Nuorisodelegaatit

Nuorisodelegaatit ovat Allianssin nimittämiä luottamushenkilöitä, jotka edustavat sukupolvensa ääntä, käyvät dialogia ja nostavat keskusteluun nuorten ajatuksia ja toiveita sekä vaikuttavat poliittisiin prosesseihin niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Delegaatit tekevät yhteistyötä keskenään sekä muiden nuorten, nuorisoedustajien ja sidosryhmien kanssa eri tasoilla: kansallisesti, pohjoismaissa, Euroopassa ja globaalisti. 

Nuorisodelegaattien kausi kestää kaksi vuotta, joista ensimmäinen toimitaan junioridelegaatin roolissa ja toinen vuosi taas vanhemman delegaatin roolissa uutta valittua delegaattia tukien ja mentoroiden.

Nuorisodelegaatteja nimitetään vuosittain. Järjestämme joka syksy kaikille nuorille avoimen haun eri delegaattitehtäviin. Seuraava haku avataan lokakuussa 2023.

Media voi tiedustella delegaattien tarkempia yhteystietoja viestinnältä.

Nuorisodelegaatit somessa

Tule seuraamaan nuorisodelegaattien vaikuttamistyötä somessa!

Nuorten YK-delegaatit

Suomen kaksi nuorten YK-delegaattia edustavat nuoria YK:n yleiskokouksessa sekä osallistuvat tiedotus-, vaikuttamis- ja edustustoimintaan kotimaassa ja maailmalla. Valitsemme nuorten YK-delegaatit yhteistyössä Suomen YK-liiton kanssa.

Paula Pättikangas

Suomen YK-nuorisodelegaatti 2023–2024

paula.pattikangas@nuorisoala.fi Paula Pättikangas

Hung Ly

Suomen YK-nuorisodelegaatti 2022-2023

hung.ly@nuorisoala.fi hungily Hung Ly

Nuorten ilmastodelegaatit

Nuorten ilmastodelegaattien tehtävänä on vahvistaa nuorten osallistumista ilmastopoliittiseen päätöksentekoon, edistää nuorten äänen kuulumista niin kansainvälisillä kuin kansallisillakin areenoilla sekä lisätä nuorten tietoutta ilmastokysymyksissä. Ilmastodelegaatti osallistuu YK:n ilmastokokoukseen osana Suomen delegaatiota. 

Hanna Höijer

Nuorten ilmastodelegaatti 2023-2024

hanna.hoijer@nuorisoala.fi

Akseli Rouvari

Nuorten ilmastodelegaatti 2022-2023

akseli.rouvari@nuorisoala.fi akselirouvari AkseliRouvari Akseli Rouvari

Nuorten EU-delegaatit

Nuorten EU-delegaatit osallistuvat EU:n nuorisokonferensseihin ja muihin EU-tapahtumiin, käyvät dialogia muiden nuorten ja EU-päättäjien kanssa, edistävät nuorten osallistumista EU:n päätöksentekoon sekä kertovat EU:n ajankohtaisista tapahtumista myös muille nuorille. Valitsemme nuorten EU-delegaatit yhteistyössä Eurooppanuorten kanssa.

Emilia Uljas

Nuorten EU-delegaatti 2023-2024

+358 45 3298060 emilia.uljas@nuorisoala.fi emiliauljas EmiliaUljas

Lotta Tuominen

EU-nuorisodelegaatti 2022-2023

+358 50 4030265 lotta.tuominen@nuorisoala.fi lottatuom Lotta Tuominen

Nuorten Unesco-delegaatit

Nuorten Unesco-delegaatit osallistuvat Unescon yleiskokoukseen osana Suomen delegaatiota ja Unescon nuorisofoorumiin sekä osallistuvat mahdollisuuksien mukaan muuhunkin Unescoon liittyvään valmisteluun, erityisesti tieteen ja tutkimuksen aloilla. Unesco-nuorisodelegaatti on ollut myös kutsuttuna asiantuntijana Suomen Unesco-toimikunnan kokouksissa.

Maria Karjalainen

Nuorten UNESCO-delegaatti 2023-2024

maria.karjalainen@nuorisoala.fi mariattak

Camilla Ojala

UNESCO-nuorisodelegaatti 2022-2023

unesco-delegaatti@nuorisoala.fi cami_cammi camilla_ojala Camilla Ojala

Nuorten luontodelegaatit

Nuorten luontodelegaattien tehtäviin kuuluu toimia nuorten edustajana Suomen biodiversiteettistrategian seurantatyöryhmässä ja toimia nuorisoedustajana kansainvälisissä luontokokouksissa. Lisäksi luontodelegaatit lisäävät nuorten tietoutta luonnon monimuotoisuuskysymyksissä.

Elo Vanhanen

Nuorten luontodelegaatti 2023-2024

elo.vanhanen@nuorisoala.fi elo_vanhanen

Alli Pylkkö

Nuorten luontodelegaatti 2022-2023

alli.pylkko@nuorisoala.fi allipylkko AlliPylkko Alli Pylkkö

Nuorten työelämädelegaatti

Nuorten työelämädelegaatin tehtävään kuuluu toimia nuorten työelämäkysymysten äänenkannattajana Suomessa ja nuorisoedustajana ILO:n kansainvälisessä työkonferenssissa. Lisäksi työelämädelegaatti jakaa tietoa työelämään liittyvästä päätöksenteosta nuorille.

Hugo Paananen

Nuorten työelämädelegaatti 2023-2024

+358 40 0954787 hugo.paananen@nuorisoala.fi sideshowhugo hugopaananen Hugo Paananen

Nuorten NORDBUK-delegaatti

Pohjoismaista edunvalvontaa tekevä NORDBUK-delegaatti toimii Suomen nuorten edustajana Pohjoismaisessa lapsi- ja nuorisoyhteistyön komiteassa, jossa nuoret ja ministeriöiden edustajat tekevät päätökset yhdessä, sekä osallistuu mahdollisuuksien mukaan pohjoismaisiin projekteihin ja tapahtumiin.

Annika Lyytikäinen

NORDBUK-nuorisodelegaatti 2022–2023

anlyytik@gmail.com annikaerika_ anlyytik Annika Lyytikäinen

Katso myös