Allianssin tavoitteet valtion budjetiin vuodelle 2003

Uutiset 5.6.2002

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin tavoitteet valtion budjetiin vuodelle 2003 

Arpajaislain täytäntöönpanoa ei saa viivästää

Eduskunta hyväksyi arpajaislain vuonna 2001. Uudistetussa arpajaislaissa päätettiin Veikkauksen edunsaajien (tiede, taide, liikunta ja nuorisotyö) prosentuaalisista osuuksista, sekä kymmenen vuoden siirtymäajasta, jonka kuluessa kyseisiin osuuksiin päästään. Arpajaislaissa päätettyyn lopputulokseen päätymiseksi nyt vuosittain poikkeuslain turvin veikkausvoittovaroista maksettavat, lakisääteisesti budjettirahoituksen piiriin kuuluvat kirjastomäärärahat on siirrettävä takaisin budjettirahoituksen piiriin.

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssia hämmästyttää, ettei hallitus ole ottanut eduskunnan tahtoa huomioon vuoden 2003 budjettikehyksessä. Vuoden 2003 budjettikehyksessä ei näy liikahdusta arpajaislain edellyttämään suuntaan.

Allianssin mielestä veikkausvoittovarojen lakisääteiseen jakosuhteeseen pitää päästä lain edellyttämässä aikataulussa.

Arpajaislaissa määritellyn aikataulun ja jakosuhteen mukaan (laskettuna Veikkauksen tuotosta 2000) nuorisotyölle pitäisi tulla lisää rahaa 11,8 miljoonaa euroa. Allianssin mielestä sen pitäisi jakautua seuraavasti:

Nuoret työmarkkinoilla

Nuorisotyöttömyys on aina ollut moninkertaista muuhun työttömyyteen verrattuna. Koko kevään 2002 on ollut havaittavissa nuorisotyöttömyyden merkittävää kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

Pelkkä koulutus ei riitä takaamaan nuorille pysyvää työpaikkaa. Helmikuussa -02 SAKKI ry julkaisi sijoittumistutkimuksensa, josta ilmeni, että ammattiin valmistuneista vain 32% sai jatkuvan työsuhteen. Nuoruus on liian usein työttömyyden ja epätyydyttävien pätkätöiden vuorottelua. Nuorilla on suuri vaara syrjäytyä täysin työelämästä.

Nuorten työpajat ovat osoittautuneet tehokkaaksi tavaksi katkaista nuorten työttömyyskierre ja ohjata syrjäytymisvaarassa olevia nuoria kiinni työelämään. Suuri osa työpajoista kuitenkin toimii erilaisten lyhyiden projekti- ja tilapäisrahoitusten turvin. Nuorisotyöttömyyden ollessa kasvussa syrjäytymisen estäminen vaatii valtiolta pitkäjänteisempää satsausta nuorten työpajatoimintaan.

Allianssi ehdottaa, että nuorten työpajatoiminnan avustusta lisätään 1,8 miljoonalla eurolla

Nuorisotyö

Parasta ja kustannustehokkainta nuorisotyötä on paikallistasolla, kunnissa ja järjestöissä tehtävä perusnuorisotyö. Nuorisotyö on myös parasta syrjäytymisen ehkäisyä. Selvityksissä on todettu, että kuntatasolla asukkaat arvostavat nuorisotyön yhdeksi tärkeimmistä kunnallista palveluista.

Nuorisotyöntekijöiden vastuu nuorista ja nuorisotyön arvostuksen on näyttävä nuorisotyöntekijöiden palkkauksessa. Vain tätä kautta varmistamme sen, että saamme motivoituneita ja alalla pysyviä työntekijöitä.

Euroopan Unionin erilaisten tukien maksu on tuskallisen hidasta ja tuet saadaan yleensä jälkikäteen. Usein tämä estää nuorisojärjestöjä hakemasta EU-tukea toimintoihinsa. Allianssin mielestä Suomeen olisi syytä perustaa .Nuorisotyön investointipankki. josta nuorisojärjestöt saisivat lainaa EU-rahoitteisten toimintojensa toteuttamiseen siten, että järjestöt maksavat lainat takaisin kun EU-tuki saapuu.

Allianssi ehdottaa lisärahaa kunnallisen nuorisotyön valtion osuuteen 3 miljoonaa euroa ja järjestöjen tekemään nuorisotyöhön 3 miljoonaa euroa. Lisäksi Nuorisotyön investointipankille 1 miljoona euroa.

Nuorilla oltava mahdollisuus jäädä myös kotikonnuilleen

Muuttoliike maaseudulta kasvukeskuksiin on nuorten muuttoliikettä. Siinä palaavatko nuoret takaisin kotipaikkakunnalleen, vaikuttaa merkittävästi se millaista kotipaikkakunnalla on elää.

Muuttotappiotuskissaan sinnittelevät kunnat eivät tunnu edes ymmärtävän millaisessa ympäristössä nuoret elävät. Olisi tarpeen kuntakohtaisesti selvittää nuorten elinolot ja nuorisotyön tarpeet.

Allianssi ehdottaa nuorten elinoloselvitysten tekemiseen lisää 1 miljoona euroa.

Lapsille oikeus turvalliseen toimintaympäristöön

Nuorisotyön, koulumaailman ja iltapäiväkerhotoiminnan yhteensovittaminen on tämän hetken haaste. Koulumaailman, koulussa vietettävän ajan, koulumiljöön uudistaminen aivan uudelta pohjalta mahdollistaisi sen, että lapset voisivat viettää aikaa turvallisessa, myös aikuisen ohjaamassa, ympäristössä sen sijaan, että joutuisivat viettämään aikaa yksin kotona.

Allianssi ehdottaa lasten iltapäivätoimintaan lisää 2 miljoonaa euroa.


Avainsanat: