Allianssi, Olympiakomitea & Soste: Järjestöt otettava mukaan järjestöavustusten uudistamiseen

Uutiset 10.12.2019

Osana uuden Veikkauksen perustamista vuonna 2015 sovittiin, että kansalaisjärjestöille myönnettävien avustusten käytäntöjä yhdenmukaistetaan soveltuvin osin. Järjestöt ovat tukeneet tavoitetta ja olleet huolissaan siitä, ettei asia ole edennyt – linjaus oli osa sitä kokonaisuutta, jolla sovittiin Veikkauksen perustamisesta.

Nykyisen hallitusohjelman kirjaus noudattelee aiemmin linjattua. On hyvä, että syksyn kuluessa on määritelty yhdenmukaistamis- ja muulla uudistustyölle aikataulu. Aikataulu on mielestämme realistinen ja kannatettava. Sen sijaan tapa, jolla järjestöavustusten uudistus on tarkoitus toteuttaa ainoastaan virkamiehistä koostuvan jaoston voimin, on mahdoton hyväksyä. Koko ajan on ollut tärkeänä ja itsestään selvänä lähtökohtana, että uudistamistyö tehdään avustusten myöntäjien ja käyttäjien – virkamiesten ja järjestöjen – yhteistyönä. Vain näin voidaan rakentaa järjestelmä, joka toimii sekä teoriassa että käytännössä ja aidosti toteuttaa sille asetetut tavoitteet byrokratian vähentämisestä ja autonomian lisäämisestä. Näitä tavoitteita ei voida saavuttaa osallistamalla järjestöjä kuulemisten kautta tai käyttämällä harvakseltaan kokoontuvaa ja tähän tarkoitukseen aivan liian monitahoista valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen seurantaryhmää. Tavoitteet voidaan saavuttaa vain tasapuolisella ja yhdenvertaisella työskentelyllä.

Vaadimme, että allekirjoittaneista, kansalaisjärjestökenttää edustavista kattojärjestöistä kustakin nimetään viipymättä edustaja uudistamistyöstä vastaavaan Avustusjärjestelmien kehittäminen -jaostoon.

Vertti Kiukas, pääsihteeri, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys 
Anna Munsterhjelm, toiminnanjohtaja, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
Mikko Salonen, toimitusjohtaja, Suomen Olympiakomitea


Avainsanat: