.

Lisäksi huomioidaan eri teemojen tasapainoinen edustus sekä osaaminen ja kiinnostus viestintään ja tapahtumajärjestelyyn. Aiempi aktiivisuus yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa ei ole valinnan ratkaisevin tekijä, sillä toiveissa on saada uusia tekijöitä mukaan. Hae siis rohkeasti mukaan, vaikka tämä olisikin ensimmäinen luottamustehtäväsi!

Ryhmään haetaan täyttämällä oheinen hakulomake viimeistään sunnuntaina 4.8.2024 klo 23.59.

Allianssin hallitus päättää nimityksistä kokouksessaan 17.8.2024 ja hakijoille ilmoitetaan haun tuloksista maanantain 19.8. aikana.

Ryhmien perehdytysviikonloppu pidetään 31.8.-1.9.2024 pääkaupunkiseudulla. Varauduthan osallistumaan perehdytykseen, jos tulet valituksi.

Hae Nuorten ilmasto- ja luontoryhmään täällä: https://www.lyyti.in/nuoli_2024 


Nettisivut: https://nuortenagenda2030.fi/nuorten-ilmasto-ja-luontoryhma/
Instagram: @vnk_nuoli

Lisätietoja:

Elli Luukkainen
Nuorten vaikuttajaryhmien koordinaattori
Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
elli.luukkainen(at)nuorisoala.fi
Tavoitettavissa pe 28.6. saakka

Taru Savolainen
Johtava asiantuntija
Valtioneuvoston kanslia
p. 0295160304
taru.savolainen(at)gov.fi
Tavoitettavissa pe 19.7. saakka

Heta Heiskanen
Erityisasiantuntija
Ympäristöministeri
p. 0295250380
heta-elena.heiskanen(at)gov.fi
Tavoitettavissa ma 29.7. lähtien

Katso myös