Allianssi lausui hallituksen esitysluonnoksesta kansalaisaloitelain muuttamiseksi

Uutiset 7.10.2019

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi pitää tarpeellisina hallituksen esityksessä esitettyjä muutoksia kansalaisaloitelakiin.

Pidämme erityisen tärkeänä, että EU:n uuden kansalaisaloiteasetuksen mukaisesti jäsenvaltio voi asettaa EU-kansalaisaloitteen tukemiseen oikeuttavaksi vähimmäisiäksi 16 vuotta riippumatta äänestysoikeuden ikärajasta. Kansalaisaloitteen tukemisen ikärajan laskeminen lisäisi merkittävällä tavalla nuorten osallistumisoikeuksia. Suomessa ikärajan laskemiseksi tuleekin ryhtyä mahdollisimman nopealla aikataululla pääministeri Rinteen hallitusohjelman mukaisesti.

On myös tärkeää, että kansalaisaloitteen tekemiseen ja tukemiseen on tarjolla riittävästi demokratiakasvatusta ja että vaikuttamismahdollisuuksista viestitään kohdennetusti nuorille.


Avainsanat: