2006 budjettiesitykselle kiitosta ja risuja

Uutiset 8.6.2005

 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin mielestä valtion vuoden 2006 tulo- ja menoarvioesitys on pääsääntöisesti oikeansuuntainan esimerkiksi kansalaistoiminnan määrärahojen lisäämisessä, nuorisotila-avustuksissa sekä vähävaraisimpien aseman parantamisessa.
Allianssi haluaa kuitenkin myös muistuttaa, että nuori ei voi olla vain merkintä tilastoissa, vaan nuoren elämää on suunniteltava yhdessä nuoren kanssa. Lisäksi Allianssin mielestä huomiot on kiinnitettävä lapsiasiavaltuutetun ja vähemmistövaltuutetun toimistojen niukkoihin toimintaresursseihin.

Allianssi kiittää esitystä siitä, että se ottaa huomioon tietyt kuntien nuorisotyön tarpeet: nuorisotiloille ehdotetaan vihdoinkin avustusta, ja täten parannetaan myös nuorisojärjestöjen toimintamahdollisuuksia. Allianssi on myös tyytyväinen hallituksen tavoitteeseen parantaa värävaraisimpien asemaa. Sivistysvaltion on huomioitava heikossa elämäntilanteessa olevat, pitkäaikaistyöttömät sekä syrjäytyneet kansalaiset.

Allianssi vaatii kuitenkin hallitukselta toimenpiteitä ja budjettivaroja ohjelmiin, joilla autetaan koulusta pudonneita ja syrjäytyneitä sekä erityistukea tarvitsevia nuoria. Lähtökohtana pitää olla nuoren elämän kokonaisvaltainen tarkastelu. Nuorten yhteiskuntatakuuta toteutettaessa on huomioitava nuorten yksilölliset ja vaihtelevat elämäntilanteet.

Allianssin mielestä tahoilla, jotka palkkaavat alle 25-vuotiaita työttömiä nuoria, on oltava mahdollisuus saada valtiolta tukea palkkaukseen. Lisääntyvät koulutus-, työharjoittelu- ja työpajapaikat nuorille tulevat tarpeeseen, mutta usein myös vakituinen työpaikka on nuoren elämän tärkeimpiä kiinnekohtia ja täysinäisen elämän rakentajia.

Lisäksi Allianssi vaatii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti lisäbudjettivaroja joukkoliikenteen kehittämiseksi sekä varojen suuntaamista lasten ja nuorten liikenneturvallisuuteen. Allianssi kiinnittää huomiota myös lapsiasiavaltuutetun ja vähemmistövaltuutetun toimistojen niukkoihin toimintaresursseihin. Asian korjaaminen on aloitettava ensi vuoden budjetissa. Esimerkiksi vähemmistövaltuutetun toimisto sai viime vuonna lähes 3 000 vähemmistö- ja syrjintävalitusta kuuden hengen toimiston käsiteltäväksi.


Avainsanat: