Uutiset

Nuorten vaalikonetta käytettiin yli 45 000 kertaa

Uutiset 19.6.2024

Kevään 2024 EU-vaalien yhteydessä  julkaistua Nuorten vaalikonetta käytettiin yhteensä 45 900 kertaa. Vaalikone toteutettiin kahden vaalikoneen mallina, videomuotoisena sekä tekstimuotoisena, yhteistyössä OpenVAA- ja YouthVAA -hankkeiden kanssa. Uuden videomuotoisen vaalikoneen tuotannossa osallistettiin nuoria ja vaalikoneen avulla kerättiin nuorten näkemyksiä vaalikoneiden käyttöliitymästä. 

Nuorten vaalikone on erityisesti nuorille suunnattu vaalikone, jonka tavoitteena on auttaa käyttäjää löytämään sopiva ehdokas ja tarjota tietoa vaaleissa käsiteltävistä kysymyksistä äänestyspäätöksen tueksi. Vaalikonetta voidaan käyttää myös demokratiakasvatuksen välineenä alaikäisten nuorten kanssa. Vuoden 2024 EU-vaalien yhteydessä julkaistun vaalikoneen kehittämisvaiheeseen ja suunnittelutyöhön osallistettiin nuoria ja heidän mielipidettään kysyttiin erityisesti siihen, millainen käyttöliittymä heitä innostaa käyttämään vaalikoneita. Nuorten vaalikonetta käytettiin vuoden 2024 EU-vaalien alla 45 900 kertaa, mikä on yli 33 000 kertaa enemmän kuin vuoden 2019 EU-vaalien alla, jolloin käytettiin ainoastaan 12 000 kertaa.

Nuorten vaalikoneessa käsiteltiin erityisesti nuorten tärkeinä pitämiä ja heitä kiinnostavia EU-päätöksentekoon liittyviä kysymyksiä. Vaalikoneen suunnittelussa erityistä huomiota kiinnitettiin väittämien selitteisiin, joiden avulla voidaan antaa lisätietoa päätöksenteon tueksi. Videomuotoisen vaalikoneen selitevideoissa esiintyivät nuoret ja vaalikoneen markkinointia suunnattii erityisesti nuorelle kohdeyleisölle. Nuorten vaalikoneen mainokset saivat yli miljoona näyttökertaa ja ne tavoittivat satoja tuhansia nuoria.

Nuorten vaalikoneesta kerätyn palautteen perusteella juuri videomuotoinen vaalikone koettiin hyödylliseksi ja se myös innosti käyttäjiä äänestämään. 

“Aivan ihanaa että tällainen on olemassa! On helpompi tehdä vaalikonetta kun saa lisätietoa kysymykseen liittyen ja vieläpä videon kera!”
“Videot, jotka selittävät kysymykset ovat helppoja ymmärtää ja kertovat aiheista, joista ei välttämättä itse tiedä paljon.”
“Videot mahtava tapa helpottaa omien mielipiteiden kaivelua, tykkäsin!”

Yhteistyöllä tutkimustietoa nuoria kiinnostavista vaalikoneista

Uuden videomuotoisen Nuorten vaalikoneen taustalla on tavoite kehittää vaalikoneiden käyttöliittymää juuri nuorille sopivaksi ja tehdä näin yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja äänestämisestä kiinnostavaa ja saavutettavaa. Vaalikone tehtiin yhteistyössä OpenVAA- ja YouthVAA- hankkeiden kanssa. 

“Kone vastasi käyttäjien palautteen perusteella hyvin niihin tarpeisiin, joiden vuoksi nuoret olivat toivoneet videomuotoista ja kysymysten taustoja avaavaa mallia. Tältä pohjalta on hyvä jatkaa nuoria vieläkin paremmin palvelevien vaalikoneiden kehittämistä. Koneen käytöstä saatiin tutkimusta varten arvokasta tietoa. Jälkikäteen teemme vielä käyttäjätutkimusta, jossa vertailemme tarkemmin teksti- ja videomuotoisia vaihtoehtoja”, kommentoi OpenVAA:n Kalle Järvenpää.

Nuorten vaalikoneen tavoitteena on tuoda EU-vaaleja, niissä käsiteltäviä kysymyksiä sekä vaalien ehdokkaita tutuiksi nuorille. Vuoden 2019 EU-vaaleissa vain 24% 18-24-vuotiaista nuorista kävi äänestämässä. EU-päätöksenteko voi tuntua monista kaukaiselta ja siksi olisikin tärkeää tehdä ymmärrettäväksi sitä, millä tavalla EU vaikuttaa arkipäiväisessä elämässä.

“Usein kysyttäessä siitä, miksi nuoret eivät äänestä, vastauksissa nousee esille nuorten kokemus siitä, että he eivät ajattele ymmärtävänsä tarpeeksi politiikasta ja niistä kysymyksistä, jotka ovat vaaleissa käsitellään. Nuorten heikkoon sisäisen kansalaispätevyyden kokemukseen voidaan vaikuttaa laadukkaalla ja helposti saatavilla olevalla demokratiakasvatuksella. Parhaimmillaan hyvin tehdyt ja informatiiviset vaalikoneet voivat olla juuri tätä”, kertoo nuorten osallisuuden asiantuntija Silja Porkkala

Lisätietoja:
Silja Porkkala
nuorten osallisuuden asiantuntija
silja.porkkala@nuorisoala.fi

Katso myös