Nuorisodelegaatit

Nuorisodelegaatit ovat Allianssin nimittämiä luottamushenkilöitä, jotka edustavat sukupolvensa ääntä, käyvät dialogia ja nostavat keskusteluun nuorten ajatuksia ja toiveita sekä vaikuttavat poliittisiin prosesseihin niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Delegaatit tekevät yhteistyötä keskenään sekä muiden nuorten, nuorisoedustajien ja sidosryhmien kanssa eri tasoilla: kansallisesti, pohjoismaissa, Euroopassa ja globaalisti. 

Nuorisodelegaattien kausi kestää kaksi vuotta, joista ensimmäinen toimitaan junioridelegaatin roolissa ja toinen vuosi taas vanhemman delegaatin roolissa uutta valittua delegaattia tukien ja mentoroiden.

Nuorisodelegaatteja nimitetään vuosittan. Järjestämme joka syksy kaikille nuorille avoimen haun eri delegaattitehtäviin.

Media voi tiedustella delegaattien tarkempia yhteystietoja viestinnältä.

Nuorisodelegaatit somessa

Tule seuraamaan nuorisodelegaattien vaikuttamistyötä somessa!

Suomen YK-nuorisodelegaatit

Suomen kaksi YK-nuorisodelegaattia edustavat nuoria YK:n yleiskokouksessa sekä osallistuvat tiedotus-, vaikuttamis- ja edustustoimintaan kotimaassa ja maailmalla. Valitsemme YK-nuorisodelegaatit yhteistyössä Suomen YK-liiton kanssa.

Hung Ly

Suomen YK-nuorisodelegaatti 2022-2023

yk-nuorisodelegaatti@nuorisoala.fi hungily Hung Ly

Katri Leppälaakso

Suomen YK-nuorisodelegaatti 2021–2022

katri.leppalaakso@helsinki.fi katrileppalaakso leppalaakso Katri Leppälaakso

Nuorten ilmastodelegaatit

Nuorten ilmastodelegaattien tehtävänä on vahvistaa nuorten osallistumista ilmastopoliittiseen päätöksentekoon, edistää nuorten äänen kuulumista niin kansainvälisillä kuin kansallisillakin areenoilla sekä lisätä nuorten tietoutta ilmastokysymyksissä. Ilmastodelegaatti osallistuu YK:n ilmastokokoukseen osana Suomen delegaatiota. 

Akseli Rouvari

Nuorten ilmastodelegaatti 2022-2023

akseli.rouvari@gmail.com akselirouvari AkseliRouvari Akseli Rouvari

Maija Kuivalainen

Nuorten ilmastodelegaatti 2021-2022

s-posti@maijakuivalainen.fi maija_ann Maija_Ann

EU-nuorisodelegaatti

EU-nuorisodelegaatti osallistuu EU:n nuorisokonferensseihin ja muihin EU-tapahtumiin, käy dialogia muiden nuorten ja EU-päättäjien, edistää nuorten osallistumista EU:n päätöksentekoon sekä kertoo EU:n ajankohtaisista tapahtumista myös muille nuorille.

EU-nuorisodelegaatti nimitettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2021.

Lotta Tuominen

EU-nuorisodelegaatti 2022-2023

eu-nuorisodelegaatti@nuorisoala.fi lottatuom Lotta Tuominen

Nuorten NORDBUK-delegaatti

Pohjoismaista edunvalvontaa tekevä NORDBUK-delegaatti toimii Suomen nuorten edustajana Pohjoismaisessa lapsi- ja nuorisoyhteistyön komiteassa, jossa nuoret ja ministeriöiden edustajat tekevät päätökset yhdessä, sekä osallistuu mahdollisuuksien mukaan pohjoismaisiin projekteihin ja tapahtumiin.

Annika Lyytikäinen

NORDBUK-nuorisodelegaatti 2022–2023

anlyytik@gmail.com annikaerika_ anlyytik Annika Lyytikäinen

Unesco-nuorisodelegaatti

Unesco-nuorisodelegaatti osallistuu Unescon yleiskokoukseen osana Suomen delegaatiota ja Unescon nuorisofoorumiin sekä osallistuu mahdollisuuksien mukaan muuhunkin Unescoon liittyvään valmisteluun, erityisesti tieteen ja tutkimuksen aloilla. Unesco-nuorisodelegaatti on ollut myös kutsuttuna asiantuntijana Suomen Unesco-toimikunnan kokouksissa.

Camilla Ojala

UNESCO-nuorisodelegaatti 2022-2023

unesco-delegaatti@nuorisoala.fi cami_cammi camilla_ojala Camilla Ojala

Nuorten luontodelegaatti

Nuorten luontodelegaatin tehtäviin kuuluu toimia nuorten edustajana Suomen biodiversiteettistrategian seurantatyöryhmässä ja toimia nuorisoedustajana kansainvälisissä luontokokouksissa. Lisäksi nuorten luontodelegaatti on muotoilemassa perustettavan Nuorten biodiversiteettivaikuttajien verkostoa, joka tuo yhteen aiheesta kiinnostuneita nuoria ja tukee myös delegaattia työssään. 

Nuorten luontodelegaatti nimitettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2021.

Alli Pylkkö

Nuorten luontodelegaatti 2022-2023

luontodelegaatti@nuorisoala.fi allipylkko AlliPylkko Alli Pylkkö

Katso myös