Vuosikokoukset

Tervetuloa nuorisoalan kattojärjestö Allianssin kevätkokoukseen

Här hittar du årsmötets material på svenska.

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 17.5.2023 klo 15.00 Allianssi-talossa, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki. 

Kokoukseen ilmoittaudutaan Lyytissä viimeistään 14.5.2023.

Kokouksen asialistalla on kevätkokouksen sääntömääräiset asiat sekä vaalivaliokunnan valitseminen. Kaikki kokouksessa käsiteltävät päätösasiakirjat ladataan kevätkokouksen materiaalipankkiin.

Kokouksessa valittavan vaalivaliokunnan tehtävä on valmistella syyskokouksessa käytäviä nuorisoalan kattojärjestön puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten sekä varajäsenten vaalia. Pyydämme nuorisoalan toimijoilta perusteltuja esityksiä vaalivaliokunnan jäseniksi ja puheenjohtajaksi. Huomioittehan esityksissänne, että työssään onnistuakseen vaalivaliokuntaehdokkaiden on tunnettava monipuolisesti Allianssin ja nuorisoalan toimintaa sekä toimijoita. Esitykset tulee toimittaa toiminnanjohtajalle sähköpostitse viimeistään 8.5.2023. Hallituksen työvaliokunta valmistelee kevätkokoukselle esityksen vaalivaliokunnan kokoonpanoksi. Hallitus on linjannut, että esitettävän valiokunnan tulee edustaa kattavasti nuorisoalan toimijoita ja koostua 6-8 jäsenestä puheenjohtaja mukaan lukien. 

Lämpimästi tervetuloa!

Anna Laurila
Puheenjohtaja
anna.laurila@nuorisoala.fi

Anna Munsterhjelm
Toiminnanjohtaja
anna.munsterhjelm@nuorisoala.fi 

Äänioikeus kokouksessa 

Allianssin ylintä päätösvaltaa käyttää sen kokous.

Allianssin kokouksissa on äänioikeus jokaisella edel­lisen ka­lente­rivuo­den jäsenmaksun tai uuden jäsenen kyseessä ollessa meneillään olevan kalen­terivuoden jäsenmaksun maksaneel­la varsinaisella jäsenellä.

Varsinainen jäsen voi lähettää ko­kouk­seen pe­rus­yhdistys­tensä henkilö­jäsenmäärän perus­teella äänivaltaisia edustajia seu­raavas­ti:

  • jäsenmäärä enintään 1000 – 1 edustaja
  • yli 1000 mutta enintään 5000 – 2 edustajaa
  • yli 5000 mutta enintään 20 000 – 3 edustajaa
  • yli 20.000 mutta enintään 50 000 – 4 edustajaa
  • jäsenmäärä yli 50 000 – 5 edustajaa

Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytty säätiö voi lähettää kokoukseen kaksi (2) äänivaltaista edustajaa.

Läsnä olevalla varsinaisen jäsenen äänivaltai­sella edustajalla on yksi ääni. Varsinainen jäsen voi val­tuuttaa enimmäisedustajamääräänsä pie­nemmän määrän edustajia edustamaan koko ääni­mää­räänsä. Edus­taja ei voi edustaa kuin yhtä varsinaista jäsentä.

Yhteisöjäsenillä sekä Allianssin hallituksella ja toimihenkilöillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

(Allianssin säännöt, 7 §)

Katso myös