Allianssi: Nuorisotyön budjetti panostaa lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaan

Uutiset 18.8.2008

 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi on tyytyväinen, että opetusministeriön talousarvioesityksessä nuorisotyön momentille on sijoitettu uusi kohta lasten ja nuorten kehittämisohjelman toimeenpanoa varten osoitetuille varoille. Tarkoitukseen on varattu 3 miljoonaa euroa.

Vuonna 2007 hyväksytyn lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman mukaan sitä toteutetaan kehyspäätöksen ja valtion talousarvion puitteissa priorisoimalla määrärahoja ja kohdentamalla niitä uudelleen.

Läänit painottivat jo vuoden 2008 avustuspäätöksissä erityisesti lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman politiikkakokonaisuuksia. Avustetut hankkeet edistävät moniammatillista ja seudullista yhteistyötä nuorten kasvu- ja elinolojen kehittämiseksi sekä entistä kattavampien nuorisopalvelujen, kuten nuorten aktiivisen harrastustoiminnan kehittämiseksi. Lisäksi hankkeissa lisätään lasten ja nuorten osallistumis- ja kuulemismahdollisuuksia kunnissa.

Tämä suuntaamispäätös vaikuttaa järkevältä, koska valtakunnallisen kehittämisohjelman on oltava kytköksissä paikallisiin ja seudullisiin ohjelmiin ja päinvastoin. Hnakkeet eivät saa olla ylhäältä ohjautuvia, niin nuorten on oltava niissä mukana suunnitteluvaiheesta lähtien. Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman suuntaviivojen mukaan eteneminen toivottavasti lisää myös eri hankkeiden keskinäistä koordinaatiota ja yhteistyötä, jotta päällekkäisten, toistensa kanssa kilpailevien projektien viidakosta päästään eroon.

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin mielestä panostusta nuorten osallisuuteen liittyviin kehittämishankkeisiin tarvitaan vieläkin lisää. Nuorten osallisuutta korostetaan niin nuorisolaissa kuin lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmassakin.

Nuorisotyön osalta valtiovarainministeriön talousarvioehdotus vuodelle 2009 noudattaa opetusministeriön talousarvioehdotusta. Budjettiehdotuksessa nuorisotyölle osoitetaan veikkausvoittovaroista 4,3 miljoonan euron lisärahoitusta ja lisäksi budjettivaroista 750 000 euroa lisää työpajatoimintaan. Kokonaisuudessaan nuorisotyön rahoitus valtion budjetissa on 52,2 miljoonaa euroa, josta neljä viidesosaa, 41,8 miljoonaa euroa tulee veikkausvoittovaroista.

Ehdotus on veikkausvoittovarojen jaosta säädetyn lain mukainen. Veikkauksen voittovarojen kasvaminen on mahdollistanut lisäpanostuksen nuorisotyöhön.


Avainsanat: