Allianssi: Äänestysikärajan laskeminen jo vuonna 2012

Uutiset 8.6.2010

 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n mielestä oikeusministeri Braxin myönteinen kanta äänestysikärajan laskemiseen on odotettu ja hieno avaus. Äänestysikärajan laskua 16-ikävuoteen selvittänyt työryhmä luovutti tänään mietintönsä oikeusministeri Tuija Braxille. 

– Ministeri Brax katsoi, että työryhmän luovuttamassa muistiossa äänestysikärajan laskemista puoltavat näkökulmat ovat painavampia. Näin nuoret kytketään paremmin yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, sanoo Allianssi ry:n puheenjohtaja Hanna-Mari Manninen. 

Allianssi ry vaatii, että äänestysikäraja on laskettava Suomessa 16 ikävuoteen kaikissa vaaleissa. Allianssin tavoite on, että äänestysikärajan laskeminen toteutuu jo vaaleissa vuonna 2012. Mikäli asiassa toteutetaan kokeilu, se tulee järjestää valtakunnallisesti sekä presidentin- että kuntavaalien 2012 yhteydessä. 

– Suomalainen yhteiskunta tarvitsee nuorten ääntä nyt ja tulevaisuudessa. Nuorena saadut vaikuttamiskokemukset ovat tulevan äänestämiskäyttäytymisen kannalta ratkaisevan tärkeitä, kertoo Allianssin puheenjohtaja Hanna-Mari Manninen. 

Puheenjohtaja Manninen painottaa, että keskustelu on nyt avattu. Asiassa odotetaan laajaa keskustelua nuorten, kansalaistoimijoiden, päättäjien ja puolueiden piirissä.

– Pallo on heitetty, otatteko kopin, kysyy Manninen. 

Äänestysikärajan laskeminen on myös ajankohtaista. Tänä vuonna järjestetään Suomen evankelis-luterilaisissa seurakunnissa seurakuntavaalit, joissa 16-vuotiaat saavat äänestää ensimmäistä kertaa.

Valtakunnallisesti äänestysikärajan laskeminen vaatii perustuslain muutoksen, joka pitää käsitellä kaksilla valtiopäivillä. 

– Jotta 16-vuotiaat pääsevät äänestämään jo kuntavaaleissa 2012, vielä tämän eduskunnan on otettava asia työlistalleen ja tehtävä asiasta päätös, vaatii Allianssin puheenjohtaja Hanna-Mari Manninen. Nopea ratkaisu osoittaisi, että nuoret halutaan mukaan yhteiseen päätöksentekoon tänään eikä huomenna. 

Paineita äänestysikärajan laskuun syntyy myös Euroopan unionin puitteissa. Itävallassa 16-vuotiaat voivat äänestää kaikissa vaaleissa, myös Euroopan parlamentin vaaleissa. EU on tutkimassa asiaa yleiseurooppalaisen tasa-arvon näkökulmasta. 


Avainsanat: