Edustukset toimielimissä ja tapaamisrekisteri

Uskomme avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen myös vaikuttamistyössä. Siksi julkaisemme tällä sivulla Allianssin työntekijöiden ja puheenjohtajien tapaamiset kansanedustajien ja heidän avustajiensa, ministerien ja heidän avustajiensa, valtion virkamiesten sekä puolueissa merkittävissä tehtävissä toimivien kanssa. Kirjaamme tapaamislistaan myös ministeriöiden ja eduskunnan viralliset kuulemiset.

Työryhmien tavanomaisiin kokouksiin liittyviä virkamiesten tai poliitikkojen tapaamisia ei listata erikseen. 

 • Arviointi- ja avustustoimikunta (OKM) : Eero Rämö
 • Avoimuusrekisterin parlamentaarisen ohjausryhmän työryhmä (OM) : Anna Munsterhjelm (KANEn edustajana)
 • Biodiversiteettistrategian seurantaryhmä (YM) : Emma Sairanen (varalla Alli Pylkkö)
 • Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen ohjausryhmä (OKM) : Silja Uusikangas
 • Digi arkeen -neuvottelukunta : Selda Demirtas
 • EU3-ulkosuhdejaosto : Kaisa Larjomaa (varalla Jarkko Lehikoinen)
 • EU32-jaosto (nuoriso ja liikunta-asiat) : Jarkko Lehikoinen
 • Expert Group on Youth Rights -ryhmä (YFJ) : Camilla Ojala
 • Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä : Sara Nyman
 • Jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden seurantaryhmä: Hanneh Mahmoudian
 • Kansanterveyden neuvottelukunnan yhdyspintajaosto (STM) : –
 • Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE : Anna Munsterhjelm
 • Kansallisen lapsistrategian seurantaryhmä (STM) : Anna Munsterhjelm v. 2021 loppuun
 • Kestävän kehityksen toimikunta : Anna Laurila (varalla Iiris Hynönen)
 • Kestävän kehityksen asiantuntijaryhmä (Nordic Expert Group for Sustainable Development) Pohjoismaiden ministerineuvosto : Emma Merikanto
 • Kirkon lapsi- ja perheasioiden neuvottelukunta : Anna Munsterhjelm
 • Maaseutupolitiikan neuvosto : Aleksi Koivisto
 • NORDBUK (Pohjoismaiden ministerineuvoston lapsi- ja nuorisoasioiden komitea) : Annika Lyytikäinen
 • Nuorisotakuun työryhmä (TEM) : Katja Asikainen
 • Oppilaskunnat ja osallisuus -foorumi : Silja Uusikangas
 • Paikka auki-hankkeen ohjausryhmä : Katja Asikainen
 • Rakennerahastokumppanuustyöryhmä (OKM) : Kaisa Larjomaa
 • Rauhanvälityksen kansallinen koordinaatioryhmä (UM) : Kaisa Larjomaa
 • Seurakuntavaalien yhteistyöryhmä : Silja Uusikangas
 • Sisäisen turvallisuuden yhteistyöryhmä (SM) : Anna Munsterhjelm (KANEn edustajana)
 • Sosiaaliturvakomitea : Titta Hiltunen (varalla Katja Asikainen)
 • Sosiaaliturvauudistuksen viestintäverkosto : Salla Merikukka
 • Suomen UNESCO-toimikunta : Kaisa Larjomaa
 • Syrjinnän seurantajärjestelmän asiantuntijaryhmä (OM) : Touko Niinimäki
 • Valtakunnallinen Ohjaamojen ohjausryhmä : Katja Asikainen
 • Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen seurantaryhmä (VM) : Anna Munsterhjelm
 • Valtion nuorisoneuvosto (OKM) : Anna munsterhjelm
 • Veikkauksen edunvälittäjäverkosto : Anna Munsterhjelm (varalla Katja Asikainen)
 • Veikkauksen hallintoneuvosto : Anna Munsterhjelm

Uskomme avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen myös vaikuttamistyössä. Siksi julkaisemme tällä sivulla Allianssin työntekijöiden ja puheenjohtajien tapaamiset kansanedustajien ja heidän avustajiensa, ministerien ja heidän avustajiensa, valtion virkamiesten sekä puolueissa merkittävissä tehtävissä toimivien kanssa. Kirjaamme tapaamislistaan myös ministeriöiden ja eduskunnan viralliset kuulemiset.

Työryhmien tavanomaisiin kokouksiin liittyviä virkamiesten tai poliitikkojen tapaamisia ei listata erikseen. 

Vaikuttajatapaamiset löydät tästä tiedostosta: Allianssin vaikuttajatapaamiset (Google Sheets)

Katso myös