Uutiset

Allianssin kevätkokous päivitti nuorisoalan poliittiset tavoitteet ja nimesi vaalivaliokunnan

Uutiset 21.5.2021

Nuorisoalan toimijat kokoontuivat yhteen kattojärjestö Allianssin kevätkokoukseen torstaina 20.5.2021. Kokous järjestettiin ajan hengessä kokonaan etäyhteyksin. 

Kokouksessa edustettuna oli 66 jäsenorganisaatiota. Allianssin va. puheenjohtaja Iiris Hynönen avasi kokouksen kokoamalla kulunutta vuotta: pandemia-aikana nuorten pahoinvointi on lisääntynyt merkittävästi ja nuorisoalan työn tarve on korostunut entisestään. 

“Koronakriisistä muodostuu kaikkien nuorten suuri sukupolvikokemus. Koko Suomen velvollisuus on nyt varmistaa, että se sukupolvikokemus ei lannista vaan voimaannuttaa.  Allianssi tarjoaa yhteisön kaikille, jotka ovat nuorten puolella. Tätä yhteisöä, meitä kaikkia, tarvitaan nyt enemmän kuin vuosiin”, Hynönen kannusti. 

Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2020 asiakirjat sekä valittiin vaalivaliokunta valmistelemaan syyskokouksessa tehtäviä henkilövalintoja. Vaalivaliokuntaan valittiin: 

 • puheenjohtaja: Inari Timonen-Nissi, Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter
 • Jasmina Ahonen, Suomen YK-nuoret
 • Henna Altomaa, Lasten ja nuorten keskus, Kirkkohallitus & Kirkon Ulkomaanapu (Changemaker)
 • Miikkael Azaize, Keskustanuoret
 • Erika Karstinen, Nuorten mielenterveysseura – Yeesi
 • Juho Kärkkäinen, Kokoomuksen Nuorten Liitto
 • Essi Lehtovaara, Talous ja nuoret TAT
 • Sofia Nevalainen, Demarinuoret & Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK
 • Sonja Raitamäki, Suomen ylioppilaskuntien liitto

Kokous hyväksyi myös Allianssin sääntömuutoksen, jossa lisättiin mahdollisuus osallistua jatkossa Allianssin vuosikokoukseen myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, mikäli hallitus niin päättää ja asiasta on ilmoitettu kokouskutsussa. Muutos helpottaa jatkossa kokousten järjestämistä erilaisissa tilanteissa. 

Lisäksi kokouksessa päätettiin antaa Allianssin hallitukselle valtuudet päättää mahdollisesta Allianssin korttelin tontin vuokraoikeuden ja sillä sijaitsevan kiinteistön (Allianssi-talon) myynnistä.

Lisätietoja sääntömuutoksesta ja kiinteistöön liittyvistä kysymyksistä antaa Allianssin talous- ja hallintojohtaja Juuso Luomala: juuso.luomala@alli.fi   

Kuva poistettu.

Allianssin vuosi 2020 on luettavissa Issuussa

Kevätkokous vahvisti myös vuotta 2020 raportoivat asiakirjat eli toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.  

Allianssin tulos jäi lopulta sopeuttamisen myötä plussan puolelle. Merkittävä tekijä vuoden 2020 taloudessa oli se, että NUORI2020-suurtapahtuma ehdittiin pitää ennen koronakriisin alkamista Suomessa. Toisaalta korona vaikutti Allianssin talouteen mm. siten, että kokoustilojen vuokraustoiminta oli valtaosan vuodesta tauolla AVIn ohjeiden mukaisesti. 

Koronavuoden aikana taloutta sopeutettiin esimerkiksi jättämällä täyttämättä avoimia työtehtäviä, kannustamalla henkilöstöä vaihtamaan lomarahoja vapaiksi ja sopeuttamalla reippaasti muita varsinaisen toiminnan kuluja. 

Korona kuitenkin vauhditti muun muassa koulutustoiminnan kehittämistä: vuonna 2020 lanseerasimme uuden verkkokoulutusten kokonaisuuden. Lisäksi järjestimme 50 asiantuntijakoulutusta nuorisoalan toimijoille. Kaikkiaan osallistujia tapahtumissamme oli vuonna 2020 lähes 6800. 

Vastasimme vuoden 2020 aikana yhteensä 960 lausunto-, asiantuntija- tai kannanottopyyntöön tai laajempaan toimenpiteitä vaativaan kysymykseen. 

Lisätietoja koulutustoiminnasta ja muista palveluista voi kysellä palvelujohtajalta Jonna Laitiselta: jonna.laitinen@alli.fi 

Tutustu Allianssin vuoden 2020 toimintakertomukseen Issuu-palvelussa:

Allianssin toimintakertomus 2021

Kuva poistettu.

Päivitetyt nuorisoalan tavoitteet

Tavoiteohjelman tarkoitus on luoda Allianssin vaikuttamistyölle tavoitteet ja raamit. Allianssin historian ensimmäinen tavoiteohjelma hyväksyttiin käyttöön kevätkokouksessa 2019.  Keväällä 2020 käytiin läpi tavoiteohjelman ensimmäinen päivitysprosessi, ja nyt ohjelma päivitettiin toistamiseen. 

Päivitetyssä tavoiteohjelmassa on kahdeksan osiota aiemman seitsemän sijaan ja tavoitteet on ankkuroitu kestävän kehityksen tavoitteisiin (Agenda 2030). Tavoiteosioissa on eroteltu akuutit ja pidemmän aikavälin tavoitteet sekä täsmennetty tavoitteita.

Tavoiteohjelman osiot ovat:

 1. Osaaminen ja kiinnittyminen yhteisöön
 2. Työllisyys
 3. Sosiaaliturva
 4. Osallisuus
 5. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
 6. Nuorisoalan resurssit ja kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset
 7. Terveys
 8. Ympäristö

Lisätietoa vaikuttamistoiminnasta antaa va. toiminnanjohtaja Ilmari Nalbantoglu: ilmari.nalbantoglu@alli.fi 

Tutustu päivitettyyn tavoiteohjelmaan:

Allianssin tavoiteohjelma 2021

Allians målprogramm 2021

 


Avainsanat: