Allianssi lausui Suomen seitsemänteen KP-raporttiin

Uutiset 20.9.2019

Allianssi kiittää ulkoministeriötä mahdollisuudesta osallistua Suomen seitsemännen kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen  määräaikaisraportointiin ja lausuu seuraavaa:

Viitaten epävirallisen suomennoksen kohtaan 6. Allianssi huomioi, että tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaisista lapsista ja nuorista lähes puolet ovat kohdanneet vihapuhetta verkossa. Suurin osa asiantuntijoista toteaa vihapuheen lisääntyneen ja erityisesti aktiiviset internetin käyttäjät, joista suuri osa on nuoria, altistuvat sille jopa päivittäin. Erityisesti vähemmistöihin kuuluvat nuoret ja nuoret tytöt ja naiset kärsivät vihapuheesta. Omaan viiteryhmään, sukupuoleen tai muuhun identiteettiin kohdistuva vihapuhe voi johtaa mielenterveyden oireiluun ja häiritä turvallista kasvua ja itsetuntoa.

Toimenpiteiden kohdennuksessa tulee huomioida erityisesti vihapuheen kohteeksi joutuvien nuorten oikeus saada tukea verkossa tai muussa julkisessa keskustelussa kohtaamaansa vihapuheeseen tai häirintään. Nuoria kohtaavilla aikuisilla, kuten opettajilla ja nuorisotyöntekijöillä, tulee olla riittävät valmiudet käsitellä verkkovihaa nuorten kanssa ja nostaa esiin ihmisoikeusnäkökulmaa. On huomioitava, että vaikka erilaiset nuorten mediakasvatuksen toimenpiteet ovat tärkeitä, on päävastuu vihapuheen vähentämisestä aikuisilla ja toimenpiteitä tulisikin kohdistaa enemmän myös vihapuhetta tuottaviin aikuisiin nuorten lisäksi.

Viitaten epävirallisen suomennoksen kohtaan 8. Allianssi korostaa että transsukupuoliset nuoret kohtaavat tutkimusten mukaan huomattavasti muita ikäisiään enemmän häirintää ja heidän kohdallaan riski mielenterveyden oireiluun ja syrjäytymiseen on muita nuoria suurempi. Kouluilla ja nuoria kohtaavilla aikuisilla tulee olla riittävät valmiudet transsukupuolisten nuorten tukemiseen sekä häirinnän ja syrjinnän ennaltaehkäisyyn. 

Hallitusohjelman kirjaus translain kokonaisuudistuksesta ilmoitusperustaiseksi tulee toteuttaa niin, että myös alle 18-vuotiailla on mahdollisuus sukupuolimerkinnän korjaamiseen. Myös nuorille on taattava perusoikeus itsemäärittelyyn ja oman identiteetin tunnustamiseen.

Helsingissä 20.9.2019


Avainsanat: