20-vuotias Sara Nyman on suomalaisten nuorten ääni ilmastopolitiikan pyöreässä pöydässä

Uutiset 11.6.2020

Valtioneuvosto asetti alkuvuodesta ilmastopolitiikan pyöreän pöydän kestävän kehityksen toimikunnan yhteyteen. Ilmastopolitiikan pyöreän pöydän tarkoituksena on luoda yhteistä ymmärrystä siitä, miten Suomi voi siirtyä hiilineutraaliin yhteiskuntaan oikeudenmukaisesti ja nykyistä nopeammalla aikataululla.

Suomalaisia nuoria pyöreässä pöydässä edustaa juuri nuorten ilmastodelegaattivuotensa päättänyt 20-vuotias turkulainen Sara Nyman. Kysyimme Saralta, mitä ensimmäisessä kokouksessa tapahtui. 
 

Sara, olet pääministerin ilmastopolitiikan pyöreän pöydän varapuheenjohtaja ja edustat siellä suomalaisia nuoria. Kokoustitte hiljattain ensimmäistä kertaa. Miltä tuntuu edustaa suomalaisia nuoria tällaisessa paikassa?

”On tosi hienoa että nuoret on otettu näin näkyvästi mukaan ilmastopolitiikan pyöreään pöytään. Odotan innolla ryhmän työskentelyä, toivottavasti mahdollisimman moni nuori kokee että heidän viestinsä kantautuu pöydässä istuville päättäjille.”

Mistä ilmastopolitiikan pyöreässä pöydässä puhuttiin?

”Ensimmäinen kokous keskittyi siihen miten koronan jälkeistä talouden elvytystä pitäisi tehdä mahdollisimman kestävästi myös ympäristön kannalta. Jatkossa tulemme käsittelemään mm. ilmastolain päivittämistä, energiaverotuksen uudistamista, fossiilittoman liikenteen tiekarttaa ja kiertotaloutta.”
 

Mikä on kaikkein suurin kysymys ilmastopolitiikassa?

”Juuri nyt on tärkeää varmistaa ettei ilmastonmuutos jää koronakriisiin varjoon ja että elvytystä tehdään ainoastaan ilmastokestävästi. Hyviä tavoitteita ilmastopolitiikassa on niin valtiotasolla kuin globaalisti, mutta nyt tarvitaan tekoja jotta ne toteutuvat. Suomessa päätöksiä pitää tehdä erityisesti valtakunnalisista raideinvestoinneista, turpeen energiakäytöstä luopumisesta ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta.”

Mikä on nuorten rooli Suomen ilmastopolitiikassa?

”Nuoret ovat tehneet viimeisen parin vuoden aikana valtavasti töitä sen eteen, että ilmastokriisi otettaisiin tosissaan. Nuorten rooli keskustelunherättäjinä on todella tärkeä, ilman nuoria muutos olisi vieläkin hitaampaa.”
 

Pääsevätkö nuoret mielestäsi riittävästi vaikuttamaan Suomen tulevaisuuteen?

”Nuoret ovat ryhtyneet toimimaan tärkeinä pitämiensä asioiden puolesta ja löytävät kyllä tavat muuttaa maailmaa. On kuitenkin selvä että nuorten vaikuttamismahdollisuuksien turvaamisessa on vielä paljon tekemistä. Nuorten viesti kyllä kuullaan mutta tehdäänkö päätöksiä siltikään sen mukaan?”
 

Terveisesi muille nuorille?

”Meissä on ihan valtavasti voimaa muuttaa asioita, tekemänne työ on tosi tärkeää! Pidetään jatkossakin huolta että nuorten ääni kuuluu ja maailmaa rakennetaan ilmastokestävästi!”
 

Terveisesi suomalaisille päättäjille?

”Nuoret ovat tuoneet tieteen selkeän viestin näkyväksi: ilmastokriisi vaatii tekoja nyt! Vastaattehan te nyt teoilla ja pitämällä huolta että nuorilla on mahdollisuus osallsitua jatkossakin.”


Avainsanat: