Allianssin lausunto verohallitukselle uudesta verotusohjeesta yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille

Uutiset 28.3.2007

LAUSUNTO

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry
Asemapäällikönkatu 1
00520 Helsinki

VEROHALLITUS
Verotuskeskus

Aihe: Lausuntopyyntö/Viite 384/349/2007

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n mielestä verohallituksen uusi verotusohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille on pääpiirteittäin hyvä. Yleishyödyllisille yhdistyksille vuonna 2005 julkaistuun ohjeeseen verrattuna uudessa esityksessä on huomioitu parannusesityksiä. Vuoden 2005 ohjeistusta kohtaan tullutta kritiikkiä ja esityksiä on huomioitu hyvin uuteen ohjeistukseen.

Allianssi pitää kiitettävänä, että ohjeistuksissa kehotetaan paremmin huomioimaan yhteisön säännöt ja toiminnan tosiasiallinen luonne. Lisäksi hyvänä asiana pidetään, että ohjeistusten yhteyteen on lisätty esimerkkejä oikeustapauksista.

Allianssin mielestä pitää huomioida, että verotusohje on nimenomaan yleisohje, joka ei anna vastauksia kaikkiin kysymyksiin ja tapauksiin koskien yleishyödyllistä toimintaa, kansalaistoimintaa.

Vakuudeksi,
28.3.2007, Helsingissä

Jukka Tahvanainen
pääsihteeri


Avainsanat: