Allianssi: Äänestysikäraja 16 vuoteen

Uutiset 14.11.2006

 

Allianssin hallitusohjelmatavoitteita:
Äänestysikäraja 16 vuoteen

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin mielestä äänestysikäraja pitää laskea 16 ikävuoteen kaikissa vaaleissa. Nuorilla on monia velvollisuuksia. Äänestämismahdollisuus tulee vasta 18 -vuotiaana. Mikäli halutaan kantaa huolta suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuudesta, lapsia ja nuoria on kuultava sekä lasten ja nuorten on annettava vaikuttaa.

Ikääntyvällä Suomella ei ole varaa ikäpolvien vastakkainasetteluun tai lasten ja nuorten syrjäytymiseen. Yksikään lapsi tai nuori ei saa syrjäytyä eikä tuntea ettei hänellä ole mahdollisuutta vaikuttaa. Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin mielestä Suomen seuraavan hallituksen pitäisi ottaa jykevämpi ote lapsi- ja nuorisokysymyksiin ja perustaa näitä kysymyksiä käsittelemään erityinen ministeriryhmä.

Allianssin mielestä suomalainen koulujärjestelmä on hyvä, mutta sen kehittämistä pitää jatkaa. Tärkeimpiä tavoitteita ovat koulupäivän kehittäminen sekä lähikouluperiaatteen edistäminen vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien koululaisten osalta.

Allianssi on julkistanut omat tavoitteensa lapsi- ja nuorisoalan polttavista aiheista joille seuraavan hallituksen ohjelmassa on löydyttävä tilaa. Konkreettiset asiat jäsentyvät seuraavien alaotsikoiden alle:

– Hallituksen on vahvistettava nuorten asemaa ja turvattava nuorten hyvinvointi
– Hallitus on vahvistettava monialaista ja -tahoista nuorisotyötä sekä otettava huomioon sen
ennaltaehkäisevä ja kustannustehokas luonne
– Nuorten työllisyyttä on parannettava
– Kansalaisjärjestöjen toimintaedellytykset on turvattava


Avainsanat: