Allianssi: Valtion budjetti vaarantaa kansalaisjärjestöjen toimintaedellytykset

Uutiset 15.11.2007

 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:

Valtion budjetti vaarantaa kansalaisjärjestöjen toimintaedellytykset

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin mielestä valtion tulo- ja menoarvio 2008 on Veikkauksen tuoton jaon osalta sekä lainvastainen että vaarantaa Suomen valtion rahapelimonopolin. Rahapelimonopoli on taiteen, liikunnan ja nuorisotyön rahoituksen kannalta välttämätön.

Vuoden 2008 valtion budjetissa hallitus esittää, että Veikkausvoittovaroista kustannettaisiin menoja, jotka aikaisemmin on katettu verotuloilla (yhteensä 21,3 M€). Veikkausvoittovaroja on esitetty käytettäväksi kulttuuriyhteisöjen käytössä olevien valtion toimitilojen vuokriin ja lainanhoitokuluihin.

Vuonna 2008 Veikkauksen tuoton kasvusta ei siis juuri mitään koidu Veikkauksen lakisääteisten edunsaajien perinteisen perustyön hyväksi.

Mikäli Veikkausvoittovaroihin ei sisällytettäisi uusia kohteita, nuorisotyön osuus kasvaisi 4 miljoonaa euroa. Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n mielestä nuorisotyön osuus tulisi kohdentaa järjestöissä arvokasta työtä tekevien resurssien parantamiseen, järjestötoiminnan, nuorten kuulemismenetelmien sekä työpajatoiminnan kehittämiseen.

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin mielestä eduskunnan tulisi kantaa vastuunsa Suomen korkeimpana päättävänä elimenä ja noudattaa omaa yksimieleistä päätöstään tuotonjakolaissa. Kiinteistöistä maksettaviin vuokriin ja lainanhoitokuluihin Veikkausvoittovaroista menevän osuus on palautettava takaisin verovaroilla katettaviin menoihin. Valtion tulo- ja menoarvioon on tehtävä vastaava määrärahalisäys täysimääräisenä.

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n syyskokous


Avainsanat: