Allianssi lausui lapsiasiavaltuutetun vuosikirjasta 2019

Uutiset 20.8.2018

Allianssin lausunto lapsiasiavaltuutetun vuosikirjasta 2019

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry antaa lapsiasiavaltuutetulle lausunnon valtuutetun tulevasta (2019) vuosikirjasta, jonka aiheena on “Kansallinen lapsipolitiikka – onko sitä”. Arvioimme lausunnossa hallituskauden 2015–2019 vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin ja oikeuksiin sekä Suomen kansallisen lapsipolitiikan tilaa. Lausunnossa esitetyt arviot ja toimintaesitykset perustuvat toimintamme kautta kertyneeseen kokemukseen, jäsenjärjestöjemme näkemyksiin sekä alan tutkimustietoon. Käsittelemme aihetta erityisesti nuorisoalan sekä nuorten materiaalisen toimeentulon, yhteiskunnallisen osallisuuden ja sosiaali- ja terveyspalvelujen näkökulmasta.

Lausunnon pääasiallinen sisältö:

  • Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma ja kansallisen lapsistrategian valmistelu tuovat kiitettävällä tavalla lapsipolitiikkaan ennustettavuutta ja toimenpiteiden mitattavuutta. On huolehdittava, ettei lapsierityinen politiikka jätä nuoria väliinputoajiksi.

  • Kunnissa tulee ottaa käyttöön harrastustakuu. Maksuttomalla toisella asteella varmistetaan koulutuksen saavutettavuus. Nuorten aikuisten köyhyys on otettava huomioon poliittisessa päätöksenteossa. Sosiaali- ja eläkejärjestelmiä uudistettaessa nuoria on kohdeltava yhdenvertaisesti muiden ikäryhmien kanssa.

  • Yhteiskunnallisen vaikuttamisen eriytymiseen tulee puuttua myös tulevalla hallituskaudella. Demokratiakasvatuksen painoarvoa on lisätty opetuksessa ja nuorisovaltuustojen asema vakiinnutettu kuntalaissa.

  • Sote-uudistuksen valmistelussa mielenterveyspalveluiden rahoitukseen, saatavuuteen ja laatuun ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Oppilas- ja opiskelijaterveydenhuollon moniammatillisen yhteistyön on säilyttävä laadukkaana, vaikka osan palveluista suunnitellaan siirtyvän maakuntien järjestämisvastuulle.

Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2019
Lue koko lausunto (pdf)

 


Avainsanat: