Uutiset

Allianssin strategia uudistetaan – jäsenhaastatteluista vauhtia strategiaprosessiin

Uutiset 11.5.2021

Toteutimme huhtikuussa viime vuodesta tuttuun tapaan jäsenorganisaatioiden haastattelun. Tänä vuonna haastattelu keskittyi erityisesti kysymyksiin, joilla haettiin suuntaa Allianssin uuden strategian valmisteluun. Allianssin uusi strategia hyväksytään tämän vuoden syyskokouksessa.

Kaikille jäsenorganisaatioille annettiin mahdollisuus osallistua oman Allianssin järjestökummin pitämään haastatteluun. Allianssin 143 jäsenorganisaatioista haastatteluun osallistui lopulta yhteensä 73 eli hieman yli puolet. Suurkiitos kaikille haastatteluissa aikaansa antaneille! 

Jäsenkyselyn lisäksi haastattelimme strategian uudistuksen taustaksi 14 nuorisoalan asiantuntijaa mm. kunnallisen nuorisotyön, oppilaitosten, nuorisoalan rahoituksen ja kirkollisen nuorisotyön näkökulmista. Lisäksi hyödynnämme nuorisoalan johtajat -verkostoa uuden strategian suunnan löytämiseksi.

Jäsenet toivovat vaikuttamista,  koulutuksia ja alan yhdistämistä

Jäsenkyselystä selvisi, että jäsenistö kokee tämän hetkisessä strategiassa määritellyt roolit (vaikuttava, yhdistävä ja palveleva) Allianssille hyödylliseksi ja keskeiseksi jatkossakin. Kuitenkin roolien priorisoinnissa 64 % jäsenistä nosti vaikuttava-roolin selkeästi tärkeimmäksi. Tärkeimmäksi rooliksi yhdistävän nosti 29 % ja palveleva-roolin 14 % vastaajista. 

Allianssin vaikuttamistoiminta koettiin kyselyn perusteella uskottavana, vahvana ja aktiivisena. Erityisesti Nuorisoalan edunvalvonta -ryhmää kiiteltiin jäseniä palvelevana ja vaikuttamiseen osallistavana palveluna. Jäsenet toivoivat vielä enemmän yhdessä vaikuttamista ja tukea omaan vaikuttamistyöhön. Allianssin yhteiskunnallisena roolina nähtiin nuorten ja nuorisoalan äänenä toimiminen. 

Nykyisistä palveluista eniten käytetyiksi kyselyssä nousivat verkostot, edunvalvonta ja koulutukset. Vähiten käytettyjä palveluita jäsenkyselyn mukaan olivat Nuorisotiedon kirjasto ja tietopalvelut sekä Allianssi-talon tilavuokrauspalvelu. Vastaajista 41 % koki, että Allianssi-talo ei ole nuorisoalan kohtaamispaikka, 28 % koki päinvastoin Allianssi-talon tärkeänä kohtaamispaikka alan toimijoille. Kolmasosa vastaajista ei ottanut asiaan kantaa. 

Jäsenkyselyn vastaajista 77 % koki, että Allianssi kohdistaa resurssinsa tällä hetkellä oikeisiin asioihin. Tämän hetkisestä toiminnasta eniten tyytyväisiä oltiin jäsenviestintään ja uutiskirjeeseen, yhdenvertaisuuspalveluihin, NUORI-suurtapahtumaan, TechSoup-palveluihin ja nuorisoalan verkostotoimintaan. 

Jatkossa jäsenet toivovat resursseja entistäkin enemmän koulutustoimintaan ja alan yhdistämiseen. Koulutustoiminnan merkitys nousi kyselyssä esille useassa eri kohdassa jäsenistön toimintaedellytyksiä vahvistavana palveluna. Allianssilta toivottiin jatkossa myös roolia varainhankinnan kehittäjänä ja sparraajana. 

“Jäsenhaastattelut antoivat hyödyllistä tietoa Allianssin tulevaisuuden hahmottamista varten. Jäsenten mielestä Allianssin resursseja tulisi kohdentaa aiempaa enemmän nuorisoalan yhteistyön ja toimijoiden toimintaedellytysten vahvistamiseen. Nuorisotyön asiantuntijaorganisaationa toimiminen, kuten ajankohtaisen tiedon ja koulutusten tarjoaminen, vaikuttavana äänitorvena toimiminen ja toimijoiden yhteistyön mahdollistaminen nousivat kyselyssä erityisesti. Nämä viestit ovat meille erittäin tärkeitä strategiatyössämme“, kommentoi Allianssin palvelujohtaja Jonna Laitinen kyselyn tuloksia. 

Strategiaan pääsee vaikuttamaan edelleen

Uuteen strategiaan haettiin siis pohjaa jäseniltä kevään haastatteluissa. Koska haluamme rakentaa strategian aidosti yhdessä jäsenten kanssa, on vaikuttamisen mahdollisuuksia vielä lisää: 

Strategiatyöpaja jäsenille 20.5. järjestetään kevätkokouksen yhteydessä, ennen kokousta. Tilaisuuteen voi osallistua kuka tahansa organisaatiostanne, osallistujan ei siis tarvitse olla kevätkokousedustaja! Toivotamme kaikki jäsenet tervetulleiksi mukaan työstämään nuorisoalan kattojärjestön tulevaisuutta! Ilmoittaudu mukaan strategiatyöpajaan täällä.

Jäsenille avoin strategian kommenttikierros järjestetään 29.6.-10.9. Kommenttien pohjalta strategiaa hiotaan ja Allianssin hallitus antaa esityksensä uudesta strategiasta syyskokoukselle syys-lokakuun vaihteessa, jonka jälkeen jäsenet pääsevät tutustumaan lopulliseksi ehdotettuun versioon. Tästä strategiaversiosta jäsenet päättävät syyskokouksessa 18.11.

 

Lisätietoja
Jonna Laitinen, palvelujohtaja
jonna.laitinen@alli.fi
 


Avainsanat: