Allianssi: Ei saa lyödä lyötyä – eduskunnan äänestettävä nuorten puolesta

Uutiset 7.12.2010

 

Eduskunnan käsittelyssä tänään oleva toimeentulotukea käsittelevä lakimuutos heikentää toteutuessaan entisestään syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten asemaa. Lakiesitys on kestämätön ja sysää nuoret kuilun partaalta reunan yli.  

Suomen eduskunta käsittelee tänään toimeentulotuesta annettua lakimuutosta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toimeentulotuesta annettua lakia siten, että täysi-ikäiselle, alle 25-vuotiaalle, myönnettävää toimeentulotuen perusosaa voitaisiin alentaa silloin, kun hän on keskeyttänyt koulutuksen tai kieltäytynyt koulutuksesta niin, että hän tällä perusteella ei ole oikeutettu työttömyysetuuteen.

 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin mielestä lakimuutos on kohtuuton. Toimeentulotuki on lain mukaan viimesijainen toimeentuloturvan muoto niille, jotka eivät muuta tukea saa. Toteutuessaan laki leikkaa viimeisen mahdollisen tuen nuorilta, jotka muutenkin ovat syrjäytymisvaarassa.

 

Työttömyysturvalakia muutettiin vuonna 2002 siten, että alle 25-vuotiailta nuorilta, jotka ovat vailla ammatillista koulutusta, evätään työmarkkinatuki, mikäli he kieltäytyvät koulutuksesta tai keskeyttävät sen. Allianssi huomautti jo silloin, että tämä lisää nuorten syrjäytymistä, koska jo valmiiksi koulutusjärjestelmän ulkopuolelle tippuneet nuoret eivät tule käyttämään työvoimaviranomaisten palveluja, vaan menevät suoraan ”sossun luukulle”.

 

Vuoden 2002 lakimuutoksen yhteydessä säädettiin, että kyseisen muutoksen vaikutuksista tehdään selvitys. Tätä ei ole tehty. Sen sijaan tiedossa on, että nuoria, jotka ovat kaikkien työvoimapoliittisten toimien ulkopuolella, on vähintään 15 000 – pahimman arvion mukaan jopa 100 000. Olemme tilanteessa, että pahimmillaan yksi ikäluokka nuoria tippuu kuiluun.

 

Vuonna 2002 eduskunta oletti, että nuoria voidaan aktivoida kovin keinoin. Kun tämä ei onnistunut, on turha olettaa, että lisärangaistus olisi tehokkaampi. Päinvastoin, nyt tehtävä lakimuutos ajaa jo valmiiksi syrjäytyneet nuoret yhä syvemmälle unohduksen yöhön.

 

Lisätietoja:

puheenjohtaja Hanna-Mari Manninen p. 040 7177 494

pääsihteeri Jukka Tahvanainen p. 040 900 4875


Avainsanat: