Allianssi budjetista: Nuorisotyön vahvistumista ei saa vaarantaa

Uutiset 24.8.2006

 

Allianssi budjetista: Nuorisotyön vahvistumista ei saa vaarantaa

Nuorisotyön rahoituksen suotuisaa kasvua ei saa vaarantaa tuomalla veikkausvoittovaroin kustannettavaksi sellaisia kuluja, jotka eivät sinne lakisääteisesti kuulu. Tämä rikkoo sekä lain kirjainta että eduskunnan tekemän päätöksen henkeä. Hallituksen on huolehdittava eduskunnan päätösten toimeenpanosta. Veikkausvoittovaroin rahoitetaan nuorisotyötä, liikuntaa, taidetta ja tiedettä.

Kansalaistoimintaa tuettava

Kansalaistoiminta on suomalaisen demokratian perusta. Vanhasen hallitus on edistänyt kansalaistoimintaa Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmalla. Ohjelma on osoittautunut tarpeelliseksi ja sen toiminta ja rahoitus on turvattava myös seuraavalla vaalikaudella.

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n mielestä Ota Osaa – Nuorten Osallisuushankkeen sekä Osallistuva oppilas – yhteisöllinen koulu -hankkeen toiminnat pitää turvata myös vuonna 2007, jolloin ne suunnitelmien mukaan päättyvät.

Nuorten Osallisuushankkeen toimenpiteet kohdennetaan erityisesti nuoriin, joilla on vaikeuksia sijoittua jatko-opintoihin tai työelämään. Lisäksi hankkeessa edistetään nuorten vaikuttamismahdollisuuksia. Hankkeessa on mukana on lähes 70 erikokoista kuntaa eri puolilta Suomea. Osallistuva oppilas – yhteisöllinen koulu -hankkeen tavoitteena on kehittää koulujen yhteisöllistä toimintakulttuuria, koulujen oppilaskuntatoimintaa sekä muita lasten ja nuorten vaikuttamisjärjestelmiä elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti.

Vahva nuorisotyö on kansakunnan etu

Vahva nuorisotyö on koko kansakunnan etu. Nuorisotyö on sosiaalisesti vahvistavaa ja ongelmia ennaltaehkäisevää. On huolestuttavaa, että 5000 nuorta ei saa peruskoulun päästötodistusta tai jatka opiskelua peruskoulun jälkeen. Tällä hetkellä nuorisotyössäkin joudutaan keskittymään syrjäytyneisiin tai syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin. Näiden nuorten auttamiseksi on kehitettävä ja otettava käyttöön poikkihallinnollisia menetelmiä.

Opintorahaa ja tulorajaa korotettava

Budjettikeskustelussa on aiheellisesti kiinnitetty huomiota opiskelijoiden yhä huononevaan taloudelliseen asemaan. Opintotuen tulorajoja on viimeksi korotettu vuonna 1998. Tämän jälkeen elinkustannukset ovat kasvaneet 20 prosenttia ja ansiotaso 30 prosenttia. Kela joutuu vuosi vuodelta perimään yhä useammalta opiskelijalta opintotukea takaisin tulorajojen ylityttyä.

On älyllistä epärehellisyyttä, että hallitusohjelmassa opiskelijoiden opintososiaalista asemaa kohentamaan lupautunut hallitus leikkaa opintotuen määrärahoja itse määrittelemiinsä budjettiraameihin vedoten. Opiskelijoiden toimeentuloon pitää Allianssin mielestä vaikuttaa kahdelta suunnalta: opintorahaa on korotettava 15 prosentilla ja opintotuen tulorajaa on korottettava 20 prosenttia.


Avainsanat: