Allianssi: Koulutustakuu turvattava budjettiriihessä

Uutiset 27.8.2013

 

Allianssi vaatii, että hallitus osoittaa budjettiriihessä riittävät resurssit kärkihankkeensa nuorisotakuun toteuttamiseen. Työttömyysluvut eivät yksin kerro nuorisotakuun onnistumisesta. Yksi olennainen osa nuorisotakuuta on koulutustakuu. Toteutuakseen se vaatii lisää resursseja ja niiden järkevän kohdentamisen. Lisäksi hallituksen tulee budjettiriihen jälkeen kertoa, mitkä ovat nuorisotakuun kokonaisresurssit vuonna 2014.

 

Nuorisotakuu takaa jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Syksyn yhteishaussa voimaan astuva koulutustakuu on konkreettinen tapa vastata nuorille annettuun lupaukseen opiskelupaikasta. Jotta tämä lupaus voidaan pitää, tarvitaan valtion vuoden 2014 budjettiin riittävät resurssit.

Kaikilla nuorilla tulee olla aito mahdollisuus suorittaa perusasteen jälkeinen tutkinto, sillä koulutuksen ja työn ulkopuolelle jääminen kasvattaa syrjäytymisriskiä. Toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittamisen on todettu pidentävän työuria kuudella vuodella niihin verrattuna, joilla on vain perusasteen tutkinto. Koulutuspaikkojen oikeanlainen kohdentaminen nuorten tarpeita vastaavasti ehkäisee myös koulutuksen keskeyttämistä. Peruskoulun päättäville nuorille onkin oltava riittävästi mielekkäitä tutkintoon johtavia aloituspaikkoja toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa ja oppisopimuskoulutuksessa.

Oppisopimuskoulutuksesta on tärkeää kehittää nuorille aidosti soveltuva vaihtoehto. Myös muuhun ammatilliseen koulutukseen tarvitaan uusia vaihtoehtoisia malleja, joissa työssäoppiminen korostuu nykyistä vahvemmin. Valtiovarainministeriö esittää budjettiriihelle oppisopimuskoulutukseen seitsemän ja puoli miljoonaa euroa vähemmän kuin mitä opetusministeriö esitti. Näillä resursseilla koulutustakuu ei toteudu.

Allianssi vaatii hallitusta tuomaan budjettiriihen jälkeen selkeästi esille, kuinka paljon resursseja Suomen valtion budjetissa kokonaisuudessaan on varattu nuorisotakuun toteuttamiseen vuonna 2014. Koulutustakuun lisäksi työllisyysmäärärahoja on varattava ja kohdennettava riittävästi nuorten työllisyyttä edistäviin toimenpiteisiin.

Allianssi korostaa, että mitään nuorisotakuun elementeistä ei saa toteuttaa ennaltaehkäisevän nuorisotyön kustannuksella. Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksessa siirrettään hallitusohjelman mukaisesti nuorisotyön edistämisen määrärahoista kuusi miljoonaa euroa nuorisotakuun toteuttamiseen. Tämä ei ole kestävää politiikkaa, sillä juuri nuoret arjessa tavoittava ehkäisevä nuorisotyö luo pohjan nuorisotakuun onnistumiselle. Nuorisotyö auttaa nuoria löytämään oman paikkansa yhteiskunnassa ja tukee nuorten sosiaalista kasvua. Nuorisotyö on kaikille nuorille avointa, ja se pystyy reagoimaan nuoren mahdollisiin ongelmiin joustavasti.

Järjestöt mukaan toteuttamaan nuorisotakuuta

Allianssi haastaa järjestöt mukaan toteuttamaan nuorisotakuuta. Muun toiminnan tarjoamisen lisäksi järjestöt voivat osallistua esimerkiksi työllistämällä nuoria Sanssi-kortilla. Allianssi kokoaa järjestöt keskustelemaan kolmannen sektorin roolista ja nuorten työllistämisestä Sanssi-kortin avulla. Kolmannella sektorilla on vankkaa kokemusta nuorten elämänhallinnan tukemisesta ja nuorten työllistämisestä. Kolmas sektori pystyy työllistämään myös sellaisia nuoria, joilla on erityisiä vaikeuksia työllistymisessä. Kolmannen sektorin toimijoille on luontevaa kohdata nuoret yksilöinä ja räätälöidä toimiaan tarvittaessa hyvinkin yksilölähtöisesti. Allianssi kannustaa kaikkia järjestöjä tarjoamaan töitä, työharjoittelupaikkoja, oppisopimuspaikkoja tai muuta mielekästä tekemistä nuorille, joilla ei ole työ- tai opiskelupaikkaa. Nuorelle ensimmäinen työpaikka on avain koko työuralle.


Avainsanat: