Allianssin lausunto YK:n ihmisoikeusneuvoston raporttiin

Uutiset 23.1.2017

Lausunto Suomen UPR-tarkastelun kolmanteen kansalliseen raporttiin

 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin ry lausuu Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun kansallisen raporttiin:

1.) UPR on hyvä ja tärkeä mekanismi, mutta siinä tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota nuoriin. Maat saavat ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun prosessissa keskimäärin 200 suositusta. Muutama näistä voisi hyvin koskea nuoria ja nuorten osallistamista ja nuorten elinolojen parantamista. 

2.) S. 19 Maahanmuuton tulevaisuus ja pakolaiskriisin vaikutukset Suomessa:
Kohdassa ei mainita lainkaan perheenyhdistämistä ja sen ehtojen kiristämistä. Pohdinnassa tulisi kiinnittää erityistä huomiota nuorten ja alaikäisten hakijoiden aseman turvaamiseen myös muutosten jälkeen. Allianssi lausui sisäministeriölle perheenyhdistämistä koskevien edellytysten kiristämistä vastaan helmikuussa 2016.

3.) S. 15 Kansainvälinen rauha, turvallisuus ja ihmisoikeudet:
Tässä kohdassa on hyvä ja kattava listaus Suomen vahvuuksista rauhanvälityksestä. Kohtaan olisi hyvä sisällyttää myös YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma Nuoret, Rauha ja Turvallisuus (UNSCR 2250). 
Päätöslauselman ajatus on alun perin lähtöisin suomalaisilta nuorisojärjestöiltä, jotka luovuttivat aiheesta addressin YK:n pääsihteerille vuonna 2011. Ulkoministeriön järjestämässä kansalaisjärjestöjen YK:n yleiskokouskuulemisessa ulkoministeri Soini mainitsi 2250:n yhdeksi Suomen vuoden 2016 yleiskokouksen pääteemoista.


Avainsanat: