Uutiset

Allianssi ja EK tekevät yhteistyötä nuorten kesätyöpaikkojen lisäämiseksi

Uutiset 21.1.2022

Kesätyö on monelle nuorelle ensimmäinen kosketus työelämään. Nuorten työllisyystilanteen kannalta on myös pitkällä tähtäimellä tärkeää, että nuorille on tarjolla riittävästi kesätöitä. Siksi ryhdymme edistämään nuorten työllistymistä kesätöihin yhdessä EK:n kanssa. 

EK ja  Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi toteuttivat keväällä 2021 yhteisen kampanjan nuorten kesätöiden lisäämiseksi. Yhteistyötä nuorten ja työnantajien välisen vuoropuhelun vahvistamiseksi, nuorten työelämävalmiuksien parantamiseksi ja kesätyömahdollisuuksien lisäämiseksi jatketaan ja monipuolistetaan tänä vuonna.

”Nuorten työllisyys on kärsinyt muita ikäluokkia enemmän koronapandemian aikana. Erityisesti nyt kesätöillä on valtava merkitys nuorten itsenäistymiseen, alavalintoihin ja tulevaisuususkoon”, kertoo toiminnanjohtaja Anna Munsterhjelm Allianssista.

EK:n ja Allianssin yhteistyön tavoitteena on parantaa nuorten ja työelämän välistä vuorovaikutusta. Yhtenä konkreettisena tavoitteena on lisätä nuorille suunnattujen kesätyöpaikkojen määrää Suomessa ja mahdollistaa kesätyökokemus yhä useammalle nuorelle.

“Kesätyöt ovat polku työelämään. Työnantajat saavat nuorilta uusia näkemyksiä työelämästä sekä mahdollisuuden kehittää toimintakulttuuriaan vastaamaan paremmin tulevien työntekijöiden tarpeisiin ja arvoihin. Nuoret taas pääsevät työuran alkuun, heidän työelämävalmiutensa kasvavat ja urapolkunsa sujuvoituvat. Nuorisoalan kattojärjestössä pidämme tärkeänä nuorten ja työnantajien välisen suhteen vahvistamista”, sanoo Munsterhjelm.

Lisätietoja
Anna Munsterhjelm, toiminnanjohtaja
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
anna.munsterhjelm@alli.fi 

Katso myös