Vuosikokoukset

Tervetuloa Allianssin syyskokoukseen!

Här hittar du årsmötets material på svenska.

Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n hallitus kutsuu jäsenet yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen keskiviikkona 23.11.2022 klo 15 Allianssi-talolle Helsinkiin.

Kokoukseen ei ole mahdollista osallistua etänä. Kokouksessa käsitellään vuoden 2023 toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä valitaan järjestölle varapuheenjohtaja, viisi hallituksen jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 

Allianssin ylintä päätösvaltaa käyttää sen kokous.
Allianssin kokouksissa on äänioikeus jokaisella edel­lisen ka­lente­rivuo­den jäsenmaksun tai uuden jäsenen kyseessä ollessa meneillään olevan kalen­terivuoden jäsenmaksun maksaneel­la varsinaisella jäsenellä.

Varsinainen jäsen voi lähettää ko­kouk­seen pe­rus­yhdistys­tensä henkilö­jäsenmäärän perus­teella äänivaltaisia edustajia seu­raavas­ti:

  • jäsenmäärä enintään 1000 – 1 edustaja
  • yli 1000 mutta enintään 5000 – 2 edustajaa
  • yli 5000 mutta enintään 20 000 – 3 edustajaa
  • yli 20.000 mutta enintään 50 000 – 4 edustajaa
  • jäsenmäärä yli 50 000 – 5 edustajaa.

Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytty säätiö voi lähettää kokoukseen kaksi (2) äänivaltaista edustajaa.

Läsnä olevalla varsinaisen jäsenen äänivaltai­sella edustajalla on yksi ääni. Varsinainen jäsen voi val­tuuttaa enimmäisedustajamääräänsä pie­nemmän määrän edustajia edustamaan koko ääni­mää­räänsä. Edus­taja ei voi edustaa kuin yhtä varsinaista jäsentä.

Yhteisöjäsenillä sekä Allianssin hallituksella ja toimihenkilöillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. (Allianssin säännöt, 7 § Päätösvalta)

Kokouksessa käsiteltävät sääntömääräiset asiakirjat ladataan tälle vuosikokoussivulle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Lisätietoa kokouksessa käsiteltävistä asioista antaa toiminnanjohtaja (anna.munsterhjelm@nuorisoala.fi) , käytännön järjestelyissä apua saa osoitteesta info@nuorisoala.fi.  

Kokoukseen ilmoittaudutaan Lyytin kautta viimeistään 17.11.2022. Ilmoittautuneille on Allianssi-talolla kahvitarjoilu klo 14 alkaen. Valtakirjojentarkastus alkaa samoin klo 14. Huomaathan, että valtakirjan voi allekirjoittaa myös etukäteen sähköisesti VismaSign-palvelussa.

Päätöksenteon lisäksi Allianssin syyskokous on erinomainen tilaisuus tavata vanhoja ja uusia nuorisoalan toimijoita – lämpimästi tervetuloa paikalle isommallakin joukolla!

Anna Laurila
Puheenjohtaja

Anna Munsterhjelm
Toiminnanjohtaja

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry

Katso myös